Menu Close Menu

Tìm việc gia sư, tìm lớp gia sư tại Hậu Giang

Tìm nhanh tất cả các lớp theo trạng thái

Tìm lớp theo khu vực

Tất cả các lớp gia sư tại khu vực Hậu Giang được liệt kê theo từng khu vực quận, huyện tương ứng. Các gia sư ở khu vực nào có thể chọn tìm ở khu vực đó trong danh sách của mục lục.

Các lớp gia sư tại Long Mỹ

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Long Mỹ

Lớp 10915Xem thêm
Ngày đăng ký:12-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Bình Hiếu, Vĩnh Tường, Long Mỹ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10640Xem thêm
Ngày đăng ký:15-07-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: ấp 10, Thuận Hưng, Long Mỹ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8711Xem thêm
Ngày đăng ký:25-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: ấp 5, Long Trị, Long Mỹ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8321Xem thêm
Ngày đăng ký:27-06-2019
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: ấp 3, Long Mỹ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7466Xem thêm
Ngày đăng ký:15-03-2019
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: ấp 7, xã Vĩnh Viễn A, Long Mỹ
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6985Xem thêm
Ngày đăng ký:24-01-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: ấp 8, xã Vĩnh Thuận Đông, Long Mỹ
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5308Xem thêm
Ngày đăng ký:31-07-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: P Thuận An, Long Mỹ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5239Xem thêm
Ngày đăng ký:20-07-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Chợ Long Mỹ, Long Mỹ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Vị Thanh

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Vị Thanh

Lớp 9636Xem thêm
Ngày đăng ký:18-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ IELTS
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 1, Phường 7, Vị Thanh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5299Xem thêm
Ngày đăng ký:27-07-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 1, Vị Thanh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4987Xem thêm
Ngày đăng ký:28-06-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 1, Vị Thanh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3936Xem thêm
Ngày đăng ký:13-03-2018
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 7, Vị Thanh
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Phụng Hiệp

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Phụng Hiệp

Lớp 9274Xem thêm
Ngày đăng ký:01-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: ấp Hưng Thạnh, Hiệp Hưng, Phụng Hiệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7921Xem thêm
Ngày đăng ký:02-05-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Hòa mỹ , Phụng Hiệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5415Xem thêm
Ngày đăng ký:16-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh IELTS
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TT Bốn Tàu, Phụng Hiệp
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Vị Thuỷ

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Vị Thuỷ

Lớp 8068Xem thêm
Ngày đăng ký:27-05-2019
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Vị Thuỷ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7626Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: ấp 3, xã Vị Thanh, Vị Thuỷ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7248Xem thêm
Ngày đăng ký:27-02-2019
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Vị Đông, Vị Thuỷ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4671Xem thêm
Ngày đăng ký:25-05-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Vị Thanh, Vị Thuỷ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Cái Răng

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Cái Răng

Lớp 7974Xem thêm
Ngày đăng ký:10-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Cái Răng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Châu Thành A

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Châu Thành A

Lớp 7963Xem thêm
Ngày đăng ký:08-05-2019
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 350.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Thạnh Xuân, Châu Thành A
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7962Xem thêm
Ngày đăng ký:08-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Thạnh Xuân, Châu Thành A
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Ngã Bảy

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Ngã Bảy

Lớp 3691Xem thêm
Ngày đăng ký:21-02-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hiệp Thành, Ngã Bảy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3678Xem thêm
Ngày đăng ký:10-02-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Ngã Bảy, Ngã Bảy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư