Menu Close Menu

Tìm việc gia sư, tìm lớp gia sư tại Hà Nội

Tìm nhanh tất cả các lớp theo trạng thái

Tìm lớp theo khu vực

Tất cả các lớp gia sư tại khu vực Hà Nội được liệt kê theo từng khu vực quận, huyện tương ứng. Các gia sư ở khu vực nào có thể chọn tìm ở khu vực đó trong danh sách của mục lục.

Các lớp gia sư tại Thanh Oai

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Thanh Oai

Lớp 12075Xem thêm
Ngày đăng ký:03-08-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Thanh Mai, Thanh Oai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9551Xem thêm
Ngày đăng ký:06-12-2019
Môn học: Lịch sử
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Sân vận động Thanh Oai, thị trấn Kim Bài, Thanh Oai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9550Xem thêm
Ngày đăng ký:06-12-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Sân vận động Thanh Oai, thị trấn Kim Bài, Thanh Oai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9549Xem thêm
Ngày đăng ký:06-12-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Sân vận động Thanh Oai, thị trấn Kim Bài, Thanh Oai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Thanh Xuân

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Thanh Xuân

Lớp 11993Xem thêm
Ngày đăng ký:29-06-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Nhân Chính, Thanh Xuân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11992Xem thêm
Ngày đăng ký:29-06-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Nhân Chính, Thanh Xuân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10927Xem thêm
Ngày đăng ký:14-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Tòa nhà Phú Gia, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8906Xem thêm
Ngày đăng ký:21-09-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 300.000đ/ buổi
Khu vực: Royal city, Thanh Xuân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7380Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 1800
Khu vực: Thanh Xuân
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7300Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2019
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5195Xem thêm
Ngày đăng ký:16-07-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Nhân Chính, Thanh Xuân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5194Xem thêm
Ngày đăng ký:16-07-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Nhân Chính, Thanh Xuân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3671Xem thêm
Ngày đăng ký:06-02-2018
Môn học: ViOlympic Toán
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hạ Đình, Thanh Xuân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Hai Bà Trưng

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Hai Bà Trưng

Lớp 11991Xem thêm
Ngày đăng ký:29-06-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Quận Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10296Xem thêm
Ngày đăng ký:02-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Khu đô thị Time City, Vĩnh Phú, Hai Bà Trưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9891Xem thêm
Ngày đăng ký:03-02-2020
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9844Xem thêm
Ngày đăng ký:30-01-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9496Xem thêm
Ngày đăng ký:30-11-2019
Môn học: Địa lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: phố Minh Khai, phường Vĩnh Phú, Hai Bà Trưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9164Xem thêm
Ngày đăng ký:17-10-2019
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9137Xem thêm
Ngày đăng ký:14-10-2019
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ A
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Khoái, Thăng Long, Hai Bà Trưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8372Xem thêm
Ngày đăng ký:05-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: phố Minh Khai, phường Vĩnh Phú, Hai Bà Trưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8371Xem thêm
Ngày đăng ký:05-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: phố Minh Khai, phường Vĩnh Phú, Hai Bà Trưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8370Xem thêm
Ngày đăng ký:05-07-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: phố Minh Khai, phường Vĩnh Phú, Hai Bà Trưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6860Xem thêm
Ngày đăng ký:07-01-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Cao , Hai Bà Trưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6858Xem thêm
Ngày đăng ký:07-01-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Cao , Hai Bà Trưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6816Xem thêm
Ngày đăng ký:31-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Hai Bà Trưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6815Xem thêm
Ngày đăng ký:31-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Hai Bà Trưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3532Xem thêm
Ngày đăng ký:15-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Hoài Đức

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Hoài Đức

Lớp 11980Xem thêm
Ngày đăng ký:25-06-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Đội 9, thôn Hợp Nhất, xã Dương Liễu, Hoài Đức
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10344Xem thêm
Ngày đăng ký:09-05-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Xí nghiệp thú y Hòai Đức, Hoài Đức
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10343Xem thêm
Ngày đăng ký:09-05-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Xí nghiệp thú y Hòai Đức, Hoài Đức
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9743Xem thêm
Ngày đăng ký:03-01-2020
Môn học: Các môn mầm non
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Chung cư Tân Việt, xã Đức Thượng, Hoài Đức
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9740Xem thêm
Ngày đăng ký:02-01-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xóm 1, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8546Xem thêm
Ngày đăng ký:02-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: khu đô thị Bắc An Khánh, An Khánh, Hoài Đức
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7911Xem thêm
Ngày đăng ký:01-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: xã Đức Thượng, Hoài Đức
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7437Xem thêm
Ngày đăng ký:13-03-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: La Phù, Hoài Đức
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7436Xem thêm
Ngày đăng ký:13-03-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: La Phù, Hoài Đức
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7435Xem thêm
Ngày đăng ký:13-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: La Phù, Hoài Đức
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Đống Đa

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Đống Đa

Lớp 11965Xem thêm
Ngày đăng ký:23-06-2021
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Chí Thanh (Phạm Hùng), Đống Đa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10144Xem thêm
Ngày đăng ký:19-03-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đống Đa
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10112Xem thêm
Ngày đăng ký:12-03-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Đống Đa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8850Xem thêm
Ngày đăng ký:14-09-2019
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 5, Huỳnh Thúc Kháng, Láng hạ, Đống Đa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8737Xem thêm
Ngày đăng ký:27-08-2019
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Đống Đa
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6422Xem thêm
Ngày đăng ký:22-11-2018
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: phường Hàng Bột, Đống Đa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5943Xem thêm
Ngày đăng ký:09-10-2018
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Đống Đa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4409Xem thêm
Ngày đăng ký:24-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Láng Hạ, Đống Đa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4375Xem thêm
Ngày đăng ký:18-04-2018
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Đống Đa
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4045Xem thêm
Ngày đăng ký:22-03-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: phường Khương Liên, Đống Đa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3827Xem thêm
Ngày đăng ký:03-03-2018
Môn học: Môn Sức bền vật liệu (ngành xây dựng)
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Láng Hạ, Đống Đa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3422Xem thêm
Ngày đăng ký:04-01-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Đống Đa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Phú Xuyên

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Phú Xuyên

Lớp 11931Xem thêm
Ngày đăng ký:16-06-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Bạch Hạ, Phú Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11930Xem thêm
Ngày đăng ký:16-06-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Bạch Hạ, Phú Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11643Xem thêm
Ngày đăng ký:19-03-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Vân Tứ, Phú Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10709Xem thêm
Ngày đăng ký:01-08-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đồng Phố, Tân Dân, Phú Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10557Xem thêm
Ngày đăng ký:01-07-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9804Xem thêm
Ngày đăng ký:11-01-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: TT Phú Xuyên, Phú Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9759Xem thêm
Ngày đăng ký:04-01-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nghĩa Lập, Châu Can, Phú Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9758Xem thêm
Ngày đăng ký:04-01-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nghĩa Lập, Châu Can, Phú Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9757Xem thêm
Ngày đăng ký:04-01-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nghĩa Lập, Châu Can, Phú Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9694Xem thêm
Ngày đăng ký:26-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phú Túc, Phú Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9654Xem thêm
Ngày đăng ký:20-12-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: TT Phú Xuyên, Phú Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9589Xem thêm
Ngày đăng ký:12-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Tiểu khu Thao Chính, Phú Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8604Xem thêm
Ngày đăng ký:10-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Cầu Giẽ, Phú Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7944Xem thêm
Ngày đăng ký:06-05-2019
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: xã Chuyên Mỹ, Phú Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Cầu Giấy

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Cầu Giấy

Lớp 11920Xem thêm
Ngày đăng ký:14-06-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Cầu Giấy
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11564Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Trung Hòa, Cầu Giấy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11185Xem thêm
Ngày đăng ký:19-11-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 76, Trần Tử Bình, Nghĩa Tân, Cầu Giấy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10519Xem thêm
Ngày đăng ký:22-06-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9411Xem thêm
Ngày đăng ký:20-11-2019
Môn học: Nhảy Bachata
Lớp, chuyên đề: Khiêu vũ
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8556Xem thêm
Ngày đăng ký:04-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Mạc Thái Tổ , Yên Hòa, Cầu Giấy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8394Xem thêm
Ngày đăng ký:08-07-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Phố Hoàng Minh Giám , Cầu Giấy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8071Xem thêm
Ngày đăng ký:28-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ B
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6969Xem thêm
Ngày đăng ký:21-01-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: p Nghĩa Tân, Cầu Giấy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6571Xem thêm
Ngày đăng ký:05-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Đường quang Hoa, Cầu Giấy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6440Xem thêm
Ngày đăng ký:24-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Nghĩa Tân, Cầu Giấy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5416Xem thêm
Ngày đăng ký:16-08-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Trung Hòa, Cầu Giấy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5258Xem thêm
Ngày đăng ký:23-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Cầu Giấy
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4952Xem thêm
Ngày đăng ký:24-06-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Từ Liêm, Cầu Giấy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4518Xem thêm
Ngày đăng ký:10-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Cầu Giấy
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4354Xem thêm
Ngày đăng ký:16-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: Cầu Giấy
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4099Xem thêm
Ngày đăng ký:27-03-2018
Môn học: Toán cao cấp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ/buổi
Khu vực: Cầu Giấy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4084Xem thêm
Ngày đăng ký:26-03-2018
Môn học: Toán cao cấp
Lớp, chuyên đề: Sinh viên đại học
Học phí: 200.000đ/buổi
Khu vực: Nguyễn Khang, Cầu Giấy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3884Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ/buổi
Khu vực: Cầu Giấy
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3584Xem thêm
Ngày đăng ký:19-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Tây Hồ

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Tây Hồ

Lớp 11898Xem thêm
Ngày đăng ký:08-06-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Xuân La, Tây Hồ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10273Xem thêm
Ngày đăng ký:22-04-2020
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Yên Hoa, Yên Phụ, Tây Hồ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9960Xem thêm
Ngày đăng ký:13-02-2020
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Ngõ 58, Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9446Xem thêm
Ngày đăng ký:26-11-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Võ Chí Công, Tây Hồ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8106Xem thêm
Ngày đăng ký:01-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Âu Cơ, phường Quảng An, Tây Hồ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6529Xem thêm
Ngày đăng ký:02-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Ngõ 445, Lạc Long Quân, Tây Hồ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4707Xem thêm
Ngày đăng ký:31-05-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Tây Hồ
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4706Xem thêm
Ngày đăng ký:31-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Tây Hồ
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Sóc Sơn

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Sóc Sơn

Lớp 11794Xem thêm
Ngày đăng ký:06-05-2021
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Phù Linh, Sóc Sơn
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11681Xem thêm
Ngày đăng ký:30-03-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phù Lỗ, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11669Xem thêm
Ngày đăng ký:27-03-2021
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phù Linh, Sóc Sơn
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11518Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2021
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phù Linh, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11517Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2021
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phù Linh, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11516Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phù Linh, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11434Xem thêm
Ngày đăng ký:18-01-2021
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phù Linh, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11433Xem thêm
Ngày đăng ký:18-01-2021
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phù Linh, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11432Xem thêm
Ngày đăng ký:18-01-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phù Linh, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11349Xem thêm
Ngày đăng ký:02-01-2021
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phù Linh, Sóc Sơn
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11348Xem thêm
Ngày đăng ký:02-01-2021
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Phù Linh, Sóc Sơn
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11155Xem thêm
Ngày đăng ký:07-11-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Ngã tư Sóc Sơn, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10635Xem thêm
Ngày đăng ký:15-07-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Trung Giã, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10624Xem thêm
Ngày đăng ký:13-07-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phố Mã, Phù Ninh, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10451Xem thêm
Ngày đăng ký:29-05-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 320.000đ/ buổi
Khu vực: Khu tập thể sân bay Nội Bày, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9826Xem thêm
Ngày đăng ký:15-01-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Tổ 1, Xuân Bách, Quang Tiến, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9754Xem thêm
Ngày đăng ký:03-01-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Mai Đình, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9604Xem thêm
Ngày đăng ký:15-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phố Nỉ, Trung Giã, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9085Xem thêm
Ngày đăng ký:09-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phù Lỗ, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8491Xem thêm
Ngày đăng ký:24-07-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: xóm Chùa, thôn Xuân Đoài, xã Phù Linh, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8127Xem thêm
Ngày đăng ký:03-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phú Cường, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8126Xem thêm
Ngày đăng ký:03-06-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phú Cường, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8125Xem thêm
Ngày đăng ký:03-06-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phú Cường, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7935Xem thêm
Ngày đăng ký:04-05-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tân Dân, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7914Xem thêm
Ngày đăng ký:01-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tân Sơn, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7550Xem thêm
Ngày đăng ký:21-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Ninh Nội, Xã Tân Dân , Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7549Xem thêm
Ngày đăng ký:21-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Ninh Nội, Xã Tân Dân , Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7548Xem thêm
Ngày đăng ký:21-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Ninh Nội, Xã Tân Dân , Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7547Xem thêm
Ngày đăng ký:21-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Ninh Nội, Xã Tân Dân , Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7489Xem thêm
Ngày đăng ký:17-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Hương Đình, Mai Đình, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7239Xem thêm
Ngày đăng ký:26-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7146Xem thêm
Ngày đăng ký:21-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Thanh Xuân, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6582Xem thêm
Ngày đăng ký:06-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: Tân Dân, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5061Xem thêm
Ngày đăng ký:04-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Phù Linh, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4888Xem thêm
Ngày đăng ký:19-06-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: 161 Kim Anh, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3618Xem thêm
Ngày đăng ký:23-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Thanh xuân, Sóc Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Hà Đông

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Hà Đông

Lớp 11710Xem thêm
Ngày đăng ký:08-04-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp nâng cao
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Trung Điệp, Kiến Hưng, Hà Đông
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11285Xem thêm
Ngày đăng ký:13-12-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Mộ Lao, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11141Xem thêm
Ngày đăng ký:02-11-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: P. Phúc La, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10470Xem thêm
Ngày đăng ký:03-06-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: The Pride Hải Phát, Tố Hữu, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10469Xem thêm
Ngày đăng ký:03-06-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: The Pride Hải Phát, Tố Hữu, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10007Xem thêm
Ngày đăng ký:20-02-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Hà Đông
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9737Xem thêm
Ngày đăng ký:02-01-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường La Khê, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9651Xem thêm
Ngày đăng ký:19-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: chung cư CT 12 Văn Phú, Phú La, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9259Xem thêm
Ngày đăng ký:30-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9258Xem thêm
Ngày đăng ký:30-10-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9257Xem thêm
Ngày đăng ký:30-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9256Xem thêm
Ngày đăng ký:30-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9255Xem thêm
Ngày đăng ký:30-10-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9254Xem thêm
Ngày đăng ký:30-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8683Xem thêm
Ngày đăng ký:21-08-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phố Ba La, Phú Lãm, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8599Xem thêm
Ngày đăng ký:09-08-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8572Xem thêm
Ngày đăng ký:05-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8571Xem thêm
Ngày đăng ký:05-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8401Xem thêm
Ngày đăng ký:09-07-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Khu đô thị thanh hà cienco5,Kiến Hưng, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8001Xem thêm
Ngày đăng ký:14-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ B
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: phường Vạn Phúc, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7856Xem thêm
Ngày đăng ký:20-04-2019
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: phường Hà Cầu , Hà Đông
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7699Xem thêm
Ngày đăng ký:05-04-2019
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Dương Nội, Hà Đông
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7499Xem thêm
Ngày đăng ký:18-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Yên Phúc,phường Phúc La, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7345Xem thêm
Ngày đăng ký:06-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Kiến Hưng, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6846Xem thêm
Ngày đăng ký:05-01-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Kiến Hưng, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6719Xem thêm
Ngày đăng ký:21-12-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: La Khê, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6597Xem thêm
Ngày đăng ký:07-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Khu dô thị Văn Quý, Hà Đông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Thạch Thất

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Thạch Thất

Lớp 11697Xem thêm
Ngày đăng ký:03-04-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Bình Phú, Thạch Thất
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11133Xem thêm
Ngày đăng ký:30-10-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Bờ Đập, Hữu Bằng, Thạch Thất
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10303Xem thêm
Ngày đăng ký:03-05-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Làng Hương, Hương Ngãi, Thạch Thất
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10302Xem thêm
Ngày đăng ký:03-05-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Làng Hương, Hương Ngãi, Thạch Thất
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10301Xem thêm
Ngày đăng ký:03-05-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Làng Hương, Hương Ngãi, Thạch Thất
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10071Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Trường FPT, Thạch Thất
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10068Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ B
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: xã Thạch Hòa , Thạch Thất
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9647Xem thêm
Ngày đăng ký:19-12-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9397Xem thêm
Ngày đăng ký:18-11-2019
Môn học: Zumba
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Dị Nậu, Thạch Thất
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8449Xem thêm
Ngày đăng ký:19-07-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 135.000đ/ buổi
Khu vực: Đội 7, thôn Ngoại Thôn, Xã Phú Kim, Thạch Thất
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8448Xem thêm
Ngày đăng ký:18-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 160.000đ/ buổi
Khu vực: Đội 7, thôn Ngoại Thôn, Xã Phú Kim, Thạch Thất
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8329Xem thêm
Ngày đăng ký:28-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Thạch Hòa, Thạch Thất
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8097Xem thêm
Ngày đăng ký:31-05-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Phùng Xá, Thạch Thất
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7829Xem thêm
Ngày đăng ký:17-04-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 500.000đ/ buổi
Khu vực: KCN Quốc Oai, Thạch Thất
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7136Xem thêm
Ngày đăng ký:21-02-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 1080
Khu vực: Xã Phú Kim, Thạch Thất
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6981Xem thêm
Ngày đăng ký:23-01-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ TOEIC
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Thạch Hòa , Thạch Thất
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6121Xem thêm
Ngày đăng ký:23-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Dị Nậu, Thạch Thất
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6050Xem thêm
Ngày đăng ký:17-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Thạch Thất, Thạch Thất
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6032Xem thêm
Ngày đăng ký:16-10-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Thach Hòa, Thạch Thất
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6017Xem thêm
Ngày đăng ký:15-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: KCN Thạch Thất, Thạch Thất
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5383Xem thêm
Ngày đăng ký:13-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Thạch Thất
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Sơn Tây

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Sơn Tây

Lớp 11693Xem thêm
Ngày đăng ký:02-04-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Cổ Đông, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10632Xem thêm
Ngày đăng ký:14-07-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Sơn Tây
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10526Xem thêm
Ngày đăng ký:24-06-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Thôn Đại Trung, Xã Cổ Đông, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10515Xem thêm
Ngày đăng ký:19-06-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Nghĩa Phủ, khu dân cư số 3, phường Trung Hưng, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10136Xem thêm
Ngày đăng ký:17-03-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Thôn Trại Hồ, xã Cổ Đông , Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10029Xem thêm
Ngày đăng ký:24-02-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Chợ Nghệ, đường Hoàng Diệu, phường Quang Trung, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9679Xem thêm
Ngày đăng ký:24-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 69, phường Trung Sơn Trầm, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9678Xem thêm
Ngày đăng ký:24-12-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 69, phường Trung Sơn Trầm, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9559Xem thêm
Ngày đăng ký:07-12-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9069Xem thêm
Ngày đăng ký:07-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: khu đô thị Phú Hà, Ngô Quyền, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8409Xem thêm
Ngày đăng ký:11-07-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 48, Thuận Nghệ, Viên Sơn, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8230Xem thêm
Ngày đăng ký:14-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Viên Sơn, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8149Xem thêm
Ngày đăng ký:05-06-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Cổ Đông, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8115Xem thêm
Ngày đăng ký:03-06-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường Phú Thịnh, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7981Xem thêm
Ngày đăng ký:12-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Sơn Đông, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7842Xem thêm
Ngày đăng ký:18-04-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: TT Sơn Tây, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7841Xem thêm
Ngày đăng ký:18-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: TT Sơn Tây, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7494Xem thêm
Ngày đăng ký:18-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Chùa Thông, phường Sơn Lộc, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7439Xem thêm
Ngày đăng ký:13-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Sơn Lộc, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6908Xem thêm
Ngày đăng ký:13-01-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Cổ Đông, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6907Xem thêm
Ngày đăng ký:13-01-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Cổ Đông, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6734Xem thêm
Ngày đăng ký:23-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: P Xuân Lộc, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5694Xem thêm
Ngày đăng ký:15-09-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Nguyên Sơn, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5615Xem thêm
Ngày đăng ký:09-09-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P sơn Lộc, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4500Xem thêm
Ngày đăng ký:08-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Ngô Quyền, Sơn Tây
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Đông Anh

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Đông Anh

Lớp 11653Xem thêm
Ngày đăng ký:20-03-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Võng La, Đông Anh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11645Xem thêm
Ngày đăng ký:19-03-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Đông Hội , Đông Anh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11644Xem thêm
Ngày đăng ký:19-03-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Đông Hội , Đông Anh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11531Xem thêm
Ngày đăng ký:24-02-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đông Hội, Đông Trù, Đông Anh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11140Xem thêm
Ngày đăng ký:02-11-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Trường tiểu học Tiên Dương, Đông Anh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10766Xem thêm
Ngày đăng ký:12-08-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Thiên Trung, Đông Anh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10542Xem thêm
Ngày đăng ký:29-06-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Bắc Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10541Xem thêm
Ngày đăng ký:29-06-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Bắc Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10498Xem thêm
Ngày đăng ký:12-06-2020
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Thôn Thượng Phúc, Bắc Hồng, Đông Anh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10386Xem thêm
Ngày đăng ký:16-05-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Tầm Xá, Đông Anh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10104Xem thêm
Ngày đăng ký:10-03-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Hải Bối , Đông Anh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9271Xem thêm
Ngày đăng ký:01-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường 23,TT Đông Anh, Đông Anh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9270Xem thêm
Ngày đăng ký:01-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường 23,TT Đông Anh, Đông Anh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8864Xem thêm
Ngày đăng ký:16-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Đại Mạch, Đông Anh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8863Xem thêm
Ngày đăng ký:16-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Đại Mạch, Đông Anh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8826Xem thêm
Ngày đăng ký:10-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 300.000đ/ buổi
Khu vực: Kim Chung, Đông Anh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8244Xem thêm
Ngày đăng ký:15-06-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp nang cao
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Đông Anh
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7793Xem thêm
Ngày đăng ký:12-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Bắc Hồng , Đông Anh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7663Xem thêm
Ngày đăng ký:01-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7058Xem thêm
Ngày đăng ký:14-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 110.000đ/ buổi
Khu vực: Ưu Lỗ , Đông Anh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6645Xem thêm
Ngày đăng ký:11-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P mai Lâm, Đông Anh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5228Xem thêm
Ngày đăng ký:19-07-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Lam Hồng, Đông Anh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Nam Từ Liêm

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Nam Từ Liêm

Lớp 11594Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2021
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phố Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Gia Lâm

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Gia Lâm

Lớp 11590Xem thêm
Ngày đăng ký:06-03-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Ninh Hiệp, Gia Lâm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11481Xem thêm
Ngày đăng ký:30-01-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 300.000đ/ buổi
Khu vực: Đông Dư, Gia Lâm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10988Xem thêm
Ngày đăng ký:26-09-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Xóm 1, Ninh Hiệp, Gia Lâm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9677Xem thêm
Ngày đăng ký:24-12-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: thị trấn Trâu Quỳ, Trâu Quỳ, Gia Lâm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9502Xem thêm
Ngày đăng ký:01-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Châu Quỳ, Gia Lâm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9172Xem thêm
Ngày đăng ký:18-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Phú Thị, xã Phú Thị, Gia Lâm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8180Xem thêm
Ngày đăng ký:08-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Ninh Hiệp, Gia Lâm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8179Xem thêm
Ngày đăng ký:08-06-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Ninh Hiệp, Gia Lâm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7969Xem thêm
Ngày đăng ký:09-05-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Ninh Hiệp, Gia Lâm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7444Xem thêm
Ngày đăng ký:13-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Gần Học viện nông nghiệp Trâu Quỳ, Gia Lâm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6856Xem thêm
Ngày đăng ký:07-01-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 140.000đ/ buổi
Khu vực: XÃ Bát Tràng, Gia Lâm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5880Xem thêm
Ngày đăng ký:04-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: XÃ Tuyên Quang, Gia Lâm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4322Xem thêm
Ngày đăng ký:13-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: xã Ninh Hiệp, Gia Lâm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Đan Phượng

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Đan Phượng

Lớp 11582Xem thêm
Ngày đăng ký:04-03-2021
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tân Lập, Đan Phượng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11581Xem thêm
Ngày đăng ký:04-03-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tân Lập, Đan Phượng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10269Xem thêm
Ngày đăng ký:21-04-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Phố Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, Đan Phượng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10009Xem thêm
Ngày đăng ký:20-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Liền Kề 1, Tân Tây Đô, Đan Phượng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9735Xem thêm
Ngày đăng ký:02-01-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đội 3, xã Liên Trung, Đan Phượng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8888Xem thêm
Ngày đăng ký:20-09-2019
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Kim Ngọc, p Tân Lập, Đan Phượng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8799Xem thêm
Ngày đăng ký:06-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tân Hội, Đan Phượng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8553Xem thêm
Ngày đăng ký:03-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 201, chợ Mới, Phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, Đan Phượng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7538Xem thêm
Ngày đăng ký:20-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Đồng Tháp, Đan Phượng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Ba Đình

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Ba Đình

Lớp 11530Xem thêm
Ngày đăng ký:24-02-2021
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Ba Đình
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10930Xem thêm
Ngày đăng ký:14-09-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Ba Đình
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10523Xem thêm
Ngày đăng ký:22-06-2020
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Ba Đình
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9268Xem thêm
Ngày đăng ký:01-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 400.000đ/ buổi
Khu vực: Ba Đình
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7165Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2019
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: ngách 39, Đê La Thành, Ba Đình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5583Xem thêm
Ngày đăng ký:07-09-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Ba Đình
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Mê Linh

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Mê Linh

Lớp 11173Xem thêm
Ngày đăng ký:16-11-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Do Thượng, Tiền Phong, Mê Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10722Xem thêm
Ngày đăng ký:03-08-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Thanh Lâm, Mê Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10135Xem thêm
Ngày đăng ký:17-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: TT Quang Minh, Mê Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10042Xem thêm
Ngày đăng ký:26-02-2020
Môn học: Đàn Piano
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: TT Quang Minh, Mê Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10036Xem thêm
Ngày đăng ký:25-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: TT Quang Minh, Mê Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9707Xem thêm
Ngày đăng ký:27-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 3, Chi Đông, Mê Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9671Xem thêm
Ngày đăng ký:23-12-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Tiền Phong, Mê Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8764Xem thêm
Ngày đăng ký:30-08-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp nang cao
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 8, thôn Đồng, thị trấn Quang Minh, Mê Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8175Xem thêm
Ngày đăng ký:08-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Hoa Ngọc Lan, TT Quang Minh , Mê Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7498Xem thêm
Ngày đăng ký:18-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: TT Chi Đông, Mê Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7453Xem thêm
Ngày đăng ký:14-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Thanh Tước, Thanh Lâm, Mê Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7078Xem thêm
Ngày đăng ký:16-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 110.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Thanh Lâm, Mê Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6587Xem thêm
Ngày đăng ký:06-12-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 280.000 đ/buổi
Khu vực: KCN Quang Minh, Mê Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5813Xem thêm
Ngày đăng ký:28-09-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Tráng Việt, Mê Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5742Xem thêm
Ngày đăng ký:22-09-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Tráng Việt, Mê Linh
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5231Xem thêm
Ngày đăng ký:20-07-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 270.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Tráng Việt, Mê Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4221Xem thêm
Ngày đăng ký:05-04-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Thanh Lâm, Mê Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Chương Mỹ

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Chương Mỹ

Lớp 11171Xem thêm
Ngày đăng ký:16-11-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Hòa Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9886Xem thêm
Ngày đăng ký:03-02-2020
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: TT Xuân Mai, Chương Mỹ
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9885Xem thêm
Ngày đăng ký:03-02-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: TT Xuân Mai, Chương Mỹ
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9609Xem thêm
Ngày đăng ký:16-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: TT Chúc Sơn, Chương Mỹ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7752Xem thêm
Ngày đăng ký:09-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Trường Yên, Chương Mỹ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Từ Liêm

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Từ Liêm

Lớp 10999Xem thêm
Ngày đăng ký:28-09-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 260.000đ/ buổi
Khu vực: Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Từ Liêm
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10419Xem thêm
Ngày đăng ký:22-05-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 5, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Từ Liêm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10041Xem thêm
Ngày đăng ký:26-02-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Mỹ Đình, Từ Liêm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9168Xem thêm
Ngày đăng ký:18-10-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Quận Nam, Xuân Phương, Từ Liêm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9015Xem thêm
Ngày đăng ký:01-10-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Hàm Nghi, Mỹ Đình, Từ Liêm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8208Xem thêm
Ngày đăng ký:11-06-2019
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ B
Học phí: 400.000đ/ buổi
Khu vực: đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế, Từ Liêm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7278Xem thêm
Ngày đăng ký:01-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Mỹ Đình, Từ Liêm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7080Xem thêm
Ngày đăng ký:16-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Mỹ Đình , Từ Liêm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7079Xem thêm
Ngày đăng ký:16-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Mỹ Đình , Từ Liêm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6014Xem thêm
Ngày đăng ký:15-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 130.000đ/buổi
Khu vực: Bắc Từ Liêm, p Xuân Định, Từ Liêm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3597Xem thêm
Ngày đăng ký:20-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Từ Liêm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Hoàn Kiếm

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Hoàn Kiếm

Lớp 10931Xem thêm
Ngày đăng ký:14-09-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Hoàn Kiếm
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10183Xem thêm
Ngày đăng ký:27-03-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ IELTS
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Hoàn Kiếm
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10173Xem thêm
Ngày đăng ký:25-03-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Hoàn Kiếm
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10168Xem thêm
Ngày đăng ký:25-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Hoàn Kiếm
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10008Xem thêm
Ngày đăng ký:20-02-2020
Môn học: Khiêu vũ
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Phố Cổ, Hoàn Kiếm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9935Xem thêm
Ngày đăng ký:10-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Hoàn Kiếm
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9889Xem thêm
Ngày đăng ký:03-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Hoàn Kiếm
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7625Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 1081, ngách 1, đường Hồng Hà, P Chương Dương, Hoàn Kiếm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4320Xem thêm
Ngày đăng ký:13-04-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: gần Hồ Gươm, Hoàn Kiếm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4275Xem thêm
Ngày đăng ký:09-04-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Cửa Đông, Hoàn Kiếm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4274Xem thêm
Ngày đăng ký:09-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Cửa Đông, Hoàn Kiếm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4198Xem thêm
Ngày đăng ký:03-04-2018
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 300.000đ/buổi
Khu vực: P Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Quốc Oai

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Quốc Oai

Lớp 10868Xem thêm
Ngày đăng ký:07-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đồng Lư, Đồng Quang, Quốc Oai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10783Xem thêm
Ngày đăng ký:17-08-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đồng Bụt, Ngọc Liệp, Quốc Oai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10636Xem thêm
Ngày đăng ký:15-07-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Thôn 6, Phủ Cát, Quốc Oai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9949Xem thêm
Ngày đăng ký:12-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Đông Yên, Quốc Oai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9306Xem thêm
Ngày đăng ký:08-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đội 5, Sài Sơn, Quốc Oai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9177Xem thêm
Ngày đăng ký:19-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: tổ dân phố Ngô Sài, Quốc Oai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9079Xem thêm
Ngày đăng ký:08-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xóm 5, thôn Thụy Khuê, Sài Sơn, Quốc Oai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7904Xem thêm
Ngày đăng ký:27-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Cộng Hòa, Quốc Oai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6946Xem thêm
Ngày đăng ký:16-01-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Hòa Thạch, Quốc Oai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5454Xem thêm
Ngày đăng ký:23-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Soài Sơn, Quốc Oai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4480Xem thêm
Ngày đăng ký:05-05-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Sài Sơn, Quốc Oai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Thường Tín

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Thường Tín

Lớp 10772Xem thêm
Ngày đăng ký:13-08-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Văn Tự, Thường Tín
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8972Xem thêm
Ngày đăng ký:27-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: thị trấn Thường Tín, Thường Tín
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7688Xem thêm
Ngày đăng ký:04-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Quán Gánh, Thường Tín
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7194Xem thêm
Ngày đăng ký:24-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Hưng Hiền, xã Hiền Giang, Thường Tín
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5722Xem thêm
Ngày đăng ký:19-09-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Cầu Quán Gánh, Thường Tín
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5309Xem thêm
Ngày đăng ký:31-07-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Yên Thái , Thường Tín
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3889Xem thêm
Ngày đăng ký:09-03-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Tô Hiệu, Thường Tín
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Phúc Thọ

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Phúc Thọ

Lớp 10711Xem thêm
Ngày đăng ký:01-08-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Thanh Đa, Phúc Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10710Xem thêm
Ngày đăng ký:01-08-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Thanh Đa, Phúc Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9193Xem thêm
Ngày đăng ký:22-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: TT Phúc Thọ, Phúc Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9192Xem thêm
Ngày đăng ký:22-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: TT Phúc Thọ, Phúc Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8270Xem thêm
Ngày đăng ký:19-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Ngọc Thảo, Phúc Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7943Xem thêm
Ngày đăng ký:06-05-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Hát Môn, Phúc Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6726Xem thêm
Ngày đăng ký:21-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã HÁT Môn, Phúc Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6070Xem thêm
Ngày đăng ký:18-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Tt phúc Thọ, Phúc Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6069Xem thêm
Ngày đăng ký:18-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Tt phúc Thọ, Phúc Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Hoàng Mai

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Hoàng Mai

Lớp 10475Xem thêm
Ngày đăng ký:04-06-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Khu đô thị Time City, Hoàng Mai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10163Xem thêm
Ngày đăng ký:23-03-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 500.000đ/ buổi
Khu vực: Hoàng Mai
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9680Xem thêm
Ngày đăng ký:24-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, Hoàng Mai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8641Xem thêm
Ngày đăng ký:15-08-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8039Xem thêm
Ngày đăng ký:21-05-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Ngách 250/19, Hoàng Mai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7750Xem thêm
Ngày đăng ký:08-04-2019
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7157Xem thêm
Ngày đăng ký:21-02-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 13, Lĩnh Nam, Hoàng Mai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6901Xem thêm
Ngày đăng ký:13-01-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 160.000đ/ buổi
Khu vực: P Định Tông, Hoàng Mai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6900Xem thêm
Ngày đăng ký:13-01-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 160.000đ/ buổi
Khu vực: P Định Tông, Hoàng Mai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6899Xem thêm
Ngày đăng ký:13-01-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 160.000đ/ buổi
Khu vực: P Định Tông, Hoàng Mai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6525Xem thêm
Ngày đăng ký:01-12-2018
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Hoàng hiệp, Hoàng Mai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5802Xem thêm
Ngày đăng ký:28-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Hoàng Mai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5769Xem thêm
Ngày đăng ký:25-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4378Xem thêm
Ngày đăng ký:19-04-2018
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Trương Định, Hoàng Mai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4237Xem thêm
Ngày đăng ký:06-04-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 270.000 đ/buổi
Khu vực: P Định Công, Hoàng Mai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4236Xem thêm
Ngày đăng ký:06-04-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 270.000 đ/buổi
Khu vực: P Định Công, Hoàng Mai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3886Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Hoàng Mai
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Long Biên

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Long Biên

Lớp 10464Xem thêm
Ngày đăng ký:02-06-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 5, Long Biên, Long Biên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10083Xem thêm
Ngày đăng ký:04-03-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10082Xem thêm
Ngày đăng ký:04-03-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9780Xem thêm
Ngày đăng ký:06-01-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Ngọc Thụy, phường Gia Thượng, Long Biên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9779Xem thêm
Ngày đăng ký:06-01-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Ngọc Thụy, phường Gia Thượng, Long Biên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9693Xem thêm
Ngày đăng ký:26-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9472Xem thêm
Ngày đăng ký:28-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 230.000đ/ buổi
Khu vực: ngách 197/72, đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, Long Biên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9278Xem thêm
Ngày đăng ký:02-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Luyện thi ViOlympic
Học phí: 260.000đ/ buổi
Khu vực: phường Phúc Lợi, Long Biên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8832Xem thêm
Ngày đăng ký:11-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 26, phường Ngọc Thụy, Long Biên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8478Xem thêm
Ngày đăng ký:23-07-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, Long Biên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7991Xem thêm
Ngày đăng ký:13-05-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 330.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Phúc Đồng, Long Biên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7990Xem thêm
Ngày đăng ký:13-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 330.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Phúc Đồng, Long Biên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7896Xem thêm
Ngày đăng ký:25-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, Long Biên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7806Xem thêm
Ngày đăng ký:13-04-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Cự Khối, Long Biên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5107Xem thêm
Ngày đăng ký:08-07-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5079Xem thêm
Ngày đăng ký:05-07-2018
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Xài Đồng, Long Biên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Ứng Hoà

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Ứng Hoà

Lớp 10212Xem thêm
Ngày đăng ký:07-04-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Thôn Bạt Trung, xã Liên Bạt , Ứng Hoà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Thanh Trì

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Thanh Trì

Lớp 10080Xem thêm
Ngày đăng ký:03-03-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tứ Hiệp, Thanh Trì
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9764Xem thêm
Ngày đăng ký:04-01-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Tả Thanh Oai, Tả Thanh Oai, Thanh Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Ba Vì

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Ba Vì

Lớp 8894Xem thêm
Ngày đăng ký:20-09-2019
Môn học: cờ vua
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Cẩm Lĩnh, Ba Vì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8203Xem thêm
Ngày đăng ký:11-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Cam Thượng, Ba Vì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8202Xem thêm
Ngày đăng ký:11-06-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Cam Thượng, Ba Vì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8201Xem thêm
Ngày đăng ký:11-06-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Cam Thượng, Ba Vì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6430Xem thêm
Ngày đăng ký:23-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Đông Quang, Ba Vì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6429Xem thêm
Ngày đăng ký:23-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Đông Quang, Ba Vì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Mỹ Đức

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Mỹ Đức

Lớp 7957Xem thêm
Ngày đăng ký:08-05-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã An Mỹ, Mỹ Đức
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư