Menu Close Menu

Tìm việc gia sư, tìm lớp gia sư tại Ninh Bình

Tìm nhanh tất cả các lớp theo trạng thái

Tìm lớp theo khu vực

Tất cả các lớp gia sư tại khu vực Ninh Bình được liệt kê theo từng khu vực quận, huyện tương ứng. Các gia sư ở khu vực nào có thể chọn tìm ở khu vực đó trong danh sách của mục lục.

Các lớp gia sư tại Hoa Lư

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Hoa Lư

Lớp 12059Xem thêm
Ngày đăng ký:18-07-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Ninh Xuân, Hoa Lư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11811Xem thêm
Ngày đăng ký:12-05-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Phố Cầu Huyện thị trấn Thiên Tôn, Hoa Lư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11431Xem thêm
Ngày đăng ký:18-01-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Ninh Giang, Hoa Lư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11292Xem thêm
Ngày đăng ký:15-12-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: p. Ninh Giang, Hoa Lư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11283Xem thêm
Ngày đăng ký:12-12-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: thị trấn Thiên Tôn, Hoa Lư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11246Xem thêm
Ngày đăng ký:03-12-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phố cầu huyện, thị trấn Thiên Tôn, Hoa Lư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11188Xem thêm
Ngày đăng ký:22-11-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: TT Thiên Tôn, Hoa Lư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11096Xem thêm
Ngày đăng ký:19-10-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Thôn Đông Thành, Trường Yên, Hoa Lư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10346Xem thêm
Ngày đăng ký:09-05-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Ninh Thắng, Hoa Lư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9283Xem thêm
Ngày đăng ký:02-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Vàng Ngọc, Trường Yên, Hoa Lư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8177Xem thêm
Ngày đăng ký:08-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Ninh Giang, Hoa Lư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8176Xem thêm
Ngày đăng ký:08-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Ninh Giang, Hoa Lư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5771Xem thêm
Ngày đăng ký:25-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: XÃ Ninh Mỹ, Hoa Lư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5338Xem thêm
Ngày đăng ký:05-08-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Hoa Lư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5337Xem thêm
Ngày đăng ký:05-08-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Hoa Lư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4118Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Thị trấn Thiên Tôn, Hoa Lư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4117Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Thị trấn Thiên Tôn, Hoa Lư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3967Xem thêm
Ngày đăng ký:16-03-2018
Môn học: Lịch sử
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 270.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Ninh Vân, Hoa Lư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại TP Ninh Bình

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại TP Ninh Bình

Lớp 12048Xem thêm
Ngày đăng ký:13-07-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Tân Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11902Xem thêm
Ngày đăng ký:09-06-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Ninh Khánh, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11901Xem thêm
Ngày đăng ký:09-06-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 240.000đ/ buổi
Khu vực: Ninh Khánh, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11704Xem thêm
Ngày đăng ký:07-04-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: p Ninh Khánh, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11555Xem thêm
Ngày đăng ký:28-02-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Tôn Đức Thắng, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11477Xem thêm
Ngày đăng ký:29-01-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Ninh Khánh, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11476Xem thêm
Ngày đăng ký:29-01-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Ninh Khánh, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11470Xem thêm
Ngày đăng ký:27-01-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: p. Vân Giang, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11469Xem thêm
Ngày đăng ký:27-01-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: p. Vân Giang, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11401Xem thêm
Ngày đăng ký:13-01-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: p Vân Giang, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11380Xem thêm
Ngày đăng ký:08-01-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Ninh Tiến, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11379Xem thêm
Ngày đăng ký:08-01-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Ninh Tiến, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11377Xem thêm
Ngày đăng ký:08-01-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: p. Thanh Bình, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11357Xem thêm
Ngày đăng ký:05-01-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: p. Thanh Bình, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11314Xem thêm
Ngày đăng ký:19-12-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: p. Nam Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11260Xem thêm
Ngày đăng ký:07-12-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11234Xem thêm
Ngày đăng ký:30-11-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Cống Lọng, Nam Bình, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11202Xem thêm
Ngày đăng ký:25-11-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11189Xem thêm
Ngày đăng ký:22-11-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P Phú Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11134Xem thêm
Ngày đăng ký:30-10-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Xuân Thành, Tân Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11104Xem thêm
Ngày đăng ký:22-10-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Huệ, phường Nam Bình , TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11042Xem thêm
Ngày đăng ký:07-10-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Phố Hưng Thịnh, Bích Đào, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11039Xem thêm
Ngày đăng ký:07-10-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Hưng Đạo, phố Khánh Tân, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10982Xem thêm
Ngày đăng ký:25-09-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Luyện thi ViOlympic
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Ninh Tiến, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10951Xem thêm
Ngày đăng ký:18-09-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Đại Hành, Thanh Bình, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10829Xem thêm
Ngày đăng ký:31-08-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Hữu An, Ninh Tiến, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10828Xem thêm
Ngày đăng ký:31-08-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Hữu An, Ninh Tiến, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10757Xem thêm
Ngày đăng ký:09-08-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: PHường Đông Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10756Xem thêm
Ngày đăng ký:09-08-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: PHường Đông Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10755Xem thêm
Ngày đăng ký:09-08-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: PHường Đông Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10741Xem thêm
Ngày đăng ký:06-08-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường Đông Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10712Xem thêm
Ngày đăng ký:01-08-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Phố 7, Đông Phương Hồng, Đông Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10576Xem thêm
Ngày đăng ký:06-07-2020
Môn học: Giáo dục công dân
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Phố 12, phường Đông Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10575Xem thêm
Ngày đăng ký:06-07-2020
Môn học: Địa lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Phố 12, phường Đông Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10574Xem thêm
Ngày đăng ký:06-07-2020
Môn học: Lịch sử
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Phố 12, phường Đông Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10551Xem thêm
Ngày đăng ký:01-07-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 36, Phạm Thận Duật, Bích Đào, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10550Xem thêm
Ngày đăng ký:01-07-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 36, Phạm Thận Duật, Bích Đào, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10456Xem thêm
Ngày đăng ký:30-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phố 5, phường Đông Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10425Xem thêm
Ngày đăng ký:23-05-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 280.000đ/ buổi
Khu vực: Lương Văn Tụy, Phúc Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10407Xem thêm
Ngày đăng ký:19-05-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 13, phố Tây Sơn 1, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10406Xem thêm
Ngày đăng ký:19-05-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 13, phố Tây Sơn 1, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10223Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Đại Hành, Vân Giang, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10222Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Đại Hành, Vân Giang, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10221Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Đại Hành, Vân Giang, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10220Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Đại Hành, Vân Giang, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10087Xem thêm
Ngày đăng ký:05-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Triệu Việt Vương, phường Bích Đào, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9985Xem thêm
Ngày đăng ký:17-02-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ TOEFL
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Công Trứ, Bích Đà, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9725Xem thêm
Ngày đăng ký:30-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Văn Cừ, phố Phú Xuân,phường Nam Bình, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9724Xem thêm
Ngày đăng ký:30-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Văn Cừ, phố Phú Xuân,phường Nam Bình, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9673Xem thêm
Ngày đăng ký:24-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phúc Thái, Phúc Thành, tp Ninh Bình, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9667Xem thêm
Ngày đăng ký:23-12-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 348, đường Ngô Gia Tự, phường Nam Bình, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9547Xem thêm
Ngày đăng ký:06-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 80.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 128, đường Tây Thành, phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9477Xem thêm
Ngày đăng ký:28-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Công Trứ, phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9358Xem thêm
Ngày đăng ký:13-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trương Hán Siêu, phường Phú Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9336Xem thêm
Ngày đăng ký:12-11-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9320Xem thêm
Ngày đăng ký:09-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Hưng Đạo, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9272Xem thêm
Ngày đăng ký:01-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9151Xem thêm
Ngày đăng ký:16-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Đinh Điền, phố 12, phường Đông Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8929Xem thêm
Ngày đăng ký:23-09-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Hưng Đạo, phố Khánh Tân, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8928Xem thêm
Ngày đăng ký:23-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Hưng Đạo, phố Khánh Tân, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8927Xem thêm
Ngày đăng ký:23-09-2019
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phố Tân Mỹ, Gia Viễn , TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8913Xem thêm
Ngày đăng ký:21-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Ngô Gia Tự, Thanh Bình, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8887Xem thêm
Ngày đăng ký:19-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Triệu Việt Vương, phường Bích Đào, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8886Xem thêm
Ngày đăng ký:19-09-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Triệu Việt Vương, phường Bích Đào, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8821Xem thêm
Ngày đăng ký:09-09-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 163, đường Lương Văn Tụy, phố Phúc Nam, Phường Phúc Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8694Xem thêm
Ngày đăng ký:23-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 138, đường Xuân Thành, phố Tân TRung, Tân Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8674Xem thêm
Ngày đăng ký:20-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Quốc Việt, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8636Xem thêm
Ngày đăng ký:14-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Đại Hành, Thanh Bình, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8525Xem thêm
Ngày đăng ký:29-07-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Trần Hưng Đạo, Ninh Khánh, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8522Xem thêm
Ngày đăng ký:29-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phố Phúc Khánh, Ninh Sơn, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8521Xem thêm
Ngày đăng ký:29-07-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phố Phúc Khánh, Ninh Sơn, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8493Xem thêm
Ngày đăng ký:24-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Bích Đào, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8427Xem thêm
Ngày đăng ký:15-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hai Bà Trưng, phường Ninh Phong, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8397Xem thêm
Ngày đăng ký:08-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Tây Thành, phường Tân Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8343Xem thêm
Ngày đăng ký:02-07-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Đại Hành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8148Xem thêm
Ngày đăng ký:05-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Xuân Thành, phường Tân Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8074Xem thêm
Ngày đăng ký:28-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Phúc Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8050Xem thêm
Ngày đăng ký:24-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8049Xem thêm
Ngày đăng ký:24-05-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7846Xem thêm
Ngày đăng ký:19-04-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7668Xem thêm
Ngày đăng ký:02-04-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Xuân Thành, phường Tân Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7462Xem thêm
Ngày đăng ký:15-03-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đào Duy Từ, P Đông Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7461Xem thêm
Ngày đăng ký:15-03-2019
Môn học: Lịch sử
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đào Duy Từ, P Đông Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7383Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Đông Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7290Xem thêm
Ngày đăng ký:01-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Ngô Gia Tự, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7234Xem thêm
Ngày đăng ký:26-02-2019
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường 1A, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7185Xem thêm
Ngày đăng ký:23-02-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Đông Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6770Xem thêm
Ngày đăng ký:26-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P Nam Bình, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6595Xem thêm
Ngày đăng ký:07-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6570Xem thêm
Ngày đăng ký:05-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: P Tân Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6492Xem thêm
Ngày đăng ký:29-11-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: phường Tân Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6487Xem thêm
Ngày đăng ký:28-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Nguyễn Huệ, Quang Trung, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6378Xem thêm
Ngày đăng ký:17-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: phường Tân Bình, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6340Xem thêm
Ngày đăng ký:12-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: P Bích Đào, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6329Xem thêm
Ngày đăng ký:11-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6304Xem thêm
Ngày đăng ký:08-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 270.000 đ/buổi
Khu vực: P Đông Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6178Xem thêm
Ngày đăng ký:28-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Bích Đào, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6177Xem thêm
Ngày đăng ký:28-10-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Bích Đào, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6130Xem thêm
Ngày đăng ký:24-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Tân Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5981Xem thêm
Ngày đăng ký:13-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Nam Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5909Xem thêm
Ngày đăng ký:06-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Ninh Thất, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5688Xem thêm
Ngày đăng ký:15-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Nguyễn Văn Cừ, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5630Xem thêm
Ngày đăng ký:11-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Ninh Sơn, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5446Xem thêm
Ngày đăng ký:22-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Nam Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5296Xem thêm
Ngày đăng ký:27-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Đông Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5289Xem thêm
Ngày đăng ký:26-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Nam Bình, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5257Xem thêm
Ngày đăng ký:23-07-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Nam Bình, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5132Xem thêm
Ngày đăng ký:09-07-2018
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4972Xem thêm
Ngày đăng ký:27-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Xã Khánh phú, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4958Xem thêm
Ngày đăng ký:26-06-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Đông Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4788Xem thêm
Ngày đăng ký:11-06-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TP Ninh Bình
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4644Xem thêm
Ngày đăng ký:22-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 270.000 đ/buổi
Khu vực: P Nam Bình, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4593Xem thêm
Ngày đăng ký:18-05-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 7 h.000đ/ buổi
Khu vực: P Ninh Sơn, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4588Xem thêm
Ngày đăng ký:16-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4314Xem thêm
Ngày đăng ký:12-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Ninh Phong, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4291Xem thêm
Ngày đăng ký:11-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Đông Thành, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3658Xem thêm
Ngày đăng ký:04-02-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3430Xem thêm
Ngày đăng ký:05-01-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Nam Bình, TP Ninh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Kim Sơn

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Kim Sơn

Lớp 12018Xem thêm
Ngày đăng ký:05-07-2021
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Kim Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Nho Quan

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Nho Quan

Lớp 11736Xem thêm
Ngày đăng ký:12-04-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Đức Long, Nho Quan
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11735Xem thêm
Ngày đăng ký:12-04-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Đức Long, Nho Quan
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Tam Điệp

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Tam Điệp

Lớp 11623Xem thêm
Ngày đăng ký:15-03-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường Bắc Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11560Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2021
Môn học: Rèn chữ tiếng Việt
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 11, p Bắc Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11471Xem thêm
Ngày đăng ký:27-01-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Đồng Dao, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11414Xem thêm
Ngày đăng ký:15-01-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: p Tây Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11413Xem thêm
Ngày đăng ký:15-01-2021
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: p Tây Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11217Xem thêm
Ngày đăng ký:27-11-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Đồng Giao, Bắc Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11170Xem thêm
Ngày đăng ký:15-11-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Quang Trung, Bắc Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11169Xem thêm
Ngày đăng ký:15-11-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Quang Trung, Bắc Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11084Xem thêm
Ngày đăng ký:16-10-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Thanh Niên, tổ 19, Bắc Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10903Xem thêm
Ngày đăng ký:11-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Trung Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10744Xem thêm
Ngày đăng ký:07-08-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Nam Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9569Xem thêm
Ngày đăng ký:10-12-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Trung Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9568Xem thêm
Ngày đăng ký:10-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Trung Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8852Xem thêm
Ngày đăng ký:15-09-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 3, phường Bắc Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8803Xem thêm
Ngày đăng ký:07-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Trung Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8246Xem thêm
Ngày đăng ký:15-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 2, đường Phan Huy Ích, phường Bắc Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7539Xem thêm
Ngày đăng ký:21-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Tráng Sơn, phường Tân Bình , Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7468Xem thêm
Ngày đăng ký:15-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P. Trung Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7059Xem thêm
Ngày đăng ký:14-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 110.000đ/ buổi
Khu vực: P Nam Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6841Xem thêm
Ngày đăng ký:04-01-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Đông Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6753Xem thêm
Ngày đăng ký:24-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Bắc Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6536Xem thêm
Ngày đăng ký:02-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Bắc Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5755Xem thêm
Ngày đăng ký:22-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Nam Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5733Xem thêm
Ngày đăng ký:20-09-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Bắc Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5445Xem thêm
Ngày đăng ký:22-08-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: P An Bình, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5387Xem thêm
Ngày đăng ký:14-08-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Tây Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5201Xem thêm
Ngày đăng ký:17-07-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5199Xem thêm
Ngày đăng ký:17-07-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Tây Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5123Xem thêm
Ngày đăng ký:09-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4637Xem thêm
Ngày đăng ký:22-05-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Bắc Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4570Xem thêm
Ngày đăng ký:15-05-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Bắc Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4569Xem thêm
Ngày đăng ký:15-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Bắc Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3891Xem thêm
Ngày đăng ký:09-03-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Xã Đông Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3798Xem thêm
Ngày đăng ký:01-03-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Xã Đông Sơn, Tam Điệp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Yên Khánh

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Yên Khánh

Lớp 11419Xem thêm
Ngày đăng ký:15-01-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Khánh An, Yên Khánh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11045Xem thêm
Ngày đăng ký:08-10-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Khánh An, Yên Khánh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10241Xem thêm
Ngày đăng ký:13-04-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Xóm Tiên Yên, xã Khánh Lợi , Yên Khánh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10240Xem thêm
Ngày đăng ký:13-04-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Xóm Tiên Yên, xã Khánh Lợi , Yên Khánh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9657Xem thêm
Ngày đăng ký:20-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Khánh Hòa, Yên Khánh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8233Xem thêm
Ngày đăng ký:14-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Khánh Cư, Yên Khánh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8232Xem thêm
Ngày đăng ký:14-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Khánh Cư, Yên Khánh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7694Xem thêm
Ngày đăng ký:04-04-2019
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Khánh Thành, Yên Khánh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5457Xem thêm
Ngày đăng ký:24-08-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Yên Khánh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Yên Mô

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Yên Mô

Lớp 11149Xem thêm
Ngày đăng ký:05-11-2020
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Yên Thành, Yên Mô
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11003Xem thêm
Ngày đăng ký:29-09-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Khánh Thịnh, Yên Mô
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9666Xem thêm
Ngày đăng ký:23-12-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: thôn TRung Đồng, Yên Nhân, Yên Mô
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9368Xem thêm
Ngày đăng ký:14-11-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 285.000đ/ buổi
Khu vực: xã Khánh Thịnh, Yên Mô
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9367Xem thêm
Ngày đăng ký:14-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 285.000đ/ buổi
Khu vực: xã Khánh Thịnh, Yên Mô
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8216Xem thêm
Ngày đăng ký:12-06-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: QL 1A, xã Mai Sơn, Yên Mô
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8215Xem thêm
Ngày đăng ký:12-06-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: QL 1A, xã Mai Sơn, Yên Mô
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6339Xem thêm
Ngày đăng ký:12-11-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Yên Mô
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5841Xem thêm
Ngày đăng ký:01-10-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Yên Mô
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5208Xem thêm
Ngày đăng ký:18-07-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Yên Phong, Yên Mô
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Gia Viễn

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Gia Viễn

Lớp 7769Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: xã Gia Xuân , Gia Viễn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4962Xem thêm
Ngày đăng ký:26-06-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: xã Gia Xuân , Gia Viễn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư