Tìm việc gia sư, tìm lớp gia sư tại Lào Cai

Tìm nhanh tất cả các lớp theo trạng thái

Tìm lớp theo khu vực

Tất cả các lớp gia sư tại khu vực Lào Cai được liệt kê theo từng khu vực quận, huyện tương ứng. Các gia sư ở khu vực nào có thể chọn tìm ở khu vực đó trong danh sách của mục lục.

Các lớp gia sư tại TP Lào Cai

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại TP Lào Cai

Lớp 12344Xem thêm
Ngày đăng ký:16-11-2021
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Cốc Lếu, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12329Xem thêm
Ngày đăng ký:11-11-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: P.Lào Cai, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12318Xem thêm
Ngày đăng ký:08-11-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12229Xem thêm
Ngày đăng ký:05-10-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Bắc Cường, TP Lào Cai
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12145Xem thêm
Ngày đăng ký:14-09-2021
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Cốc Lếu, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12137Xem thêm
Ngày đăng ký:09-09-2021
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Cốc Lếu, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12114Xem thêm
Ngày đăng ký:31-08-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Lào Cai, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12096Xem thêm
Ngày đăng ký:24-08-2021
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Bắc Cường, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12095Xem thêm
Ngày đăng ký:24-08-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Bắc Cường, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12074Xem thêm
Ngày đăng ký:03-08-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 130.000đ/ buổi
Khu vực: Bắc Cường, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12073Xem thêm
Ngày đăng ký:01-08-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Cam Đường, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11908Xem thêm
Ngày đăng ký:11-06-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường Bắc Cường, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11907Xem thêm
Ngày đăng ký:11-06-2021
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường Bắc Cường, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11906Xem thêm
Ngày đăng ký:11-06-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường Bắc Cường, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11829Xem thêm
Ngày đăng ký:19-05-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ B
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường An Dương Vương phường Cốc Lểu, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11792Xem thêm
Ngày đăng ký:04-05-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Duyên Hải, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11740Xem thêm
Ngày đăng ký:13-04-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11738Xem thêm
Ngày đăng ký:13-04-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: p. Kim Tân, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11714Xem thêm
Ngày đăng ký:08-04-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: p. Kim Tân, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11702Xem thêm
Ngày đăng ký:06-04-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Kim Tân, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11670Xem thêm
Ngày đăng ký:27-03-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Bác Cường, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11668Xem thêm
Ngày đăng ký:27-03-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Phố Mới, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11600Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: p. Kim Tân, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11442Xem thêm
Ngày đăng ký:20-01-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: p. Cốc Lếu, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11426Xem thêm
Ngày đăng ký:16-01-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Lai, phường Kim Tân, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11404Xem thêm
Ngày đăng ký:13-01-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: p. Kim Tân, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11154Xem thêm
Ngày đăng ký:07-11-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Quy Hóa, Kim Tân, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11143Xem thêm
Ngày đăng ký:03-11-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: KCN Bắc Duyên Hải, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11122Xem thêm
Ngày đăng ký:28-10-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Lào Cai, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10566Xem thêm
Ngày đăng ký:04-07-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 17, Cốc Lếu, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10050Xem thêm
Ngày đăng ký:28-02-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Duyên Hải, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10049Xem thêm
Ngày đăng ký:28-02-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Duyên Hải, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10048Xem thêm
Ngày đăng ký:28-02-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Duyên Hải , TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9959Xem thêm
Ngày đăng ký:13-02-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 1, Cốc Lếu, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9936Xem thêm
Ngày đăng ký:10-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Cao Lỗ, Cốc Lếu, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9848Xem thêm
Ngày đăng ký:31-01-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Cao Minh, Kim Tân, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9806Xem thêm
Ngày đăng ký:11-01-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Thị Định, Bắc Cường, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9454Xem thêm
Ngày đăng ký:26-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lý Đạo Thành, phường Kim Tân, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9332Xem thêm
Ngày đăng ký:11-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: chung cư Lâm Viên , phường Nam Cường, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9331Xem thêm
Ngày đăng ký:11-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: chung cư Lâm Viên , phường Nam Cường, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8743Xem thêm
Ngày đăng ký:28-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới , TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8724Xem thêm
Ngày đăng ký:27-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Thăng Bình, Bắc Cường, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8624Xem thêm
Ngày đăng ký:13-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường An Dương Vương, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8259Xem thêm
Ngày đăng ký:17-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường An Dương Vương, Cốc Lếu, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8083Xem thêm
Ngày đăng ký:30-05-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7910Xem thêm
Ngày đăng ký:30-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Lê Văn Tám, Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7473Xem thêm
Ngày đăng ký:16-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Điện Biên, phường Duyên Hải, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7030Xem thêm
Ngày đăng ký:13-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Bắc Cường, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6854Xem thêm
Ngày đăng ký:07-01-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 160.000đ/ buổi
Khu vực: P Thiên Tân, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6835Xem thêm
Ngày đăng ký:03-01-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Cam Đường , TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6834Xem thêm
Ngày đăng ký:03-01-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Cam Đường , TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6832Xem thêm
Ngày đăng ký:03-01-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Cam Đường , TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6831Xem thêm
Ngày đăng ký:03-01-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Cam Đường , TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6760Xem thêm
Ngày đăng ký:25-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Cốc Lếu, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6680Xem thêm
Ngày đăng ký:15-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 180.000 đ/buổi
Khu vực: P Bắc Cường, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6677Xem thêm
Ngày đăng ký:15-12-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 300.000 đ/buổi
Khu vực: P Kim Tân, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6380Xem thêm
Ngày đăng ký:18-11-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Binh Minh, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6348Xem thêm
Ngày đăng ký:12-11-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000 đ/buổi
Khu vực: Lê Đại Hành, Kim Tân, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6266Xem thêm
Ngày đăng ký:05-11-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Cốc Lếu, TP Lào Cai
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6028Xem thêm
Ngày đăng ký:16-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: P Kim Tân, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5998Xem thêm
Ngày đăng ký:15-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 180.000 đ/buổi
Khu vực: P Kim Tân, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5908Xem thêm
Ngày đăng ký:06-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: Cốc Lếu, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5876Xem thêm
Ngày đăng ký:03-10-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Cốc Lếu, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5764Xem thêm
Ngày đăng ký:23-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Đồng Tiến, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5646Xem thêm
Ngày đăng ký:12-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Kim Tân, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5526Xem thêm
Ngày đăng ký:30-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Phố Mới, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5496Xem thêm
Ngày đăng ký:28-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5486Xem thêm
Ngày đăng ký:27-08-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5482Xem thêm
Ngày đăng ký:27-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Lào Cai, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5481Xem thêm
Ngày đăng ký:27-08-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Lào Cai, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5292Xem thêm
Ngày đăng ký:26-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Duy Tân, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5291Xem thêm
Ngày đăng ký:26-07-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Duy Tân, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5279Xem thêm
Ngày đăng ký:24-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: P Kim Tân, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5245Xem thêm
Ngày đăng ký:21-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: P Kim Tân, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5080Xem thêm
Ngày đăng ký:06-07-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Cốc Lếu, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5065Xem thêm
Ngày đăng ký:04-07-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Kim Tân, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5048Xem thêm
Ngày đăng ký:03-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Duyên Hải, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4902Xem thêm
Ngày đăng ký:21-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000 đ/buổi
Khu vực: P Duyên Hải, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4606Xem thêm
Ngày đăng ký:19-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 250.000 đ/buổi
Khu vực: P Kim Tân , TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4605Xem thêm
Ngày đăng ký:19-05-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 250.000 đ/buổi
Khu vực: p Kim Tân , TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4604Xem thêm
Ngày đăng ký:19-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 250.000 đ/buổi
Khu vực: p Kim Tân, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4499Xem thêm
Ngày đăng ký:07-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Kim Tân, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4429Xem thêm
Ngày đăng ký:28-04-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Bắc Cường, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4384Xem thêm
Ngày đăng ký:20-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Bắc Cường, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4383Xem thêm
Ngày đăng ký:20-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Bắc Cường, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4369Xem thêm
Ngày đăng ký:18-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Bình Minh, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4344Xem thêm
Ngày đăng ký:15-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Bắc Lệnh, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4268Xem thêm
Ngày đăng ký:09-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Bắc Cường, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4267Xem thêm
Ngày đăng ký:09-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Bắc Cường, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4153Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Phố Mới, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4152Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Phố Mới, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4151Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Phố Mới, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4096Xem thêm
Ngày đăng ký:27-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Phố Mới, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3766Xem thêm
Ngày đăng ký:27-02-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Duyên Hải, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3727Xem thêm
Ngày đăng ký:24-02-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3704Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Bắc Cường, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3683Xem thêm
Ngày đăng ký:13-02-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Duyên Hải, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3488Xem thêm
Ngày đăng ký:11-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 240.000 đ/buổi
Khu vực: phường Duyên Hải , TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3473Xem thêm
Ngày đăng ký:09-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Phố Mới, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3456Xem thêm
Ngày đăng ký:08-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: phường Phố Mới, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3408Xem thêm
Ngày đăng ký:02-01-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Bảo Thắng

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Bảo Thắng

Lớp 12084Xem thêm
Ngày đăng ký:13-08-2021
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Tin học văn phòng
Học phí: 230.000đ/ buổi
Khu vực: Xuân Giao, Bảo Thắng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11640Xem thêm
Ngày đăng ký:18-03-2021
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: Tân Giao, Bảo Thắng
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11639Xem thêm
Ngày đăng ký:18-03-2021
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Tân Giao, Bảo Thắng
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11638Xem thêm
Ngày đăng ký:18-03-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: Tân Giao, Bảo Thắng
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8917Xem thêm
Ngày đăng ký:21-09-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: quốc lộ 4, Tân Giao, Bảo Thắng
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8916Xem thêm
Ngày đăng ký:21-09-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: quốc lộ 4, Tân Giao, Bảo Thắng
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6869Xem thêm
Ngày đăng ký:08-01-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 1800
Khu vực: Tân Giao, Bảo Thắng
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Lào Cai

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Lào Cai

Lớp 6391Xem thêm
Ngày đăng ký:18-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 300.000 đ/buổi
Khu vực: Cam Đường, Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5497Xem thêm
Ngày đăng ký:28-08-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Lào Cai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Sa Pa

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Sa Pa

Lớp 3601Xem thêm
Ngày đăng ký:21-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3522Xem thêm
Ngày đăng ký:14-01-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Sa Pa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư