Menu Close Menu

Tìm việc gia sư, tìm lớp gia sư tại Phú Thọ

Tìm nhanh tất cả các lớp theo trạng thái

Tìm lớp theo khu vực

Tất cả các lớp gia sư tại khu vực Phú Thọ được liệt kê theo từng khu vực quận, huyện tương ứng. Các gia sư ở khu vực nào có thể chọn tìm ở khu vực đó trong danh sách của mục lục.

Các lớp gia sư tại TX Phú Thọ

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại TX Phú Thọ

Lớp 12000Xem thêm
Ngày đăng ký:02-07-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: thôn 5, xã Hà Lộc, TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11914Xem thêm
Ngày đăng ký:11-06-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11913Xem thêm
Ngày đăng ký:11-06-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11866Xem thêm
Ngày đăng ký:01-06-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Hùng Vương, TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11635Xem thêm
Ngày đăng ký:16-03-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: p. Phong Châu, TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11634Xem thêm
Ngày đăng ký:16-03-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: p. Phong Châu, TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11472Xem thêm
Ngày đăng ký:27-01-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Âu Cơ, TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11076Xem thêm
Ngày đăng ký:14-10-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Phố Cao Du, Âu Cơ, TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10833Xem thêm
Ngày đăng ký:01-09-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Cao Bang, Thanh Minh, TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9770Xem thêm
Ngày đăng ký:05-01-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 300.000đ/ buổi
Khu vực: Lô công nghiệp 6, Khu công nghiệp Phú Hà, Hà Lộc, TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9695Xem thêm
Ngày đăng ký:26-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Hà Lộc, TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8475Xem thêm
Ngày đăng ký:22-07-2019
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trường Chinh, phường Âu Cơ, TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8398Xem thêm
Ngày đăng ký:08-07-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Hà Lộc, TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8334Xem thêm
Ngày đăng ký:30-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: phường Hùng Vương, TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8333Xem thêm
Ngày đăng ký:30-06-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: phường Hùng Vương, TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7551Xem thêm
Ngày đăng ký:21-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phú Hộ, TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7288Xem thêm
Ngày đăng ký:01-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phú Hộ, TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7210Xem thêm
Ngày đăng ký:25-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 17, phố Sa Đéc, Phường Hùng Vương, TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6135Xem thêm
Ngày đăng ký:24-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp nang cao
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5897Xem thêm
Ngày đăng ký:05-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Hà Thạch, TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4455Xem thêm
Ngày đăng ký:02-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: phường Trường Thịnh, TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4454Xem thêm
Ngày đăng ký:02-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: phường Trường Thịnh, TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3894Xem thêm
Ngày đăng ký:09-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Phú Hộ, TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3850Xem thêm
Ngày đăng ký:05-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Phú Hộ, TX Phú Thọ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Việt Trì

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Việt Trì

Lớp 11987Xem thêm
Ngày đăng ký:28-06-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Khu đô thị Minh Phương, Việt Trì
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11986Xem thêm
Ngày đăng ký:28-06-2021
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Khu đô thị Minh Phương, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11956Xem thêm
Ngày đăng ký:23-06-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Minh Nông (Chợ trung tâm mới), Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11743Xem thêm
Ngày đăng ký:14-04-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Minh Phương, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11532Xem thêm
Ngày đăng ký:25-02-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phố Đoàn Kết, phường Tiên Cát , Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10945Xem thêm
Ngày đăng ký:17-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Thọ Sơn, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10651Xem thêm
Ngày đăng ký:17-07-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Vân Phú, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10571Xem thêm
Ngày đăng ký:04-07-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Thọ Sơn, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10539Xem thêm
Ngày đăng ký:29-06-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đại lộ Hùng Vương, Nông Trang, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10538Xem thêm
Ngày đăng ký:29-06-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đại lộ Hùng Vương, Nông Trang, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10527Xem thêm
Ngày đăng ký:24-06-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Thọ Sơn, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10473Xem thêm
Ngày đăng ký:03-06-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Du, Nông Trang, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10472Xem thêm
Ngày đăng ký:03-06-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Du, Nông Trang, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10471Xem thêm
Ngày đăng ký:03-06-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Du, Nông Trang, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10461Xem thêm
Ngày đăng ký:01-06-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 2781, đại lộ Hùng Vương, phường Vân Cơ, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10453Xem thêm
Ngày đăng ký:29-05-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Ngõ 136, đường Tân Bình, phường Tân Dân, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10394Xem thêm
Ngày đăng ký:18-05-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Tiên Dung, Tiên Cát, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9939Xem thêm
Ngày đăng ký:10-02-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Đoàn Kết, phường Tiên Cát, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9798Xem thêm
Ngày đăng ký:10-01-2020
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hòa Phong (nối dài), Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9624Xem thêm
Ngày đăng ký:17-12-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Thanh Đình, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9618Xem thêm
Ngày đăng ký:17-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Thanh Đình, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9592Xem thêm
Ngày đăng ký:13-12-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Nông Trang, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9591Xem thêm
Ngày đăng ký:13-12-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Nông Trang, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9538Xem thêm
Ngày đăng ký:04-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Bến Gút, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9473Xem thêm
Ngày đăng ký:28-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 7, khu 9, Nông Trang, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8675Xem thêm
Ngày đăng ký:20-08-2019
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hùng Vương, Gia cẩm, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8666Xem thêm
Ngày đăng ký:19-08-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: khu 8, Hy Cương, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7787Xem thêm
Ngày đăng ký:11-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Bảo Hoa, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7768Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Vân Cơ , Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7717Xem thêm
Ngày đăng ký:06-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Gia Cẩm, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7623Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Quý Đôn, phường Gia Cẩm, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7558Xem thêm
Ngày đăng ký:22-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Thanh Miếu, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7557Xem thêm
Ngày đăng ký:22-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Thanh Miếu, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7545Xem thêm
Ngày đăng ký:21-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thanh Miếu, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7428Xem thêm
Ngày đăng ký:13-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Miếu, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7419Xem thêm
Ngày đăng ký:12-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Thăng Long, phường Thanh Miếu, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7229Xem thêm
Ngày đăng ký:25-02-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: P. Gia cẩm, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6937Xem thêm
Ngày đăng ký:15-01-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Nông Trang, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6537Xem thêm
Ngày đăng ký:02-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Minh Phương, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6418Xem thêm
Ngày đăng ký:21-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Nông Trang, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6394Xem thêm
Ngày đăng ký:19-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6307Xem thêm
Ngày đăng ký:09-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 70.000đ/buổi
Khu vực: Trưng Vương, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6229Xem thêm
Ngày đăng ký:31-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Thị Vân, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6174Xem thêm
Ngày đăng ký:28-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: ngõ 359, đường Nguyệt Cư Minh Nông , Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5699Xem thêm
Ngày đăng ký:16-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Vân Phú, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5470Xem thêm
Ngày đăng ký:25-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Văn Cơ, Việt Trì
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5469Xem thêm
Ngày đăng ký:25-08-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Văn Cơ, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5431Xem thêm
Ngày đăng ký:19-08-2018
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Vân Cơ , Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5336Xem thêm
Ngày đăng ký:04-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Nông Trang, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5326Xem thêm
Ngày đăng ký:03-08-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Thanh Miếu, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5288Xem thêm
Ngày đăng ký:26-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Thanh Miếu, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5255Xem thêm
Ngày đăng ký:22-07-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Gia Cẩm, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5071Xem thêm
Ngày đăng ký:05-07-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Gia Cẩm, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4944Xem thêm
Ngày đăng ký:24-06-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4943Xem thêm
Ngày đăng ký:24-06-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4814Xem thêm
Ngày đăng ký:12-06-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4612Xem thêm
Ngày đăng ký:19-05-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Gia Cẩm, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4402Xem thêm
Ngày đăng ký:22-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Tiên Cât, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4360Xem thêm
Ngày đăng ký:16-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Vân Cơ , Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4162Xem thêm
Ngày đăng ký:30-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Minh Phương, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4115Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Gia Cẩm, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4056Xem thêm
Ngày đăng ký:23-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Gia Cẩm, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4014Xem thêm
Ngày đăng ký:20-03-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Nông Trang, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4002Xem thêm
Ngày đăng ký:19-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Nông Trang, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3885Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Vân Phú, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3787Xem thêm
Ngày đăng ký:28-02-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Bạch Hàm, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3659Xem thêm
Ngày đăng ký:04-02-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 80.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Minh Phương, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3547Xem thêm
Ngày đăng ký:16-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Trưng Vương, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3509Xem thêm
Ngày đăng ký:14-01-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 80.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Vũ Lân, Việt Trì
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Thanh Thủy

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Thanh Thủy

Lớp 11953Xem thêm
Ngày đăng ký:22-06-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Hoàng Xá, Thanh Thủy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Phù Ninh

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Phù Ninh

Lớp 11641Xem thêm
Ngày đăng ký:18-03-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phú Nham, Phù Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11077Xem thêm
Ngày đăng ký:14-10-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Khu 2, Phong Châu, Phù Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6435Xem thêm
Ngày đăng ký:23-11-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Khu 3, Trung Giáp, Phù Ninh
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4895Xem thêm
Ngày đăng ký:20-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: khu 6, Phú Nam, Phù Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Thanh Ba

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Thanh Ba

Lớp 11545Xem thêm
Ngày đăng ký:27-02-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Thanh Ba
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4775Xem thêm
Ngày đăng ký:10-06-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Thanh Ba
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3573Xem thêm
Ngày đăng ký:18-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Yển Khê, Thanh Ba
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Lâm Thao

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Lâm Thao

Lớp 11502Xem thêm
Ngày đăng ký:20-02-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Cao Xá, Lâm Thao
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8360Xem thêm
Ngày đăng ký:03-07-2019
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: khu 6, thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6882Xem thêm
Ngày đăng ký:10-01-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Xuân Huy, Lâm Thao
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6688Xem thêm
Ngày đăng ký:17-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Sơn Vy, Lâm Thao
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6681Xem thêm
Ngày đăng ký:17-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: khu 8, xã Sơn Vi, Lâm Thao
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6515Xem thêm
Ngày đăng ký:01-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: TT Hùng Sơn, Lâm Thao
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6475Xem thêm
Ngày đăng ký:27-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Khu 4, Hùng Sơn, Lâm Thao
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5142Xem thêm
Ngày đăng ký:10-07-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 300.000 đ/buổi
Khu vực: Lâm Thao
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Tam Nông

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Tam Nông

Lớp 11054Xem thêm
Ngày đăng ký:10-10-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Khu 12, Lam Sơn, Tam Nông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8332Xem thêm
Ngày đăng ký:30-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: khu 1, Tam Cường, Tam Nông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8331Xem thêm
Ngày đăng ký:30-06-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: khu 1, Tam Cường, Tam Nông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7695Xem thêm
Ngày đăng ký:04-04-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Quang Út, Tam Nông
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7397Xem thêm
Ngày đăng ký:10-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Hồng Đà, Tam Nông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7371Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Sơn Quang, Tam Nông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5012Xem thêm
Ngày đăng ký:01-07-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Cổ Tiết, Tam Nông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4969Xem thêm
Ngày đăng ký:26-06-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: Tứ Mỹ, Tam Nông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4535Xem thêm
Ngày đăng ký:12-05-2018
Môn học: Địa lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Cổ Tiết, Tam Nông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4534Xem thêm
Ngày đăng ký:12-05-2018
Môn học: Lịch sử
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Cổ Tiết, Tam Nông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4533Xem thêm
Ngày đăng ký:12-05-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Cổ Tiết, Tam Nông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4532Xem thêm
Ngày đăng ký:12-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Cổ Tiết, Tam Nông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Cẩm Khê

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Cẩm Khê

Lớp 8600Xem thêm
Ngày đăng ký:09-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Saiu Nga, Cẩm Khê
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6100Xem thêm
Ngày đăng ký:21-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100k/buổi
Khu vực: xã Sơn Nga, Cẩm Khê
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4660Xem thêm
Ngày đăng ký:24-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Cẩm Khê
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Yên Lập

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Yên Lập

Lớp 6905Xem thêm
Ngày đăng ký:13-01-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Mỹ Lung, Yên Lập
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5586Xem thêm
Ngày đăng ký:07-09-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Yên Lập
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư