Tìm việc gia sư, tìm lớp gia sư tại Hải Phòng

Tìm nhanh tất cả các lớp theo trạng thái

Tìm lớp theo khu vực

Tất cả các lớp gia sư tại khu vực Hải Phòng được liệt kê theo từng khu vực quận, huyện tương ứng. Các gia sư ở khu vực nào có thể chọn tìm ở khu vực đó trong danh sách của mục lục.

Các lớp gia sư tại Thủy Nguyên

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Thủy Nguyên

Lớp 12377Xem thêm
Ngày đăng ký:25-11-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Lại Xuân, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12087Xem thêm
Ngày đăng ký:13-08-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: Kỳ Sơn, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12086Xem thêm
Ngày đăng ký:13-08-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Kỳ Sơn, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12085Xem thêm
Ngày đăng ký:13-08-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Kỳ Sơn, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11352Xem thêm
Ngày đăng ký:04-01-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã An Lư, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10623Xem thêm
Ngày đăng ký:13-07-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Đồng Cau, Núi Đèo, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10622Xem thêm
Ngày đăng ký:13-07-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Đồng Cau, Núi Đèo, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10621Xem thêm
Ngày đăng ký:13-07-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Đồng Cau, Núi Đèo, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10529Xem thêm
Ngày đăng ký:24-06-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đội 1, Xã Lưu Kiếm, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10430Xem thêm
Ngày đăng ký:25-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10427Xem thêm
Ngày đăng ký:24-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Núi 1, Thủy Đường, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10353Xem thêm
Ngày đăng ký:11-05-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: thôn 4, Xã Chính Mỹ, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10352Xem thêm
Ngày đăng ký:11-05-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: thôn 4, Xã Chính Mỹ, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10332Xem thêm
Ngày đăng ký:06-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Núi Đèo, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10236Xem thêm
Ngày đăng ký:13-04-2020
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Phù Ninh, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9956Xem thêm
Ngày đăng ký:12-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: khóm 6, Đông Sơn, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9831Xem thêm
Ngày đăng ký:17-01-2020
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Khu đô thị Quang Minh, Thủy Sơn, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9143Xem thêm
Ngày đăng ký:15-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tân Dương, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9126Xem thêm
Ngày đăng ký:12-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Thiên Hương, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8930Xem thêm
Ngày đăng ký:23-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: thôn 6 , xã Kiền Bái, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8862Xem thêm
Ngày đăng ký:16-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Dương Quan, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8637Xem thêm
Ngày đăng ký:14-08-2019
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: xã Dương Quan, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8214Xem thêm
Ngày đăng ký:12-06-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Kiền Bái, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8213Xem thêm
Ngày đăng ký:12-06-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Kiền Bái, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8212Xem thêm
Ngày đăng ký:12-06-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Kiền Bái, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8119Xem thêm
Ngày đăng ký:03-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Minh Tân, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8064Xem thêm
Ngày đăng ký:27-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: xã Hòa Bình, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8059Xem thêm
Ngày đăng ký:25-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Bạch Đằng, xã Núi Đèo, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7890Xem thêm
Ngày đăng ký:25-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Kì Sơn, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7683Xem thêm
Ngày đăng ký:03-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tân Dương, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7670Xem thêm
Ngày đăng ký:02-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Phố Mới, thủy Sơn, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7361Xem thêm
Ngày đăng ký:07-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Lâm Động , Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6956Xem thêm
Ngày đăng ký:19-01-2019
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Quảng Thanh, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6893Xem thêm
Ngày đăng ký:11-01-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Ngũ Lão , Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6892Xem thêm
Ngày đăng ký:11-01-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6891Xem thêm
Ngày đăng ký:11-01-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6879Xem thêm
Ngày đăng ký:10-01-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Áp Tràn, xã Dương Quang, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6768Xem thêm
Ngày đăng ký:25-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Phố Mới, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6670Xem thêm
Ngày đăng ký:14-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Lâm Động , Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6508Xem thêm
Ngày đăng ký:30-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Cao Nhân, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6295Xem thêm
Ngày đăng ký:07-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp nang cao
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: xã Tân Dương, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5954Xem thêm
Ngày đăng ký:10-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5942Xem thêm
Ngày đăng ký:09-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Kênh Giang, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5913Xem thêm
Ngày đăng ký:06-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: AN Nư, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5898Xem thêm
Ngày đăng ký:05-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P An Lữ, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5700Xem thêm
Ngày đăng ký:16-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Thủy Triều, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5679Xem thêm
Ngày đăng ký:14-09-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: TT Núi Đèo , Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5648Xem thêm
Ngày đăng ký:12-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Thủy Sơn, Thủy Nguyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5643Xem thêm
Ngày đăng ký:12-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5635Xem thêm
Ngày đăng ký:12-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5503Xem thêm
Ngày đăng ký:28-08-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Núi Đèo, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4929Xem thêm
Ngày đăng ký:22-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4928Xem thêm
Ngày đăng ký:22-06-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4856Xem thêm
Ngày đăng ký:17-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: xã Tiền Bái, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4819Xem thêm
Ngày đăng ký:13-06-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Minh Tân, Thủy Nguyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4735Xem thêm
Ngày đăng ký:03-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Ninh Đồng, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4734Xem thêm
Ngày đăng ký:03-06-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Ninh Đồng, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4578Xem thêm
Ngày đăng ký:15-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4577Xem thêm
Ngày đăng ký:15-05-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4575Xem thêm
Ngày đăng ký:15-05-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Hoa Động, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4574Xem thêm
Ngày đăng ký:15-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Hoa Động, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4573Xem thêm
Ngày đăng ký:15-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Hoa Động, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4195Xem thêm
Ngày đăng ký:03-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Cao Nhân, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4107Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Xã Lập Lễ, Thủy Nguyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Ngô Quyền

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Ngô Quyền

Lớp 12366Xem thêm
Ngày đăng ký:22-11-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: P Cầu Đất, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11797Xem thêm
Ngày đăng ký:07-05-2021
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Lai phường Máy Chai, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11320Xem thêm
Ngày đăng ký:23-12-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: p. Đằng Giang, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11063Xem thêm
Ngày đăng ký:12-10-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Lạ Viên, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10985Xem thêm
Ngày đăng ký:25-09-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Chu Văn An, Lê Lợi, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10368Xem thêm
Ngày đăng ký:13-05-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Đà Nẵng, Vạn Mỹ, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10216Xem thêm
Ngày đăng ký:09-04-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9664Xem thêm
Ngày đăng ký:21-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9199Xem thêm
Ngày đăng ký:23-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường Đông Khê, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9175Xem thêm
Ngày đăng ký:18-10-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Thánh Tông, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9134Xem thêm
Ngày đăng ký:14-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8956Xem thêm
Ngày đăng ký:25-09-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8709Xem thêm
Ngày đăng ký:24-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: đường Đà Nẵng, Má Chai, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8235Xem thêm
Ngày đăng ký:14-06-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lương Khánh Thiện, phường Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8058Xem thêm
Ngày đăng ký:25-05-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 330.000đ/ buổi
Khu vực: Cầu Đất , Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7972Xem thêm
Ngày đăng ký:10-05-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lâm Quang Chiêu, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7381Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7215Xem thêm
Ngày đăng ký:25-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Vạn Mỹ , Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6803Xem thêm
Ngày đăng ký:28-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Vạn Mỹ, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6474Xem thêm
Ngày đăng ký:27-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Đường Lê Lợi, p.Gia Viễn, Ngô Quyền
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6346Xem thêm
Ngày đăng ký:12-11-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 146, Lạch Tray, Ngô Quyền
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6273Xem thêm
Ngày đăng ký:06-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh IELTS
Học phí: 180.000 đ/buổi
Khu vực: Lê Thánh Tông, p.Vạn Ngữ, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6216Xem thêm
Ngày đăng ký:31-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6124Xem thêm
Ngày đăng ký:23-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Bãi Chai, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6123Xem thêm
Ngày đăng ký:23-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Bãi Chai, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6066Xem thêm
Ngày đăng ký:18-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: Lạch Tray, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5708Xem thêm
Ngày đăng ký:17-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Lê Lai, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5479Xem thêm
Ngày đăng ký:27-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5242Xem thêm
Ngày đăng ký:20-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 160.000 đ/buổi
Khu vực: Lê Hồng Phong, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5050Xem thêm
Ngày đăng ký:03-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4925Xem thêm
Ngày đăng ký:22-06-2018
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4626Xem thêm
Ngày đăng ký:21-05-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 110.000 đ/buổi
Khu vực: P Bãi Cháy, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4461Xem thêm
Ngày đăng ký:03-05-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Vạn Mỹ, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4418Xem thêm
Ngày đăng ký:25-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh IELTS
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4395Xem thêm
Ngày đăng ký:21-04-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Mai Trang, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4394Xem thêm
Ngày đăng ký:21-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Mai Trang, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4270Xem thêm
Ngày đăng ký:09-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Lạc Duyên, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4254Xem thêm
Ngày đăng ký:07-04-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Đằng Giang, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4224Xem thêm
Ngày đăng ký:05-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Cầu Tre, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4061Xem thêm
Ngày đăng ký:23-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Máy Tơ, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3964Xem thêm
Ngày đăng ký:15-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3947Xem thêm
Ngày đăng ký:13-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đằng Giang, Ngô Quyền
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3848Xem thêm
Ngày đăng ký:05-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phố Lê Lợi, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3825Xem thêm
Ngày đăng ký:03-03-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Đằng Giang, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3753Xem thêm
Ngày đăng ký:27-02-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Cầu Tre, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3719Xem thêm
Ngày đăng ký:24-02-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Đông Khê, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3666Xem thêm
Ngày đăng ký:05-02-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Cầu Tre, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3421Xem thêm
Ngày đăng ký:04-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Gia Viên, Ngô Quyền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Đồ Sơn

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Đồ Sơn

Lớp 12354Xem thêm
Ngày đăng ký:18-11-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: p Minh Đức, Đồ Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12215Xem thêm
Ngày đăng ký:30-09-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: P Minh Đức, Đồ Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12214Xem thêm
Ngày đăng ký:30-09-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: P Minh Đức, Đồ Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10019Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Minh Đức, Đồ Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10018Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Minh Đức, Đồ Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5152Xem thêm
Ngày đăng ký:11-07-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Vạn Hương, Đồ Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4745Xem thêm
Ngày đăng ký:04-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Vạn Sơn, Đồ Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại An Dương

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại An Dương

Lớp 12290Xem thêm
Ngày đăng ký:26-10-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: TT An Dương, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12274Xem thêm
Ngày đăng ký:16-10-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Thị trấn An Dương, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11796Xem thêm
Ngày đăng ký:07-05-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Sáng xã An Hồng, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11768Xem thêm
Ngày đăng ký:22-04-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Hòa Nhất, Đặng Cương, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11619Xem thêm
Ngày đăng ký:12-03-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Tân Tiến, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11618Xem thêm
Ngày đăng ký:12-03-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Tân Tiến, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10918Xem thêm
Ngày đăng ký:12-09-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường 442, chung cư An Trang, An Đồng, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10593Xem thêm
Ngày đăng ký:08-07-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Thôn Vân Tra, An Đồng, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10468Xem thêm
Ngày đăng ký:03-06-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 6, thị trấn An Dương, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10392Xem thêm
Ngày đăng ký:18-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Thôn Vân Tra, An Đồng, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10200Xem thêm
Ngày đăng ký:02-04-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Khu Hoàng Huy, An đồng, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10139Xem thêm
Ngày đăng ký:18-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Chung Cư Nam Hòa, An Hưng, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10072Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đội 2, thôn Minh Kha, Đồng Thái, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9954Xem thêm
Ngày đăng ký:12-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: thôn 4, Hà Nhuận, An Hòa, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9727Xem thêm
Ngày đăng ký:30-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã An Hòa, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9425Xem thêm
Ngày đăng ký:22-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường 208, xã Lê Lợi, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9311Xem thêm
Ngày đăng ký:08-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 280.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Vân Tra, xã An Đồng, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8340Xem thêm
Ngày đăng ký:01-07-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường 208, An Đông, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8339Xem thêm
Ngày đăng ký:01-07-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường 208, An Đông, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7961Xem thêm
Ngày đăng ký:08-05-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã An Đồng , An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7960Xem thêm
Ngày đăng ký:08-05-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã An Đồng , An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7851Xem thêm
Ngày đăng ký:19-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: TT An Dương , An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7796Xem thêm
Ngày đăng ký:12-04-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tân Tiến , An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7710Xem thêm
Ngày đăng ký:06-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Cách Thượng, xã Nam Sơn, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7637Xem thêm
Ngày đăng ký:30-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã An Hồng, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7423Xem thêm
Ngày đăng ký:12-03-2019
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường A4, xã An Đồng , An Dương
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7414Xem thêm
Ngày đăng ký:12-03-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 140.000đ/ buổi
Khu vực: đường 8, xã An Đồng , An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7413Xem thêm
Ngày đăng ký:12-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 140.000đ/ buổi
Khu vực: đường 8, xã An Đồng , An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7395Xem thêm
Ngày đăng ký:10-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Xã An Đồng, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7374Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Bắc Sơn, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7313Xem thêm
Ngày đăng ký:04-03-2019
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 140.000đ/ buổi
Khu vực: xã An Đồng , An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7312Xem thêm
Ngày đăng ký:04-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 140.000đ/ buổi
Khu vực: xã An Đồng , An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7063Xem thêm
Ngày đăng ký:15-02-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Thành Công, xã Đặng Cương, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7021Xem thêm
Ngày đăng ký:12-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: An Hưng, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6603Xem thêm
Ngày đăng ký:07-12-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: XÃ Hàng Thái, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6502Xem thêm
Ngày đăng ký:29-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: tổ 5, đường 208, An Đồng, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6427Xem thêm
Ngày đăng ký:23-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Thị trấn An Dương, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5324Xem thêm
Ngày đăng ký:02-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Lê Lợi, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5110Xem thêm
Ngày đăng ký:08-07-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Khu chung cư Hoàng Mai, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4809Xem thêm
Ngày đăng ký:12-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: An Đồng, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4138Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P An Đồng, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4137Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P An Đồng, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4136Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P An Đồng, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4047Xem thêm
Ngày đăng ký:22-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Lê Kim, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4036Xem thêm
Ngày đăng ký:21-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Lê Kim, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3405Xem thêm
Ngày đăng ký:02-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Đồng, An Dương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Lê Chân

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Lê Chân

Lớp 12259Xem thêm
Ngày đăng ký:14-10-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Phố Hồ Nam, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12099Xem thêm
Ngày đăng ký:25-08-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Cát Dài, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12058Xem thêm
Ngày đăng ký:17-07-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Nghĩa Xá, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10793Xem thêm
Ngày đăng ký:21-08-2020
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Chân
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9990Xem thêm
Ngày đăng ký:17-02-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: Chợ Hàng Cũ, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9989Xem thêm
Ngày đăng ký:17-02-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: Chợ Hàng Cũ, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9907Xem thêm
Ngày đăng ký:04-02-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Tường Loan, Nghĩa Xá, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9906Xem thêm
Ngày đăng ký:04-02-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Tường Loan, Nghĩa Xá, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9742Xem thêm
Ngày đăng ký:03-01-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Đ. Nguyễn Văn Linh,p. Vĩnh Niệm, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9600Xem thêm
Ngày đăng ký:14-12-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Lam Sơn, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9468Xem thêm
Ngày đăng ký:27-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Trần Nguyên Hãn, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7886Xem thêm
Ngày đăng ký:25-04-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 500.000đ/ buổi
Khu vực: đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7766Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Tôn Đức Thắng, phường An Dương , Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7596Xem thêm
Ngày đăng ký:25-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Công Hòa, phường Trần Nguyên Hãn , Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6924Xem thêm
Ngày đăng ký:14-01-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 140.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6918Xem thêm
Ngày đăng ký:14-01-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá , Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6917Xem thêm
Ngày đăng ký:14-01-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá , Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6656Xem thêm
Ngày đăng ký:12-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 1.700.000 đ/tháng
Khu vực: Cát Dài, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6622Xem thêm
Ngày đăng ký:08-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: ( gần ngã 3 Góc Găng), Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6528Xem thêm
Ngày đăng ký:02-12-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Thiên Lôi, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6527Xem thêm
Ngày đăng ký:02-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Thiên Lôi, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6493Xem thêm
Ngày đăng ký:29-11-2018
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: thỏa thuận
Khu vực: đường Trần Nguyên Hãn , Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6082Xem thêm
Ngày đăng ký:20-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6036Xem thêm
Ngày đăng ký:16-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: P Đình Đông, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5850Xem thêm
Ngày đăng ký:02-10-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Cổng trường ĐH Dân Lập HP, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5217Xem thêm
Ngày đăng ký:18-07-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5035Xem thêm
Ngày đăng ký:02-07-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Nghĩa Xá, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4436Xem thêm
Ngày đăng ký:28-04-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Lam Sơn, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4417Xem thêm
Ngày đăng ký:25-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P An Sơn, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4334Xem thêm
Ngày đăng ký:14-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: P Nghĩa Xá, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4309Xem thêm
Ngày đăng ký:12-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4308Xem thêm
Ngày đăng ký:12-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4193Xem thêm
Ngày đăng ký:03-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P An Dương 1, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4192Xem thêm
Ngày đăng ký:03-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Nghĩa Xá, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4185Xem thêm
Ngày đăng ký:02-04-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Lê Chân
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4180Xem thêm
Ngày đăng ký:01-04-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Vĩnh Miện, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4125Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 210.000 đ/buổi
Khu vực: P An Dương, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4058Xem thêm
Ngày đăng ký:23-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Dư Hàng Canh, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4017Xem thêm
Ngày đăng ký:20-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Vĩnh Nghiêm, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3883Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Vĩnh Nghiêm, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3818Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Trần Nguyên Hãn, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3812Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Kinh Dương, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3811Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Trần Nguyên Hãn, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3734Xem thêm
Ngày đăng ký:25-02-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Lê Chân
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3491Xem thêm
Ngày đăng ký:11-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Tư Hàn, Lê Chân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Dương Kinh

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Dương Kinh

Lớp 12186Xem thêm
Ngày đăng ký:24-09-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P Anh Dũng, Dương Kinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9863Xem thêm
Ngày đăng ký:01-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 78, đường Tư Thủy, tổ 11, Hòa Nghĩa, Dương Kinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9205Xem thêm
Ngày đăng ký:24-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Hòa Nghĩa, Dương Kinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8138Xem thêm
Ngày đăng ký:04-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Đa Phúc, phường Đa Phúc, Dương Kinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8086Xem thêm
Ngày đăng ký:30-05-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: ĐT 361, phường Đa Phúc , Dương Kinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7363Xem thêm
Ngày đăng ký:07-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: KDC Tân Tiến, P. Tân Thành, Dương Kinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6585Xem thêm
Ngày đăng ký:06-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: đường Phạm Văn Đồng, Dương Kinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5251Xem thêm
Ngày đăng ký:22-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Ba Phúc, Dương Kinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Hải An

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Hải An

Lớp 12182Xem thêm
Ngày đăng ký:24-09-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: P Đằng Lâm, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11402Xem thêm
Ngày đăng ký:13-01-2021
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp nâng cao
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Đông Hải, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10447Xem thêm
Ngày đăng ký:28-05-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Cát Bi, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9911Xem thêm
Ngày đăng ký:05-02-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường 193 Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9457Xem thêm
Ngày đăng ký:26-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Phú Xá, Đông Hải, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9431Xem thêm
Ngày đăng ký:23-11-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9428Xem thêm
Ngày đăng ký:23-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8999Xem thêm
Ngày đăng ký:28-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 1085, Ngô Gia Tự, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8905Xem thêm
Ngày đăng ký:21-09-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trung Lực, phường Đằng Lâm, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8904Xem thêm
Ngày đăng ký:21-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trung Lực, phường Đằng Lâm, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8855Xem thêm
Ngày đăng ký:15-09-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 320.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Văn Hới, Cát Bi, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8439Xem thêm
Ngày đăng ký:17-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: ngách 75, Đằng Hải, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8438Xem thêm
Ngày đăng ký:17-07-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: ngách 75, Đằng Hải, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8104Xem thêm
Ngày đăng ký:01-06-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Phủ Thượng Đoạn , phường Đông Hải 1, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8076Xem thêm
Ngày đăng ký:28-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Hoàn, phường Đằng Lâm,, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8075Xem thêm
Ngày đăng ký:28-05-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Đằng An, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7745Xem thêm
Ngày đăng ký:08-04-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đằng Hải , Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7506Xem thêm
Ngày đăng ký:18-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7182Xem thêm
Ngày đăng ký:23-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ IELTS
Học phí: 1350
Khu vực: P. Đằng Lâm, Hải An
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7177Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P. Đằng Lâm, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6866Xem thêm
Ngày đăng ký:08-01-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Ngô Gia Tự, phường Đăng Lâm , Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6449Xem thêm
Ngày đăng ký:26-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh TOEIC
Học phí: 150.000đ/buổi/1h
Khu vực: Nam Hải , Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6432Xem thêm
Ngày đăng ký:23-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/buổi
Khu vực: Đằng An, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6373Xem thêm
Ngày đăng ký:16-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Lũng Đông, Đằng Hải, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6349Xem thêm
Ngày đăng ký:12-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 70.000 đ/buổi
Khu vực: Phú Xá, Đông Hải 1, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6313Xem thêm
Ngày đăng ký:10-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Thành Tô, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5901Xem thêm
Ngày đăng ký:05-10-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Chợ Cát Pi, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5853Xem thêm
Ngày đăng ký:02-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 2.100.000 đ/buổi
Khu vực: Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5558Xem thêm
Ngày đăng ký:03-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5376Xem thêm
Ngày đăng ký:12-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Đường Trung Lực, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4989Xem thêm
Ngày đăng ký:29-06-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Ngô Gia Tự, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4269Xem thêm
Ngày đăng ký:09-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Nam Hải, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4266Xem thêm
Ngày đăng ký:09-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Đằng Lâm, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4134Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Thành Tô, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4035Xem thêm
Ngày đăng ký:21-03-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hùng Tơ, Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4016Xem thêm
Ngày đăng ký:20-03-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Thành Tô, Hải An
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3592Xem thêm
Ngày đăng ký:20-01-2018
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Đông Hải 1 , Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3585Xem thêm
Ngày đăng ký:19-01-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Đông Hải 1 , Hải An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Hồng Bàng

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Hồng Bàng

Lớp 12151Xem thêm
Ngày đăng ký:15-09-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P Thượng Lý, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11836Xem thêm
Ngày đăng ký:21-05-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Tôn Đức Thắng, Sở Dầu, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11466Xem thêm
Ngày đăng ký:26-01-2021
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: p. Quán Toan, Hồng Bàng
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10562Xem thêm
Ngày đăng ký:02-07-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200k
Khu vực: đường số 5, Hùng Vương, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10290Xem thêm
Ngày đăng ký:29-04-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 300.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 131, Cam Lộ, Hùng Vương, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9904Xem thêm
Ngày đăng ký:04-02-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 375.000đ/ buổi
Khu vực: Lý Nam Đế, Minh Khai, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9484Xem thêm
Ngày đăng ký:29-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hùng Vương, phường Cam Lộ, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9408Xem thêm
Ngày đăng ký:20-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 93, Vạn Kiếp, Thượng Lý, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9239Xem thêm
Ngày đăng ký:29-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9171Xem thêm
Ngày đăng ký:18-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: khu đô thị Vinhome Bạch Đằng, Thượng Lí , Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9035Xem thêm
Ngày đăng ký:02-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Thượng Lý, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9019Xem thêm
Ngày đăng ký:01-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp nâng cao
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hùng Vương, Sở Dầu, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8823Xem thêm
Ngày đăng ký:09-09-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 14, đường Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8700Xem thêm
Ngày đăng ký:23-08-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Đại Hành, phường Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8699Xem thêm
Ngày đăng ký:23-08-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Đại Hành, phường Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7760Xem thêm
Ngày đăng ký:09-04-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phố Tiền Đức, phường Trại Chuối , Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7546Xem thêm
Ngày đăng ký:21-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Quán Toan, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7493Xem thêm
Ngày đăng ký:18-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hà Nội, phường Thượng Lý, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7464Xem thêm
Ngày đăng ký:15-03-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 140.000đ/ buổi
Khu vực: Lý Tự Trọng, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7463Xem thêm
Ngày đăng ký:15-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 140.000đ/ buổi
Khu vực: Lý Tự Trọng, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7024Xem thêm
Ngày đăng ký:13-02-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Thượng Lý , Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6712Xem thêm
Ngày đăng ký:21-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Quán Toan, Hồng Bàng
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6518Xem thêm
Ngày đăng ký:01-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: Trại Chuối , Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5777Xem thêm
Ngày đăng ký:26-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5726Xem thêm
Ngày đăng ký:19-09-2018
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Quang Trung, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5128Xem thêm
Ngày đăng ký:09-07-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Cầu Tre, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5106Xem thêm
Ngày đăng ký:08-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4855Xem thêm
Ngày đăng ký:17-06-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Hạ Lí, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4618Xem thêm
Ngày đăng ký:20-05-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Quảng Toàn, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4411Xem thêm
Ngày đăng ký:24-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4407Xem thêm
Ngày đăng ký:23-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Quãng Tam, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4362Xem thêm
Ngày đăng ký:16-04-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Thợ Lý, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4326Xem thêm
Ngày đăng ký:13-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4302Xem thêm
Ngày đăng ký:12-04-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4178Xem thêm
Ngày đăng ký:01-04-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Hồng Bàng, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4176Xem thêm
Ngày đăng ký:01-04-2018
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Hạ Lý, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4021Xem thêm
Ngày đăng ký:21-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Trại Chuối, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3982Xem thêm
Ngày đăng ký:17-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Phan Bội Châu, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3951Xem thêm
Ngày đăng ký:13-03-2018
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hạ Lý, Hồng Bàng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Kiến Thuỵ

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Kiến Thuỵ

Lớp 11297Xem thêm
Ngày đăng ký:16-12-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Đại Đồng, Kiến Thuỵ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11270Xem thêm
Ngày đăng ký:09-12-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Đại Hà, Kiến Thuỵ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10899Xem thêm
Ngày đăng ký:10-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Thọ Linh, Minh Tân, Kiến Thuỵ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10655Xem thêm
Ngày đăng ký:20-07-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Quần Mục, Đại Hợp, Kiến Thuỵ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10654Xem thêm
Ngày đăng ký:20-07-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Quần Mục, Đại Hợp, Kiến Thuỵ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10653Xem thêm
Ngày đăng ký:20-07-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Quần Mục, Đại Hợp, Kiến Thuỵ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10057Xem thêm
Ngày đăng ký:28-02-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Đại Hợp, Kiến Thuỵ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10056Xem thêm
Ngày đăng ký:28-02-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Đại Hợp, Kiến Thuỵ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10055Xem thêm
Ngày đăng ký:28-02-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Đại Hợp, Kiến Thuỵ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10054Xem thêm
Ngày đăng ký:28-02-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Đại Hợp, Kiến Thuỵ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9871Xem thêm
Ngày đăng ký:01-02-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Thanh Sơn, Kiến Thuỵ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9870Xem thêm
Ngày đăng ký:01-02-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 230.000đ/ buổi
Khu vực: Thanh Sơn, Kiến Thuỵ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9856Xem thêm
Ngày đăng ký:31-01-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Tân Trào, Kiến Thuỵ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8275Xem thêm
Ngày đăng ký:19-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 230.000đ/ buổi
Khu vực: Thọ Xuân, tt Núi Đối, Kiến Thuỵ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7073Xem thêm
Ngày đăng ký:16-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 110.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Đông Phương, Kiến Thuỵ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6810Xem thêm
Ngày đăng ký:29-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Lạng Côn, Kiến Thuỵ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6275Xem thêm
Ngày đăng ký:06-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Thôn Phong Quang, xã Đại Đồng, Kiến Thuỵ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6037Xem thêm
Ngày đăng ký:16-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Tt Núi Đối, Kiến Thuỵ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Kiến An

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Kiến An

Lớp 11239Xem thêm
Ngày đăng ký:02-12-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Chung cư Bắc Sơn, p Bắc Sơn, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11032Xem thêm
Ngày đăng ký:06-10-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Ngõ 46, Đẩu Phượng 3, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10924Xem thêm
Ngày đăng ký:14-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Lãm Hà, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10884Xem thêm
Ngày đăng ký:08-09-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Trần Nhân Tông, Nam Sơn, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10883Xem thêm
Ngày đăng ký:08-09-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Trần Nhân Tông, Nam Sơn, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10448Xem thêm
Ngày đăng ký:28-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Lương Bằng, Phù Liễn, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10194Xem thêm
Ngày đăng ký:31-03-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trường Chinh, ngã 6 Quán Trữ, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10028Xem thêm
Ngày đăng ký:24-02-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Nhân Tông, phường Nam Sơn, Kiến An
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9810Xem thêm
Ngày đăng ký:12-01-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Cựu Viên, phường Bắc Sơn, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9776Xem thêm
Ngày đăng ký:06-01-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: Hoàng Quốc Việt, Phường Bắc Sơn , Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9775Xem thêm
Ngày đăng ký:06-01-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Hoàng Quốc Việt, Phường Bắc Sơn, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9670Xem thêm
Ngày đăng ký:23-12-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Khu 74 Gian, Sân Bay Kiến An, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9545Xem thêm
Ngày đăng ký:05-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Trường Chinh, phường Quán Trữ , Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9414Xem thêm
Ngày đăng ký:21-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Trần Nhân Tông, Lãm Hà, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9394Xem thêm
Ngày đăng ký:18-11-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Trường Trinh, Lãm Hà, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9393Xem thêm
Ngày đăng ký:18-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Trường Trinh, Lãm Hà, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9261Xem thêm
Ngày đăng ký:31-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: phường Văn Đẩu, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9092Xem thêm
Ngày đăng ký:09-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 43, đường Nguyễn Công Mỹ, phường Ngọc Sơn, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9091Xem thêm
Ngày đăng ký:09-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 43, đường Nguyễn Công Mỹ, phường Ngọc Sơn, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9013Xem thêm
Ngày đăng ký:01-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: tổ Khúc Trì 1, Ngọc Sơn, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9012Xem thêm
Ngày đăng ký:01-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: tổ Khúc Trì 1, Ngọc Sơn, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8969Xem thêm
Ngày đăng ký:26-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Vân Đẩu, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8815Xem thêm
Ngày đăng ký:09-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lưu Úc, phường Phù Liễn, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8789Xem thêm
Ngày đăng ký:05-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hương Sơn, phường Vân Đẩu, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8784Xem thêm
Ngày đăng ký:04-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Phan Đăng Lưu, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8707Xem thêm
Ngày đăng ký:24-08-2019
Môn học: Các môn mầm non
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Nhân Tông, phường Nam Sơn, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8638Xem thêm
Ngày đăng ký:14-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Mạc Kinh Điển, Bắc Sơn, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8533Xem thêm
Ngày đăng ký:30-07-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Trần Tất Văn, phường Tràng Minh, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8385Xem thêm
Ngày đăng ký:06-07-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Lương Bằng, p Văn Đẩu, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7875Xem thêm
Ngày đăng ký:23-04-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Phan Đăng Lưu, phường Ngọc Sơn, Kiến An
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7812Xem thêm
Ngày đăng ký:14-04-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: 420 Nguyễn Lương Bằng, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7811Xem thêm
Ngày đăng ký:14-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: 420 Nguyễn Lương Bằng, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7638Xem thêm
Ngày đăng ký:30-03-2019
Môn học: Lịch sử
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Bắc Sơn, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7113Xem thêm
Ngày đăng ký:18-02-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: khu nhà ở Quang Ngọc, tổ 12, phường Lãm Hà, Kiến An
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7112Xem thêm
Ngày đăng ký:18-02-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: khu nhà ở Quang Ngọc, tổ 12, phường Lãm Hà, Kiến An
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7111Xem thêm
Ngày đăng ký:18-02-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Lãm Hà, Kiến An
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7071Xem thêm
Ngày đăng ký:15-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6919Xem thêm
Ngày đăng ký:14-01-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyệt Án, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6784Xem thêm
Ngày đăng ký:26-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6671Xem thêm
Ngày đăng ký:14-12-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Lãng Hà, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6564Xem thêm
Ngày đăng ký:04-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Trần Đình Ngọ, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6456Xem thêm
Ngày đăng ký:26-11-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: Phan Đăng Lưu, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6416Xem thêm
Ngày đăng ký:21-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Phù Liễn, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5946Xem thêm
Ngày đăng ký:09-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Quán trứ, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5775Xem thêm
Ngày đăng ký:25-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Quán trứ, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5638Xem thêm
Ngày đăng ký:12-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Văn Đẩu, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5440Xem thêm
Ngày đăng ký:21-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5405Xem thêm
Ngày đăng ký:15-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: P phú Liễn, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5224Xem thêm
Ngày đăng ký:19-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Trà Minh, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5204Xem thêm
Ngày đăng ký:17-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ/buổi
Khu vực: P Nam Hà, Kiến An
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4997Xem thêm
Ngày đăng ký:29-06-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4900Xem thêm
Ngày đăng ký:21-06-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 80.000 đ/buổi
Khu vực: P Quang Trung, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4183Xem thêm
Ngày đăng ký:01-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: P Quán Trữ, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4126Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3945Xem thêm
Ngày đăng ký:13-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3429Xem thêm
Ngày đăng ký:05-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Bắc Sơn, Kiến An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại An Lão

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại An Lão

Lớp 11018Xem thêm
Ngày đăng ký:03-10-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Chiến Thắng, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10921Xem thêm
Ngày đăng ký:12-09-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Thị trấn Trường Sơn, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10860Xem thêm
Ngày đăng ký:07-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Mỹ Đức, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10608Xem thêm
Ngày đăng ký:11-07-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Lê lợi, thị trấn An Lão, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10401Xem thêm
Ngày đăng ký:19-05-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Thị trấn Trường Sơn, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10178Xem thêm
Ngày đăng ký:26-03-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Quốc Lộ 10, An Tiến, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10177Xem thêm
Ngày đăng ký:26-03-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Quốc Lộ 10, An Tiến, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10176Xem thêm
Ngày đăng ký:26-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Quốc Lộ 10, An Tiến, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9920Xem thêm
Ngày đăng ký:06-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Khúc Giản, An Tiến, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9128Xem thêm
Ngày đăng ký:12-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Văn Xuân, Trường Sơn, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8693Xem thêm
Ngày đăng ký:23-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Trường Thọ, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8692Xem thêm
Ngày đăng ký:23-08-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Trường Thọ, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8691Xem thêm
Ngày đăng ký:23-08-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Trường Thọ, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8619Xem thêm
Ngày đăng ký:12-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: xóm 2, Hạ Trang, Bát Trang, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8141Xem thêm
Ngày đăng ký:05-06-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Văn Trỗi, TT An Lão, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8047Xem thêm
Ngày đăng ký:23-05-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã An Thắng , An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7741Xem thêm
Ngày đăng ký:08-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Tảo, An Luận, TT An Lão, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7714Xem thêm
Ngày đăng ký:06-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã An Tiến, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7601Xem thêm
Ngày đăng ký:25-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Trường Thành, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6933Xem thêm
Ngày đăng ký:15-01-2019
Môn học: Khoa học tự nhiên
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Cát Tiên, xã Quang Trung, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6615Xem thêm
Ngày đăng ký:08-12-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: Lạch Tray, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6198Xem thêm
Ngày đăng ký:30-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: Phước Tuấn, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6192Xem thêm
Ngày đăng ký:30-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6191Xem thêm
Ngày đăng ký:30-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6110Xem thêm
Ngày đăng ký:23-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5192Xem thêm
Ngày đăng ký:15-07-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5191Xem thêm
Ngày đăng ký:15-07-2018
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: An Lão
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5005Xem thêm
Ngày đăng ký:30-06-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Thái Sơn, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4524Xem thêm
Ngày đăng ký:11-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Thị trấn Trường Sơn, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4440Xem thêm
Ngày đăng ký:28-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Trường Thọ, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4229Xem thêm
Ngày đăng ký:05-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Trường Sơn, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4174Xem thêm
Ngày đăng ký:01-04-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Mỹ Đức, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3971Xem thêm
Ngày đăng ký:16-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 160.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Tiến, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3970Xem thêm
Ngày đăng ký:16-03-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 160.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Tiến, An Lão
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Tiên Lãng

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Tiên Lãng

Lớp 10592Xem thêm
Ngày đăng ký:07-07-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Hùng Thắng, Tiên Lãng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10217Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Kiến Thiết, Tiên Lãng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8640Xem thêm
Ngày đăng ký:15-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Tiên Lãng
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8623Xem thêm
Ngày đăng ký:13-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Cương Nha, Khởi Nghĩa, Tiên Lãng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7747Xem thêm
Ngày đăng ký:08-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Toàn Thắng, Tiên Lãng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6666Xem thêm
Ngày đăng ký:13-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/buổi
Khu vực: Tiên Thắng, Tiên Lãng
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5840Xem thêm
Ngày đăng ký:01-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Đông Hưng, Tiên Lãng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5839Xem thêm
Ngày đăng ký:01-10-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Đông Hưng, Tiên Lãng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3555Xem thêm
Ngày đăng ký:16-01-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Đại Thắng, Tiên Lãng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Vĩnh Bảo

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Vĩnh Bảo

Lớp 8204Xem thêm
Ngày đăng ký:11-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Giang Biên, Vĩnh Bảo
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6989Xem thêm
Ngày đăng ký:25-01-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Tân Yên , Vĩnh Bảo
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6794Xem thêm
Ngày đăng ký:27-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 80.000đ/ buổi
Khu vực: Xã hòa Bình, Vĩnh Bảo
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6786Xem thêm
Ngày đăng ký:26-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tân Liên, Vĩnh Bảo
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6785Xem thêm
Ngày đăng ký:26-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tân Liên, Vĩnh Bảo
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5920Xem thêm
Ngày đăng ký:07-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Vĩnh An, Vĩnh Bảo
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư