Tìm việc gia sư, tìm lớp gia sư tại Ninh Thuận

Tìm nhanh tất cả các lớp theo trạng thái

Tìm lớp theo khu vực

Tất cả các lớp gia sư tại khu vực Ninh Thuận được liệt kê theo từng khu vực quận, huyện tương ứng. Các gia sư ở khu vực nào có thể chọn tìm ở khu vực đó trong danh sách của mục lục.

Các lớp gia sư tại Ninh Hải

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Ninh Hải

Lớp 13043Xem thêm
Ngày đăng ký:22-08-2022
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Khánh Hải, Ninh Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12792Xem thêm
Ngày đăng ký:11-05-2022
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Xuân Hải, Ninh Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12662Xem thêm
Ngày đăng ký:17-03-2022
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Xuân Hải, Ninh Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7579Xem thêm
Ngày đăng ký:23-03-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tri Hải, Ninh Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7578Xem thêm
Ngày đăng ký:23-03-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tri Hải, Ninh Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7577Xem thêm
Ngày đăng ký:23-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tri Hải, Ninh Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6599Xem thêm
Ngày đăng ký:07-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: TT Khánh Hải, Ninh Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6237Xem thêm
Ngày đăng ký:01-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Xuân Hải, Ninh Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5665Xem thêm
Ngày đăng ký:14-09-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Khánh Hải, Ninh Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5241Xem thêm
Ngày đăng ký:20-07-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Khánh Hội, Ninh Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4304Xem thêm
Ngày đăng ký:12-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Xuân Hải, Ninh Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Phan Rang Tháp Chàm

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Phan Rang Tháp Chàm

Lớp 12928Xem thêm
Ngày đăng ký:01-07-2022
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P.Đạo Long, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12789Xem thêm
Ngày đăng ký:10-05-2022
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: P. Phước Mỹ, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12778Xem thêm
Ngày đăng ký:04-05-2022
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P. Đài Sơn , Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12761Xem thêm
Ngày đăng ký:25-04-2022
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 130.000đ/ buổi
Khu vực: P Phước Mỹ , Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12706Xem thêm
Ngày đăng ký:04-04-2022
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Thành Hải, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12641Xem thêm
Ngày đăng ký:07-03-2022
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P Đông Hải, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12609Xem thêm
Ngày đăng ký:23-02-2022
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P Thanh Sơn, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12608Xem thêm
Ngày đăng ký:23-02-2022
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P Thanh Sơn, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12604Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2022
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Tô Hiệu, Khu Phố 4, P. Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12580Xem thêm
Ngày đăng ký:15-02-2022
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: P Phước Mỹ, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12493Xem thêm
Ngày đăng ký:07-01-2022
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Bảo An, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12480Xem thêm
Ngày đăng ký:31-12-2021
Môn học: Kỹ năng nói và tư duy
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P Phước Mỹ, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12475Xem thêm
Ngày đăng ký:30-12-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P Phước Mỹ, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12408Xem thêm
Ngày đăng ký:08-12-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P Mỹ Đông, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12316Xem thêm
Ngày đăng ký:06-11-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 110.000đ/ buổi
Khu vực: P Phước Mỹ, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12293Xem thêm
Ngày đăng ký:26-10-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: P Phủ Hà, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12218Xem thêm
Ngày đăng ký:30-09-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: P Phước Mỹ, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12156Xem thêm
Ngày đăng ký:15-09-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Văn Cừ, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12155Xem thêm
Ngày đăng ký:15-09-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Văn Cừ, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11988Xem thêm
Ngày đăng ký:28-06-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Khu K1 Thanh Sơn, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11816Xem thêm
Ngày đăng ký:12-05-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: p. Thanh Sơn, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11812Xem thêm
Ngày đăng ký:12-05-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: huỳnh tấn phát khu phố 1 phường đài sơn, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11769Xem thêm
Ngày đăng ký:22-04-2021
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: p Đạo Long, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11657Xem thêm
Ngày đăng ký:22-03-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Mỹ Bình, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11604Xem thêm
Ngày đăng ký:09-03-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Phước Mỹ, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11474Xem thêm
Ngày đăng ký:28-01-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Khu Phố 7, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11418Xem thêm
Ngày đăng ký:15-01-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Tấn Tài, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11395Xem thêm
Ngày đăng ký:12-01-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: p Mỹ Bình, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11198Xem thêm
Ngày đăng ký:24-11-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Mỹ Bình, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11114Xem thêm
Ngày đăng ký:26-10-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Xóm Chiếu, xã Thành Hải, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11065Xem thêm
Ngày đăng ký:12-10-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Hải Thượng Lãng Ông, Tấn Tài, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11064Xem thêm
Ngày đăng ký:12-10-2020
Môn học: Âm nhạc
Lớp, chuyên đề: Đàn Organ
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường 21/8, Phước Mỹ, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10950Xem thêm
Ngày đăng ký:18-09-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Thống Nhất, Phủ Hà, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10949Xem thêm
Ngày đăng ký:18-09-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Thống Nhất, Phủ Hà, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10726Xem thêm
Ngày đăng ký:03-08-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường 21/8, Phước Mỹ, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10725Xem thêm
Ngày đăng ký:03-08-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường 21/8, Phước Mỹ, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10708Xem thêm
Ngày đăng ký:31-07-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Trần Phú, Phủ hà, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10706Xem thêm
Ngày đăng ký:30-07-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Đoàn Thị Điểm, khu phố 1, Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10449Xem thêm
Ngày đăng ký:28-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Ngô Thị Nhậm, khu Bảo An., Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10383Xem thêm
Ngày đăng ký:15-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Trần Phú, Phủ hà, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10243Xem thêm
Ngày đăng ký:14-04-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Phước Mỹ, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10066Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Thống Nhất, Đạo Long, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10005Xem thêm
Ngày đăng ký:19-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: khu phố 3, đường Hải Thượng Lãng Ông, phường Mỹ Hảii, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9814Xem thêm
Ngày đăng ký:13-01-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Thành Hải, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9674Xem thêm
Ngày đăng ký:24-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Bảo An, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9352Xem thêm
Ngày đăng ký:13-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Phú, phường Phú Hà, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9349Xem thêm
Ngày đăng ký:12-11-2019
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: 16/4, phường Mỹ Bình, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9051Xem thêm
Ngày đăng ký:05-10-2019
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Thanh Sơn , Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8974Xem thêm
Ngày đăng ký:27-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Công Thành, Thành Hải, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8931Xem thêm
Ngày đăng ký:23-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: khu phố 1 , Mỹ Đông, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8653Xem thêm
Ngày đăng ký:16-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8607Xem thêm
Ngày đăng ký:10-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Đào Duy Từ, phường Phước Mỹ, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8606Xem thêm
Ngày đăng ký:10-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Lương Ngọc Quyến, Phủ Hà, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8093Xem thêm
Ngày đăng ký:31-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Bảo An, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8092Xem thêm
Ngày đăng ký:31-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Bảo An, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7467Xem thêm
Ngày đăng ký:15-03-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7441Xem thêm
Ngày đăng ký:13-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Gần ISchool Phan Rang, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7299Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7034Xem thêm
Ngày đăng ký:13-02-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Đài Sơn, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6885Xem thêm
Ngày đăng ký:11-01-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6684Xem thêm
Ngày đăng ký:17-12-2018
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6598Xem thêm
Ngày đăng ký:07-12-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Phước Mỹ, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6520Xem thêm
Ngày đăng ký:01-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 80.000đ/buổi
Khu vực: phường Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6460Xem thêm
Ngày đăng ký:26-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Phú Hà, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6439Xem thêm
Ngày đăng ký:24-11-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6424Xem thêm
Ngày đăng ký:22-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: Võ Thị Sáu, phường Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6393Xem thêm
Ngày đăng ký:18-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6374Xem thêm
Ngày đăng ký:16-11-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Võ Thị Sáu,phường Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6268Xem thêm
Ngày đăng ký:05-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Mỹ Hương, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6188Xem thêm
Ngày đăng ký:30-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/buổi/2h
Khu vực: phường Mỹ Bình , Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6167Xem thêm
Ngày đăng ký:28-10-2018
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6143Xem thêm
Ngày đăng ký:25-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Đô Vịnh, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6142Xem thêm
Ngày đăng ký:25-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Đô Vịnh, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6141Xem thêm
Ngày đăng ký:25-10-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Thành Hải, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6089Xem thêm
Ngày đăng ký:20-10-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 800.000đ/tháng
Khu vực: P Mỹ Bình, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6088Xem thêm
Ngày đăng ký:20-10-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 800.000đ/tháng
Khu vực: P Mỹ Bình, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5865Xem thêm
Ngày đăng ký:02-10-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: P Phước Mỹ, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5757Xem thêm
Ngày đăng ký:22-09-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Mỹ Bình, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5557Xem thêm
Ngày đăng ký:03-09-2018
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5539Xem thêm
Ngày đăng ký:31-08-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Bảo An, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5414Xem thêm
Ngày đăng ký:16-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Mỹ Hải, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5351Xem thêm
Ngày đăng ký:08-08-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Phủ Hà, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5286Xem thêm
Ngày đăng ký:25-07-2018
Môn học: Hội họa
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5214Xem thêm
Ngày đăng ký:18-07-2018
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5202Xem thêm
Ngày đăng ký:17-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5180Xem thêm
Ngày đăng ký:13-07-2018
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Trần Phú, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5028Xem thêm
Ngày đăng ký:02-07-2018
Môn học: Đàn Piano
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Phúc Mỹ, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5027Xem thêm
Ngày đăng ký:02-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Phúc Mỹ, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5007Xem thêm
Ngày đăng ký:30-06-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5000Xem thêm
Ngày đăng ký:29-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Thanh Sơn, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4999Xem thêm
Ngày đăng ký:29-06-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Thanh Sơn, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4998Xem thêm
Ngày đăng ký:29-06-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Thanh Sơn, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4796Xem thêm
Ngày đăng ký:11-06-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Bảo An, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4572Xem thêm
Ngày đăng ký:15-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P. Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4560Xem thêm
Ngày đăng ký:14-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: P Mỹ Đông, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4555Xem thêm
Ngày đăng ký:13-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Mỹ Đông, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4549Xem thêm
Ngày đăng ký:12-05-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4526Xem thêm
Ngày đăng ký:11-05-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Đông Hải, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4428Xem thêm
Ngày đăng ký:28-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 50.000đ/buổi
Khu vực: P Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4203Xem thêm
Ngày đăng ký:04-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Thanh Sơn, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4112Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp nang cao
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Bảo An, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3948Xem thêm
Ngày đăng ký:13-03-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Tiếng Trung giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3692Xem thêm
Ngày đăng ký:21-02-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Phước Mỹ, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3534Xem thêm
Ngày đăng ký:15-01-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3533Xem thêm
Ngày đăng ký:15-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3449Xem thêm
Ngày đăng ký:08-01-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: phường Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3407Xem thêm
Ngày đăng ký:02-01-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Mỹ Đông , Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3396Xem thêm
Ngày đăng ký:01-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Quốc Mỹ, Phan Rang Tháp Chàm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Ninh Sơn

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Ninh Sơn

Lớp 12357Xem thêm
Ngày đăng ký:18-11-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Quảng Sơn, Ninh Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12291Xem thêm
Ngày đăng ký:26-10-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Quảng Sơn, Ninh Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6106Xem thêm
Ngày đăng ký:22-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: xã Nhơn Sơn, Ninh Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3830Xem thêm
Ngày đăng ký:03-03-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Quãng Sơn, Ninh Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Thuận Nam

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Thuận Nam

Lớp 12315Xem thêm
Ngày đăng ký:06-11-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phước Ninh, Thuận Nam
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12250Xem thêm
Ngày đăng ký:11-10-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: QL 1A, Phước Minh, Thuận Nam
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12003Xem thêm
Ngày đăng ký:02-07-2021
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Quán thẻ 3,Phước Minh, Thuận Nam
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12002Xem thêm
Ngày đăng ký:02-07-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Quán thẻ 3,Phước Minh, Thuận Nam
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4307Xem thêm
Ngày đăng ký:12-04-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 300.000
Khu vực: Cà Ná, Thuận Nam
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Ninh Phước

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Ninh Phước

Lớp 12244Xem thêm
Ngày đăng ký:09-10-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phước Sơn, Ninh Phước
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9228Xem thêm
Ngày đăng ký:27-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phước Thái, Ninh Phước
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9080Xem thêm
Ngày đăng ký:08-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: An Thạnh 2, An Hải, Ninh Phước
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8551Xem thêm
Ngày đăng ký:03-08-2019
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phước Hậu, Ninh Phước
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8277Xem thêm
Ngày đăng ký:20-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Long Bình 2, An Hải , Ninh Phước
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5683Xem thêm
Ngày đăng ký:15-09-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Phước Hựu, Ninh Phước
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư