Menu Close Menu

Tìm việc gia sư, tìm lớp gia sư tại Quảng Bình

Tìm nhanh tất cả các lớp theo trạng thái

Tìm lớp theo khu vực

Tất cả các lớp gia sư tại khu vực Quảng Bình được liệt kê theo từng khu vực quận, huyện tương ứng. Các gia sư ở khu vực nào có thể chọn tìm ở khu vực đó trong danh sách của mục lục.

Các lớp gia sư tại TP Đồng Hới

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại TP Đồng Hới

Lớp 11492Xem thêm
Ngày đăng ký:18-02-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11468Xem thêm
Ngày đăng ký:27-01-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: p. Đồng Sơn, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11257Xem thêm
Ngày đăng ký:05-12-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Nam Lý, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11256Xem thêm
Ngày đăng ký:05-12-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Nam Lý, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11248Xem thêm
Ngày đăng ký:04-12-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: hải thành, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11174Xem thêm
Ngày đăng ký:16-11-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Mạc Thị Bưởi, Nam Lý, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10965Xem thêm
Ngày đăng ký:22-09-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: tổ dân phố 7, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10707Xem thêm
Ngày đăng ký:31-07-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Văn Cừ, Nam Lý, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10630Xem thêm
Ngày đăng ký:13-07-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Tiểu khu 5, Nam Lý, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10423Xem thêm
Ngày đăng ký:23-05-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Quang Trung, Đồng Hải, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10293Xem thêm
Ngày đăng ký:29-04-2020
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Trần Nhân Tông, Đồng Phú, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10169Xem thêm
Ngày đăng ký:25-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Tôn Thất Tùng, phường Nam Lý, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10022Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 80.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9426Xem thêm
Ngày đăng ký:22-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Hải Đình, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8971Xem thêm
Ngày đăng ký:27-09-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8934Xem thêm
Ngày đăng ký:23-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trường Chinh, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8720Xem thêm
Ngày đăng ký:26-08-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Mạc Đỉnh Chi, phường Hải Đình, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8626Xem thêm
Ngày đăng ký:13-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Thuận Lý, Nam Lý, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8139Xem thêm
Ngày đăng ký:04-06-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7899Xem thêm
Ngày đăng ký:26-04-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Nam Lý, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7193Xem thêm
Ngày đăng ký:24-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Thanh Niên, Hải Đình, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7138Xem thêm
Ngày đăng ký:21-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Gần trường THCS Đức Ninh, P Đức Ninh, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7098Xem thêm
Ngày đăng ký:18-02-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6665Xem thêm
Ngày đăng ký:13-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: phường Đồng Phú, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6541Xem thêm
Ngày đăng ký:03-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: P Bắc Lý, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6505Xem thêm
Ngày đăng ký:30-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh thiếu nhi
Học phí: 100.000đ/buổi/1h
Khu vực: p. Hải Đình, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6085Xem thêm
Ngày đăng ký:20-10-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5785Xem thêm
Ngày đăng ký:26-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Hải Đình, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5522Xem thêm
Ngày đăng ký:29-08-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 800.000 đ/tháng
Khu vực: TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5165Xem thêm
Ngày đăng ký:12-07-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P Đồng Sơn, TP Đồng Hới
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5116Xem thêm
Ngày đăng ký:09-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh TOEIC
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TP Đồng Hới
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5022Xem thêm
Ngày đăng ký:02-07-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Đồng Phú, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4937Xem thêm
Ngày đăng ký:23-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Đồng Phú, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4936Xem thêm
Ngày đăng ký:23-06-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Đồng Phú, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4769Xem thêm
Ngày đăng ký:09-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Hải Đình, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4531Xem thêm
Ngày đăng ký:12-05-2018
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4517Xem thêm
Ngày đăng ký:10-05-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Nam Lý, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4271Xem thêm
Ngày đăng ký:09-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Lộc Ninh, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4113Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3924Xem thêm
Ngày đăng ký:12-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Nam Lý, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3893Xem thêm
Ngày đăng ký:09-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3807Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hải Đình, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3806Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hải Đình, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3743Xem thêm
Ngày đăng ký:26-02-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Đức Ninh, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3705Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3567Xem thêm
Ngày đăng ký:17-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3519Xem thêm
Ngày đăng ký:14-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hải Thành, TP Đồng Hới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại TX Ba Đồn

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại TX Ba Đồn

Lớp 10412Xem thêm
Ngày đăng ký:20-05-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Ba Đồn, TX Ba Đồn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7575Xem thêm
Ngày đăng ký:23-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Quãng Phúc, TX Ba Đồn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7574Xem thêm
Ngày đăng ký:23-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Quãng Phúc, TX Ba Đồn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Quảng Trạch

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Quảng Trạch

Lớp 10400Xem thêm
Ngày đăng ký:18-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Xóm Mũi Vích, thôn Hòa Bình, Xã Quảng Hưng, Quảng Trạch
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5471Xem thêm
Ngày đăng ký:25-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Quảng Trạch
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Quảng Ninh

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Quảng Ninh

Lớp 9117Xem thêm
Ngày đăng ký:11-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Võ Ninh, Quảng Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9116Xem thêm
Ngày đăng ký:11-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Võ Ninh, Quảng Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5360Xem thêm
Ngày đăng ký:09-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Hải Ninh, Quảng Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Lệ Thuỷ

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Lệ Thuỷ

Lớp 7731Xem thêm
Ngày đăng ký:07-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: thôn 1, Thanh Mỹ, Thanh Thủy, Lệ Thuỷ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư

Canvas không hổ trợ trình duyệt của bạn.