Menu Close Menu

Tìm việc gia sư, tìm lớp gia sư tại Hải Dương

Tìm nhanh tất cả các lớp theo trạng thái

Tìm lớp theo khu vực

Tất cả các lớp gia sư tại khu vực Hải Dương được liệt kê theo từng khu vực quận, huyện tương ứng. Các gia sư ở khu vực nào có thể chọn tìm ở khu vực đó trong danh sách của mục lục.

Các lớp gia sư tại Kinh Môn

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Kinh Môn

Lớp 12062Xem thêm
Ngày đăng ký:18-07-2021
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: An Lưu, Kinh Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12056Xem thêm
Ngày đăng ký:16-07-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: dốc Đèo Ngựa, Kinh Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12055Xem thêm
Ngày đăng ký:16-07-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: dốc Đèo Ngựa, Kinh Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11879Xem thêm
Ngày đăng ký:04-06-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Minh Tân, Kinh Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11490Xem thêm
Ngày đăng ký:18-02-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Giác Sơn, Kinh Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10739Xem thêm
Ngày đăng ký:05-08-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Vạn Đức, Phú Thứ, Kinh Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9899Xem thêm
Ngày đăng ký:03-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Vạn Đức, Phú Thứ , Kinh Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9645Xem thêm
Ngày đăng ký:19-12-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Trần Hưng Đạo, An Lưu, Kinh Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9525Xem thêm
Ngày đăng ký:03-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Hưng Đạo, Kinh Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8763Xem thêm
Ngày đăng ký:30-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Đèo Gai, TT Minh Tân, Kinh Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8762Xem thêm
Ngày đăng ký:30-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Đèo Gai, TT Minh Tân, Kinh Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8628Xem thêm
Ngày đăng ký:13-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: QL 5, xã Lạc Long , Kinh Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5845Xem thêm
Ngày đăng ký:02-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Tt Kim Tân, Kinh Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5413Xem thêm
Ngày đăng ký:16-08-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Cựu, Kinh Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại TP Hải Dương

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại TP Hải Dương

Lớp 12052Xem thêm
Ngày đăng ký:14-07-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12051Xem thêm
Ngày đăng ký:14-07-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12050Xem thêm
Ngày đăng ký:14-07-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12049Xem thêm
Ngày đăng ký:14-07-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11863Xem thêm
Ngày đăng ký:30-05-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11850Xem thêm
Ngày đăng ký:27-05-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phố Phù Đổng, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11761Xem thêm
Ngày đăng ký:20-04-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11678Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: p. Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11677Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2021
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: p. Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11676Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: p. Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11591Xem thêm
Ngày đăng ký:06-03-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hàn Trung phường Việt Hòa, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11467Xem thêm
Ngày đăng ký:26-01-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: p. Nhị Châu, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11207Xem thêm
Ngày đăng ký:26-11-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: P Tân Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11177Xem thêm
Ngày đăng ký:17-11-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Ngõ 296, Điện Biên Phủ, Bình Hàn, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11176Xem thêm
Ngày đăng ký:17-11-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Ngõ 296, Điện Biên Phủ, Bình Hàn, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11132Xem thêm
Ngày đăng ký:30-10-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11095Xem thêm
Ngày đăng ký:19-10-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11093Xem thêm
Ngày đăng ký:17-10-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Lương Bằng, Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11046Xem thêm
Ngày đăng ký:08-10-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Yết Kiêu, phường Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11009Xem thêm
Ngày đăng ký:30-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Thanh Nghị, Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11007Xem thêm
Ngày đăng ký:29-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Ngô Quyền, Tân Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10975Xem thêm
Ngày đăng ký:23-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10967Xem thêm
Ngày đăng ký:22-09-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Phú Lương, Nam Đồng, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10962Xem thêm
Ngày đăng ký:21-09-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: ngách 34, ngõ 195, khu 11, Đinh Văn Tả, Bình Hàn, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10935Xem thêm
Ngày đăng ký:15-09-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10892Xem thêm
Ngày đăng ký:10-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Điện Biên Phủ, Bình Hàn, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10688Xem thêm
Ngày đăng ký:27-07-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Ngõ 229, Điện Biên Phủ, Bình Hàn, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10637Xem thêm
Ngày đăng ký:15-07-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Đại Năng, Khu 10, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10597Xem thêm
Ngày đăng ký:09-07-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Phạm Ngọc Khánh, Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10547Xem thêm
Ngày đăng ký:30-06-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Hồ Tùng Mậu, Tân Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10533Xem thêm
Ngày đăng ký:26-06-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phố Chương Dương, Trần Phú, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10490Xem thêm
Ngày đăng ký:10-06-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: đường An Dương Vương, phường Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10487Xem thêm
Ngày đăng ký:09-06-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Cầu Cốn, Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10486Xem thêm
Ngày đăng ký:09-06-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Cầu Cốn, Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10416Xem thêm
Ngày đăng ký:21-05-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Gia Xuyên, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10402Xem thêm
Ngày đăng ký:19-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phố Bắc Kinh, Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10395Xem thêm
Ngày đăng ký:18-05-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Hoàng Quốc Việt, Phường Tứ Minh, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10329Xem thêm
Ngày đăng ký:06-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Yết Kiêu, phường Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10278Xem thêm
Ngày đăng ký:25-04-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 141, đường Trần Văn Giáp, khu 12, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10251Xem thêm
Ngày đăng ký:17-04-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10249Xem thêm
Ngày đăng ký:16-04-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Ngô Quyền, khu đô thị mới Tuệ Tĩnh, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10248Xem thêm
Ngày đăng ký:16-04-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Ngô Quyền, khu đô thị mới Tuệ Tĩnh, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10247Xem thêm
Ngày đăng ký:16-04-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Ngô Quyền, khu đô thị mới Tuệ Tĩnh, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10091Xem thêm
Ngày đăng ký:06-03-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10030Xem thêm
Ngày đăng ký:24-02-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Cao Bá Quát, Khu 12, Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9986Xem thêm
Ngày đăng ký:17-02-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9946Xem thêm
Ngày đăng ký:11-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Trác Luân, Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9934Xem thêm
Ngày đăng ký:10-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Khu 5, phường Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9862Xem thêm
Ngày đăng ký:01-02-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Khu Đỉnh Long, Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9832Xem thêm
Ngày đăng ký:17-01-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Mai Hắc Đế, phường Bình Hàn, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9755Xem thêm
Ngày đăng ký:03-01-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phố Hồng Châu, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9748Xem thêm
Ngày đăng ký:03-01-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Chương Dương, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9731Xem thêm
Ngày đăng ký:02-01-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phố Hồng Châu, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9689Xem thêm
Ngày đăng ký:25-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Thánh Tông, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9625Xem thêm
Ngày đăng ký:17-12-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Phan Bội Châu, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9620Xem thêm
Ngày đăng ký:17-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Viết Hưng, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9598Xem thêm
Ngày đăng ký:14-12-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phố Chương Dương, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9560Xem thêm
Ngày đăng ký:08-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Bình Lộc, phường Thanh Bình , TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9481Xem thêm
Ngày đăng ký:28-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Ngõ 104, Đường Nguyễn Thị Duệ, Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9460Xem thêm
Ngày đăng ký:27-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phố Chương Dương, Trần Phú, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9430Xem thêm
Ngày đăng ký:23-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Phố Đào Tấn, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9389Xem thêm
Ngày đăng ký:17-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phố Ninh Phước Bảo, phường Nhị Châu, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9356Xem thêm
Ngày đăng ký:13-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 53, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9355Xem thêm
Ngày đăng ký:13-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 53, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9342Xem thêm
Ngày đăng ký:12-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Đỗ Văn Thanh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9341Xem thêm
Ngày đăng ký:12-11-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Đỗ Văn Thanh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9340Xem thêm
Ngày đăng ký:12-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Đỗ Văn Thanh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9339Xem thêm
Ngày đăng ký:12-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9338Xem thêm
Ngày đăng ký:12-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lý Tự Trọng, phường Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9337Xem thêm
Ngày đăng ký:12-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lý Tự Trọng, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9325Xem thêm
Ngày đăng ký:11-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Sinh viên đại học
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9323Xem thêm
Ngày đăng ký:11-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9319Xem thêm
Ngày đăng ký:09-11-2019
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: đường Thanh Niên, Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9303Xem thêm
Ngày đăng ký:07-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Yết Kiêu, phường Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9297Xem thêm
Ngày đăng ký:06-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phố Trương Hán Siêu, Phường Nhị Châu, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9296Xem thêm
Ngày đăng ký:06-11-2019
Môn học: Rèn chữ tiếng Việt
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Quí Tân, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9287Xem thêm
Ngày đăng ký:04-11-2019
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9282Xem thêm
Ngày đăng ký:02-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Nguyên Đán, Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9279Xem thêm
Ngày đăng ký:02-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9269Xem thêm
Ngày đăng ký:01-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9266Xem thêm
Ngày đăng ký:01-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 353, Bình Lộc, Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9227Xem thêm
Ngày đăng ký:27-10-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Hới, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9196Xem thêm
Ngày đăng ký:23-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 260.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 362, đường Nguyễn Đức Cầu, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9190Xem thêm
Ngày đăng ký:21-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: phố Dương Hòa, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9154Xem thêm
Ngày đăng ký:16-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Thanh Trung, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9149Xem thêm
Ngày đăng ký:16-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Lương Bằng, phường Bình Hàn, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9148Xem thêm
Ngày đăng ký:16-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9132Xem thêm
Ngày đăng ký:13-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Bình Hàn, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9119Xem thêm
Ngày đăng ký:11-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 139, Trần Hưng Đạo, Ngọc Châu, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9102Xem thêm
Ngày đăng ký:10-10-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 4, Nguyễn Thị Duệ, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9101Xem thêm
Ngày đăng ký:10-10-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 4, Nguyễn Thị Duệ, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9100Xem thêm
Ngày đăng ký:10-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 4, Nguyễn Thị Duệ, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9072Xem thêm
Ngày đăng ký:08-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Bach Đằng, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9067Xem thêm
Ngày đăng ký:07-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9066Xem thêm
Ngày đăng ký:07-10-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9065Xem thêm
Ngày đăng ký:07-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9044Xem thêm
Ngày đăng ký:03-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Đinh Văn Tả, phường Bình Hàn, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9002Xem thêm
Ngày đăng ký:30-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Việt Hòa , TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9000Xem thêm
Ngày đăng ký:29-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Quang Trung, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8879Xem thêm
Ngày đăng ký:19-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Cao Bá Quát, khu 11, Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8856Xem thêm
Ngày đăng ký:15-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Tân Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8840Xem thêm
Ngày đăng ký:12-09-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường An Định, Cẩm Thượng, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8783Xem thêm
Ngày đăng ký:04-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phố Chương Dương, Trần Phú, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8773Xem thêm
Ngày đăng ký:03-09-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8752Xem thêm
Ngày đăng ký:29-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Cựu Thành, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8751Xem thêm
Ngày đăng ký:29-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Cựu Thành, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8738Xem thêm
Ngày đăng ký:27-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 3, khu 9, Hồ Xuân Hương, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8725Xem thêm
Ngày đăng ký:27-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: ngách 21, ngõ 39, Khúc Thừa Dụ, khu 1 phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8685Xem thêm
Ngày đăng ký:22-08-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: phố Ninh Phước Bảo, phường Nhị Châu, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8656Xem thêm
Ngày đăng ký:16-08-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Lương Thế Vinh, phường Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8654Xem thêm
Ngày đăng ký:16-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đội 1, Phú Tảo, Thạch Khôi, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8610Xem thêm
Ngày đăng ký:11-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hồng Quang, phường Quang Trung, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8605Xem thêm
Ngày đăng ký:10-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 229, khu Bình Lộc, phường Tân Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8595Xem thêm
Ngày đăng ký:07-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Ngô Quyền, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8557Xem thêm
Ngày đăng ký:04-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Thanh Nghị, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8554Xem thêm
Ngày đăng ký:04-08-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Chương Dương, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8552Xem thêm
Ngày đăng ký:03-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: lô 2 khu đô thị Tuệ Tĩnh, Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8490Xem thêm
Ngày đăng ký:24-07-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Tam Giang, Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8430Xem thêm
Ngày đăng ký:15-07-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Hưng Đạo, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8416Xem thêm
Ngày đăng ký:12-07-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Nguyễn Văn Ngọc, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8412Xem thêm
Ngày đăng ký:12-07-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Quán Thánh, phường Bình Hàn, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8369Xem thêm
Ngày đăng ký:05-07-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Đức Khiêm, phường Bình Hàn, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8325Xem thêm
Ngày đăng ký:27-06-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 365, đường Bình Lộc, khu 8 phường Tân Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8295Xem thêm
Ngày đăng ký:23-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 296, Điện Biên Phủ, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8294Xem thêm
Ngày đăng ký:23-06-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 296, Điện Biên Phủ, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8293Xem thêm
Ngày đăng ký:23-06-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 296, Điện Biên Phủ, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8198Xem thêm
Ngày đăng ký:10-06-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8082Xem thêm
Ngày đăng ký:29-05-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: khu Tây Nam Cường, đường Phạm Văn Đồng, phường Thanh bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8019Xem thêm
Ngày đăng ký:17-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 330.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Ngọc Châu, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8007Xem thêm
Ngày đăng ký:15-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8006Xem thêm
Ngày đăng ký:15-05-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7978Xem thêm
Ngày đăng ký:11-05-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 375.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Quang Trung, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7977Xem thêm
Ngày đăng ký:11-05-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 375.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Quang Trung, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7976Xem thêm
Ngày đăng ký:11-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 300.000đ/ buổi
Khu vực: P Quang Trung, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7946Xem thêm
Ngày đăng ký:06-05-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 375.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7883Xem thêm
Ngày đăng ký:24-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: đường Ngô Quyền, phường Bình Hàn, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7861Xem thêm
Ngày đăng ký:21-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: khu 18, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7848Xem thêm
Ngày đăng ký:19-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 300.000đ/ buổi
Khu vực: Đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7781Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Trần Phú, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7780Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Trần Phú, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7667Xem thêm
Ngày đăng ký:02-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: phường Thạch Khôi, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7583Xem thêm
Ngày đăng ký:23-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Trần Khắc Chân, P Thanh Bình (gần Đại học Y Hải Dương), TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7559Xem thêm
Ngày đăng ký:22-03-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7525Xem thêm
Ngày đăng ký:20-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Khúc Thừa Dụ, Nam Cường , TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7483Xem thêm
Ngày đăng ký:17-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7430Xem thêm
Ngày đăng ký:13-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7382Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 66, đường Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7375Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Công Hiến, phường Bình Hàn, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7322Xem thêm
Ngày đăng ký:05-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Đại lộ 30/10, quảng trường TT Hải Dương, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7291Xem thêm
Ngày đăng ký:01-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Quang Trung, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7250Xem thêm
Ngày đăng ký:27-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Đông Nam Cường, p Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7246Xem thêm
Ngày đăng ký:26-02-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Mạc Hiền Tích,phường Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7211Xem thêm
Ngày đăng ký:25-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lạc Long Quân, P Ngọc Châu, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7209Xem thêm
Ngày đăng ký:25-02-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 1200
Khu vực: TP Hải Dương
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7134Xem thêm
Ngày đăng ký:20-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: TP Hải Dương
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7109Xem thêm
Ngày đăng ký:18-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: p Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7028Xem thêm
Ngày đăng ký:13-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 140.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Văn Linh, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7025Xem thêm
Ngày đăng ký:13-02-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 800.000đ/ buổi
Khu vực: TP Hải Dương
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6983Xem thêm
Ngày đăng ký:24-01-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6950Xem thêm
Ngày đăng ký:17-01-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: ngách 5 ngõ 2, phố Lý Quốc Bảo, P. Nhị Châu, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6896Xem thêm
Ngày đăng ký:12-01-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Đại lộ 30/10, quảng trường TT Hải Dương, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6868Xem thêm
Ngày đăng ký:08-01-2019
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Trưng Vương, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6848Xem thêm
Ngày đăng ký:05-01-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: P Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6843Xem thêm
Ngày đăng ký:04-01-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: P Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6750Xem thêm
Ngày đăng ký:24-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 160.000 đ/buổi
Khu vực: P Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6749Xem thêm
Ngày đăng ký:24-12-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 160.000đ/ buổi
Khu vực: P Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6748Xem thêm
Ngày đăng ký:24-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 160.000đ/ buổi
Khu vực: P Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6745Xem thêm
Ngày đăng ký:24-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: đường Trần Cảnh, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6715Xem thêm
Ngày đăng ký:21-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: P ngọc Châu, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6708Xem thêm
Ngày đăng ký:20-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: phường Thạch Khôi, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6675Xem thêm
Ngày đăng ký:14-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Nghị Châu, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6672Xem thêm
Ngày đăng ký:14-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 80.000 đ/buổi
Khu vực: P Bình Hòa, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6662Xem thêm
Ngày đăng ký:13-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6657Xem thêm
Ngày đăng ký:13-12-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6649Xem thêm
Ngày đăng ký:11-12-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Thượng Mẫn, Bình Hàn, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6627Xem thêm
Ngày đăng ký:09-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 65, Phạm Hồng Thái, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6600Xem thêm
Ngày đăng ký:07-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Hải Dương , TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6593Xem thêm
Ngày đăng ký:06-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: phường Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6516Xem thêm
Ngày đăng ký:01-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: Tuệ Tĩnh, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6463Xem thêm
Ngày đăng ký:26-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Trần công Hiến, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6434Xem thêm
Ngày đăng ký:23-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: 336 Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6404Xem thêm
Ngày đăng ký:21-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: p. Ngọc Châu, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6347Xem thêm
Ngày đăng ký:12-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: ngõ 15, phố Trung An, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6323Xem thêm
Ngày đăng ký:10-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6322Xem thêm
Ngày đăng ký:10-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6312Xem thêm
Ngày đăng ký:09-11-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phố 22, Quang Trung, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6244Xem thêm
Ngày đăng ký:02-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 160.000 đ/buổi
Khu vực: P Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6243Xem thêm
Ngày đăng ký:02-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 160.000 đ/buổi
Khu vực: P Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6175Xem thêm
Ngày đăng ký:28-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: Điện Biên Phủ, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6166Xem thêm
Ngày đăng ký:28-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Ái Quốc, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6132Xem thêm
Ngày đăng ký:24-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6074Xem thêm
Ngày đăng ký:19-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6068Xem thêm
Ngày đăng ký:18-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Vĩnh Hàm, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6067Xem thêm
Ngày đăng ký:18-10-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: thỏa thuận
Khu vực: TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6055Xem thêm
Ngày đăng ký:17-10-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6044Xem thêm
Ngày đăng ký:17-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5987Xem thêm
Ngày đăng ký:13-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Ái Quốc, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5963Xem thêm
Ngày đăng ký:12-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 70.000 đ/buổi
Khu vực: Đường Cô Đông, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5866Xem thêm
Ngày đăng ký:02-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5815Xem thêm
Ngày đăng ký:29-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5797Xem thêm
Ngày đăng ký:28-09-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P ngọc Châu, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5763Xem thêm
Ngày đăng ký:23-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5759Xem thêm
Ngày đăng ký:23-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Bình Lộc, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5747Xem thêm
Ngày đăng ký:22-09-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Bình Hàn, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5731Xem thêm
Ngày đăng ký:20-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Quang Trung, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5728Xem thêm
Ngày đăng ký:19-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5715Xem thêm
Ngày đăng ký:17-09-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: phường Quang Trung, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5655Xem thêm
Ngày đăng ký:13-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Tứ Mỹ, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5640Xem thêm
Ngày đăng ký:12-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Cẩm thượng, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5628Xem thêm
Ngày đăng ký:11-09-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Mỵ Châu, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5575Xem thêm
Ngày đăng ký:05-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 80.000 đ/buổi
Khu vực: P Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5518Xem thêm
Ngày đăng ký:29-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Chung cư Tuệ Tĩnh, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5517Xem thêm
Ngày đăng ký:29-08-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Chung cư Tuệ Tĩnh, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5391Xem thêm
Ngày đăng ký:14-08-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Thanh Nghị, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5341Xem thêm
Ngày đăng ký:06-08-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Nghị Châu, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5340Xem thêm
Ngày đăng ký:05-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: phường Ngọc Châu , TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5322Xem thêm
Ngày đăng ký:01-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5304Xem thêm
Ngày đăng ký:30-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TP Hải Dương
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5223Xem thêm
Ngày đăng ký:19-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5157Xem thêm
Ngày đăng ký:11-07-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Nguyễn Trãi, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5013Xem thêm
Ngày đăng ký:01-07-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Quang Trung, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4946Xem thêm
Ngày đăng ký:24-06-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 160.000 đ/buổi
Khu vực: P Bình An, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4863Xem thêm
Ngày đăng ký:18-06-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4845Xem thêm
Ngày đăng ký:14-06-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4760Xem thêm
Ngày đăng ký:07-06-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: phường Hải Tân , TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4724Xem thêm
Ngày đăng ký:01-06-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Nguyễn Trãi, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4703Xem thêm
Ngày đăng ký:30-05-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Khu CN Đại An, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4694Xem thêm
Ngày đăng ký:29-05-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Tiếng Trung giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TP Hải Dương
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4645Xem thêm
Ngày đăng ký:22-05-2018
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4557Xem thêm
Ngày đăng ký:14-05-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Trung tâm Hàn ngữ Hải Dương, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4443Xem thêm
Ngày đăng ký:29-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 70.000 đ/buổi
Khu vực: P Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4437Xem thêm
Ngày đăng ký:28-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4423Xem thêm
Ngày đăng ký:26-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Quang Trung, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4400Xem thêm
Ngày đăng ký:22-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Gần trường Đại học Y Hải Dương, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4350Xem thêm
Ngày đăng ký:15-04-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4349Xem thêm
Ngày đăng ký:15-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4228Xem thêm
Ngày đăng ký:05-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Nghị Châu, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4223Xem thêm
Ngày đăng ký:05-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Thạch Khôi, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4222Xem thêm
Ngày đăng ký:05-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Thạch Khôi, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4202Xem thêm
Ngày đăng ký:04-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 70.000 đ/buổi
Khu vực: P Cẩm Thượng, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4199Xem thêm
Ngày đăng ký:03-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Việt Hòa, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4146Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000
Khu vực: phường Thạch Khôi, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4104Xem thêm
Ngày đăng ký:27-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Tân Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4071Xem thêm
Ngày đăng ký:24-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 70.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Tân Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4070Xem thêm
Ngày đăng ký:24-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4064Xem thêm
Ngày đăng ký:24-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Tân Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4020Xem thêm
Ngày đăng ký:20-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4003Xem thêm
Ngày đăng ký:19-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Quang Trung, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3985Xem thêm
Ngày đăng ký:17-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Quang Trung, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3980Xem thêm
Ngày đăng ký:17-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 350.000đ/buổi
Khu vực: đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3977Xem thêm
Ngày đăng ký:17-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3956Xem thêm
Ngày đăng ký:14-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Phường Tân Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3911Xem thêm
Ngày đăng ký:11-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3888Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Tân Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3887Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3824Xem thêm
Ngày đăng ký:03-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: Phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3800Xem thêm
Ngày đăng ký:01-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Tứ Minh, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3795Xem thêm
Ngày đăng ký:01-03-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100k/buổi
Khu vực: Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3761Xem thêm
Ngày đăng ký:27-02-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Tân Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3739Xem thêm
Ngày đăng ký:26-02-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Phả Lại, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3699Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2018
Môn học: Giải phẩu
Lớp, chuyên đề: Sinh viên đại học
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: Phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3698Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Việt Hòa, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3687Xem thêm
Ngày đăng ký:20-02-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Quang Trung, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3686Xem thêm
Ngày đăng ký:20-02-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Quang Trung, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3685Xem thêm
Ngày đăng ký:20-02-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Quang Trung, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3637Xem thêm
Ngày đăng ký:30-01-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Tân Hưng, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3616Xem thêm
Ngày đăng ký:22-01-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Tân Kim, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3594Xem thêm
Ngày đăng ký:20-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Tân Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3582Xem thêm
Ngày đăng ký:19-01-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 210.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Nguyễn Du, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3551Xem thêm
Ngày đăng ký:16-01-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Tân Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3550Xem thêm
Ngày đăng ký:16-01-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Tân Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3549Xem thêm
Ngày đăng ký:16-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Tân Bình, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3450Xem thêm
Ngày đăng ký:08-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: phường Tứ Minh, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3401Xem thêm
Ngày đăng ký:02-01-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hải Tân, TP Hải Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Cẩm Giàng

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Cẩm Giàng

Lớp 12001Xem thêm
Ngày đăng ký:02-07-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Cẩm Vân , Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11936Xem thêm
Ngày đăng ký:18-06-2021
Môn học: Khoa học tự nhiên
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Cao An, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10634Xem thêm
Ngày đăng ký:15-07-2020
Môn học: Rèn chữ tiếng Việt
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Chợ Ghẻ, Tân Trường, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10506Xem thêm
Ngày đăng ký:15-06-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Ngã tư Ghẽ, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9803Xem thêm
Ngày đăng ký:11-01-2020
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Lương Điền, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9529Xem thêm
Ngày đăng ký:04-12-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: TT Lai Cách, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9528Xem thêm
Ngày đăng ký:04-12-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: TT Lai Cách, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9354Xem thêm
Ngày đăng ký:13-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Cẩm Phúc, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9161Xem thêm
Ngày đăng ký:17-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: TT Lai Cách, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9049Xem thêm
Ngày đăng ký:05-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đội 2, xã Quý Dương, Tân Trường, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8131Xem thêm
Ngày đăng ký:04-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Cao An, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7844Xem thêm
Ngày đăng ký:18-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Lương Điền, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7770Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Lai Cách , Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7622Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Quý Dương, xã Tân Trường, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6954Xem thêm
Ngày đăng ký:19-01-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Quốc lộ 5, Cẩm Giàng
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6655Xem thêm
Ngày đăng ký:12-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6290Xem thêm
Ngày đăng ký:07-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 ₫/buổi
Khu vực: Quý Dương, Tân Trường, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6093Xem thêm
Ngày đăng ký:20-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150k/buổi/2 tiếng
Khu vực: Ngọc Phúc, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6092Xem thêm
Ngày đăng ký:20-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150k/buổi/2 tiếng
Khu vực: Ngọc Phúc, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6059Xem thêm
Ngày đăng ký:17-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Cẩm Phúc, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6016Xem thêm
Ngày đăng ký:15-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 110.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Cẩm Đông, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5689Xem thêm
Ngày đăng ký:15-09-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Cẩm phúc, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5645Xem thêm
Ngày đăng ký:12-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Tân Trường, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5220Xem thêm
Ngày đăng ký:18-07-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 250.000/buổi
Khu vực: QL 5A, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4956Xem thêm
Ngày đăng ký:26-06-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: KCN Phú Điền, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4954Xem thêm
Ngày đăng ký:25-06-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Cẩm Điền, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4711Xem thêm
Ngày đăng ký:31-05-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: xã Cẩm Phúc, Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4608Xem thêm
Ngày đăng ký:19-05-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Cẩm Giàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4382Xem thêm
Ngày đăng ký:19-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Tân Trường , Cẩm Giàng
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Kim Thành

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Kim Thành

Lớp 11967Xem thêm
Ngày đăng ký:23-06-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Ngũ Phúc, Kim Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11966Xem thêm
Ngày đăng ký:23-06-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Ngũ Phúc, Kim Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10295Xem thêm
Ngày đăng ký:02-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xóm 1, Lương Xá, Kim Lương, Kim Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9540Xem thêm
Ngày đăng ký:05-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Kim Xuyên, Kim Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8089Xem thêm
Ngày đăng ký:31-05-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Kim Anh, Kim Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7554Xem thêm
Ngày đăng ký:22-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Ngũ Phúc, Kim Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7531Xem thêm
Ngày đăng ký:20-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 140.000đ/ buổi
Khu vực: xã Kim Anh, Kim Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7260Xem thêm
Ngày đăng ký:27-02-2019
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Kim Xuyên, Kim Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6205Xem thêm
Ngày đăng ký:31-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: đội 1 Quỳnh Khê, Kim Xuyên, Kim Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6204Xem thêm
Ngày đăng ký:31-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: đội 1 Quỳnh Khê, Kim Xuyên, Kim Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5928Xem thêm
Ngày đăng ký:08-10-2018
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã kim Anh, Kim Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4611Xem thêm
Ngày đăng ký:19-05-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: xã Kim Định, Kim Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4256Xem thêm
Ngày đăng ký:08-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: p Quyết Thắng, Kim Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4163Xem thêm
Ngày đăng ký:30-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Đội 5, Kim Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4046Xem thêm
Ngày đăng ký:22-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Kim Lương, Kim Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3663Xem thêm
Ngày đăng ký:04-02-2018
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Kim Anh, Kim Thành
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Tứ Kỳ

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Tứ Kỳ

Lớp 11741Xem thêm
Ngày đăng ký:14-04-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Đại Đồng, Tứ Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10053Xem thêm
Ngày đăng ký:28-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Hưng Đạo, Tứ Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9557Xem thêm
Ngày đăng ký:07-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đội 1, Đại Hà, Hà Kỳ, Tứ Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9372Xem thêm
Ngày đăng ký:14-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Phương Quất, xã Kỳ Sơn, Tứ Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7431Xem thêm
Ngày đăng ký:13-03-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 240.000đ/ buổi
Khu vực: xã Quang Trung, Tứ Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7116Xem thêm
Ngày đăng ký:18-02-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Minh Đức, Tứ Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7023Xem thêm
Ngày đăng ký:12-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, Tứ Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7001Xem thêm
Ngày đăng ký:11-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Lộc Sơn, Tứ Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6664Xem thêm
Ngày đăng ký:13-12-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: xã Ngọc Sơn, Tứ Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6663Xem thêm
Ngày đăng ký:13-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: xã Ngọc Sơn, Tứ Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6338Xem thêm
Ngày đăng ký:11-11-2018
Môn học: Đàn Piano
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: xã Tân Kì, Tân Kì, Tứ Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6253Xem thêm
Ngày đăng ký:02-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 160.000 đ/buổi
Khu vực: Quý Cao, Tứ Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6226Xem thêm
Ngày đăng ký:31-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 700.000 đ/tháng
Khu vực: XÃ Quang Phục, Tứ Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5650Xem thêm
Ngày đăng ký:13-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Kì Sơn , Tứ Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4899Xem thêm
Ngày đăng ký:20-06-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Minh Đức, Tứ Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4632Xem thêm
Ngày đăng ký:21-05-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Tứ Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4427Xem thêm
Ngày đăng ký:27-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Tứ Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3617Xem thêm
Ngày đăng ký:22-01-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Thị trấn Tứ Kỳ, Tứ Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Thanh Miện

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Thanh Miện

Lớp 11700Xem thêm
Ngày đăng ký:06-04-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Lê Hồng, Thanh Miện
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6507Xem thêm
Ngày đăng ký:30-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 160.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Thanh giang, Thanh Miện
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3737Xem thêm
Ngày đăng ký:26-02-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Thị trấn Thanh Miện, Thanh Miện
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3709Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Đoàn Tùng, Thanh Miện
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Gia Lộc

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Gia Lộc

Lớp 11335Xem thêm
Ngày đăng ký:28-12-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Gia Xuyên, Gia Lộc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10834Xem thêm
Ngày đăng ký:01-09-2020
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Đại Tỉnh, Gia Lộc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9699Xem thêm
Ngày đăng ký:26-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, Gia Lộc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8461Xem thêm
Ngày đăng ký:21-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Phạm Trung, đội 7, xã Toàn Thắng, Gia Lộc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7664Xem thêm
Ngày đăng ký:01-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 300.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Thống Kênh, Gia Lộc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7635Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 1800
Khu vực: Gia Lộc
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7424Xem thêm
Ngày đăng ký:12-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: QL 37, xã Liên Hồng, Gia Lộc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7074Xem thêm
Ngày đăng ký:16-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Gần bệnh viện Gia Lộc, Gia Lộc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6511Xem thêm
Ngày đăng ký:30-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: xã Yết Kiêu, Gia Lộc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6076Xem thêm
Ngày đăng ký:19-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Thị trấn Gia Lộc, Gia Lộc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6075Xem thêm
Ngày đăng ký:19-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Thị trấn Gia Lộc, Gia Lộc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5766Xem thêm
Ngày đăng ký:25-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: Thống Nhất, Gia Lộc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Chí Linh

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Chí Linh

Lớp 11295Xem thêm
Ngày đăng ký:16-12-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: p. Văn An, Chí Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11215Xem thêm
Ngày đăng ký:27-11-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P Cộng Hòa, Chí Linh
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11011Xem thêm
Ngày đăng ký:30-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Lôi Động, Cộng Hòa, Chí Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10659Xem thêm
Ngày đăng ký:20-07-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Trụ Thượng, Đồng Lạc, Chí Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7342Xem thêm
Ngày đăng ký:05-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Sao Đỏ, Chí Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6736Xem thêm
Ngày đăng ký:23-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: TT Phả Lại, Chí Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6735Xem thêm
Ngày đăng ký:23-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: TT Phả Lại, Chí Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6512Xem thêm
Ngày đăng ký:30-11-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Sao Đỏ, Chí Linh
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6444Xem thêm
Ngày đăng ký:24-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Công Hoàng, Chí Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6403Xem thêm
Ngày đăng ký:20-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: Đồng Lạc, Chí Linh
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6327Xem thêm
Ngày đăng ký:11-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Sao Đỏ, Chí Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3878Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 160.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Lạc, Chí Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3877Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 160.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Lạc, Chí Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3724Xem thêm
Ngày đăng ký:24-02-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Phả Lại, Chí Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3712Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Phả Lại, Chí Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3711Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Phả Lại, Chí Linh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Nam Sách

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Nam Sách

Lớp 11105Xem thêm
Ngày đăng ký:22-10-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Khu đô thị Thanh Quan Quốc Tuấn, Nam Sách
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10387Xem thêm
Ngày đăng ký:17-05-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Chu Đậu, Nam Sách
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10085Xem thêm
Ngày đăng ký:04-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xóm Kim, Cộng Hòa, Nam Sách
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10079Xem thêm
Ngày đăng ký:03-03-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: An Bình, Nam Sách
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8070Xem thêm
Ngày đăng ký:28-05-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Hiệp Cát, Nam Sách
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7818Xem thêm
Ngày đăng ký:16-04-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: xã Thanh Quang, Nam Sách
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7817Xem thêm
Ngày đăng ký:16-04-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: xã Thanh Quang, Nam Sách
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7816Xem thêm
Ngày đăng ký:16-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: xã Thanh Quang, Nam Sách
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6223Xem thêm
Ngày đăng ký:31-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Nam Tân, Nam Sách
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6222Xem thêm
Ngày đăng ký:31-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Nam Tân, Nam Sách
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5991Xem thêm
Ngày đăng ký:14-10-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Phú Điền, Nam Sách
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5990Xem thêm
Ngày đăng ký:14-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Phú Điền, Nam Sách
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5819Xem thêm
Ngày đăng ký:29-09-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: xã An Bình, Nam Sách
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3808Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Đồng Lạc, Nam Sách
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Thanh Hà

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Thanh Hà

Lớp 11102Xem thêm
Ngày đăng ký:22-10-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Khu 3, thị trấn Thanh Hà, Thanh Hà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10545Xem thêm
Ngày đăng ký:30-06-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Xóm Bắc, Song Động, Thanh Hà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10276Xem thêm
Ngày đăng ký:24-04-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Thôn Nguyên Giáp, xã Tân Tiến, Thanh Hà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9783Xem thêm
Ngày đăng ký:06-01-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Xuân An, Thanh khê, Thanh Hà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8381Xem thêm
Ngày đăng ký:05-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: xã Thanh Thủy, Thanh Hà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8004Xem thêm
Ngày đăng ký:15-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Thanh Sơn, Thanh Hà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7316Xem thêm
Ngày đăng ký:04-03-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 140.000đ/ buổi
Khu vực: ngã 3 chợ Vàng, xã Quyết Thắng, Thanh Hà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7315Xem thêm
Ngày đăng ký:04-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 140.000đ/ buổi
Khu vực: ngã 3 chợ Vàng, xã Quyết Thắng, Thanh Hà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6782Xem thêm
Ngày đăng ký:26-12-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 60.000đ/giờ (gs dạy đc càng nhiều càng tốt)
Khu vực: Việt Hồng, Thanh Hà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4927Xem thêm
Ngày đăng ký:22-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Thanh Hà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Mỹ Hào

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Mỹ Hào

Lớp 10820Xem thêm
Ngày đăng ký:28-08-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: tổ dân phố Thịnh Vạn, phường Minh Đức, Mỹ Hào
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Ninh Giang

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Ninh Giang

Lớp 10182Xem thêm
Ngày đăng ký:26-03-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Cầu Ràm, Nghĩa An, Ninh Giang
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10181Xem thêm
Ngày đăng ký:26-03-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Cầu Ràm, Nghĩa An, Ninh Giang
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5141Xem thêm
Ngày đăng ký:10-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Thị trấn Ninh Giang, Ninh Giang
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Bình Giang

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Bình Giang

Lớp 9210Xem thêm
Ngày đăng ký:24-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 300.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Cậy, xã Long Xuyên, Bình Giang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7567Xem thêm
Ngày đăng ký:22-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Long Xuyên, Bình Giang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7566Xem thêm
Ngày đăng ký:22-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Long Xuyên, Bình Giang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7565Xem thêm
Ngày đăng ký:22-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Long Xuyên, Bình Giang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7564Xem thêm
Ngày đăng ký:22-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Long Xuyên, Bình Giang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6480Xem thêm
Ngày đăng ký:28-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: xã Long Xuyên, Bình Giang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6320Xem thêm
Ngày đăng ký:10-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: thôn Cậy, xã Long Xuyên, Bình Giang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6319Xem thêm
Ngày đăng ký:10-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: thôn Cậy, xã Long Xuyên, Bình Giang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5006Xem thêm
Ngày đăng ký:30-06-2018
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Bình Giang
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư