Tìm việc gia sư, tìm lớp gia sư tại Quảng Nam

Tìm nhanh tất cả các lớp theo trạng thái

Tìm lớp theo khu vực

Tất cả các lớp gia sư tại khu vực Quảng Nam được liệt kê theo từng khu vực quận, huyện tương ứng. Các gia sư ở khu vực nào có thể chọn tìm ở khu vực đó trong danh sách của mục lục.

Các lớp gia sư tại TP Tam Kỳ

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại TP Tam Kỳ

Lớp 13010Xem thêm
Ngày đăng ký:01-08-2022
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: P.An Sơn , TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 13000Xem thêm
Ngày đăng ký:28-07-2022
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12886Xem thêm
Ngày đăng ký:17-06-2022
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Phường An Xuân, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12869Xem thêm
Ngày đăng ký:11-06-2022
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12773Xem thêm
Ngày đăng ký:28-04-2022
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Tam Thăng, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12756Xem thêm
Ngày đăng ký:22-04-2022
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: P. An Phú, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12589Xem thêm
Ngày đăng ký:17-02-2022
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: P Hòa Hương, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12545Xem thêm
Ngày đăng ký:08-02-2022
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: P An Mỹ, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12541Xem thêm
Ngày đăng ký:07-02-2022
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: P Hòa thuận, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12313Xem thêm
Ngày đăng ký:05-11-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12142Xem thêm
Ngày đăng ký:13-09-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Hòa Thuận, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11923Xem thêm
Ngày đăng ký:15-06-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Hòa Thuận, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11873Xem thêm
Ngày đăng ký:02-06-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Trưng Vương, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11872Xem thêm
Ngày đăng ký:02-06-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Trưng Vương, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11598Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: p. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11566Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: p Hòa Hương, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11341Xem thêm
Ngày đăng ký:30-12-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ IELTS
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: p. An Mỹ, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11068Xem thêm
Ngày đăng ký:13-10-2020
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Hùng Vương, An Xuân, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10847Xem thêm
Ngày đăng ký:04-09-2020
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 125.000đ/ buổi
Khu vực: Đỗ Thế Chấp, An Sơn, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10832Xem thêm
Ngày đăng ký:01-09-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 160.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Duy Hiệu, An Mỹ , TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10831Xem thêm
Ngày đăng ký:01-09-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Duy Hiệu, An Mỹ , TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10673Xem thêm
Ngày đăng ký:23-07-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Hòa Thuận, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10672Xem thêm
Ngày đăng ký:23-07-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Hòa Thuận, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10671Xem thêm
Ngày đăng ký:23-07-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Hòa Thuận, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10598Xem thêm
Ngày đăng ký:09-07-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Tam Tiến, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10374Xem thêm
Ngày đăng ký:14-05-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Tổ 1, Phố Hương Trà Tây, Hòa Hương, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10342Xem thêm
Ngày đăng ký:09-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Quý Đôn, Khu dân cư ADB, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10341Xem thêm
Ngày đăng ký:09-05-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Quý Đôn, Khu dân cư ADB, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10319Xem thêm
Ngày đăng ký:05-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: thôn 3, Ngọc Bích, Tam Ngọc, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10289Xem thêm
Ngày đăng ký:28-04-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Phan Đình Phùng, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10078Xem thêm
Ngày đăng ký:03-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Trương Quang Giao, khối phố 6, An Sơn, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9961Xem thêm
Ngày đăng ký:13-02-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Lợi, Phường An Mỹ, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9948Xem thêm
Ngày đăng ký:11-02-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Đình Dương, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9840Xem thêm
Ngày đăng ký:30-01-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Bùi Thị Xuân, phường An Sơn, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9839Xem thêm
Ngày đăng ký:30-01-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Bùi Thị Xuân, phường An Sơn, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9615Xem thêm
Ngày đăng ký:16-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hùng Vương,phường An Sơn, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9243Xem thêm
Ngày đăng ký:29-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Phú, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9145Xem thêm
Ngày đăng ký:15-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Lợi, An Mỹ, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9114Xem thêm
Ngày đăng ký:11-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Trần Dư, phường An Xuân, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9077Xem thêm
Ngày đăng ký:08-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Lý Thường Kiệt , phường An Mỹ, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9076Xem thêm
Ngày đăng ký:08-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Lý Thường Kiệt , phường An Mỹ, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9070Xem thêm
Ngày đăng ký:07-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Hùng Vương, An Sơn, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8949Xem thêm
Ngày đăng ký:24-09-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 80.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Hoa Thám, Phường An Sơn, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8948Xem thêm
Ngày đăng ký:24-09-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 80.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Hoa Thám, Phường An Sơn, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8908Xem thêm
Ngày đăng ký:21-09-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hùng Vương, phường An Xuân, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8814Xem thêm
Ngày đăng ký:09-09-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Nguyên Hãn, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8667Xem thêm
Ngày đăng ký:19-08-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Đình Dương, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8582Xem thêm
Ngày đăng ký:06-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Thị Định, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8417Xem thêm
Ngày đăng ký:13-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: khu phố 2, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8317Xem thêm
Ngày đăng ký:26-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Ông Ích Khiêm, An Sơn, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7885Xem thêm
Ngày đăng ký:24-04-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Trương Chí Cương, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7785Xem thêm
Ngày đăng ký:11-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trưng Nữ Vương, phường Tân Thạnh , TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7777Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Đình Thám, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7697Xem thêm
Ngày đăng ký:04-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Trần Cao Vân, P An Xuân , TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7661Xem thêm
Ngày đăng ký:01-04-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7624Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Dục , phường An Mỹ, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7561Xem thêm
Ngày đăng ký:22-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lâm Quang Thuận, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7486Xem thêm
Ngày đăng ký:17-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: ngã tư đường nam Quảng Nam, đường Trần Cao Vân nối dài, P Trường Xuân, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7238Xem thêm
Ngày đăng ký:26-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Quang Vinh, phường An Sơn, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6692Xem thêm
Ngày đăng ký:17-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 800.000đ/tháng
Khu vực: đường Phan Chu Trinh, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6548Xem thêm
Ngày đăng ký:04-12-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6533Xem thêm
Ngày đăng ký:02-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P An Sơn, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6213Xem thêm
Ngày đăng ký:31-10-2018
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P phước Hòa, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6193Xem thêm
Ngày đăng ký:30-10-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: TP Tam Kỳ
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6049Xem thêm
Ngày đăng ký:17-10-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150k/buổi
Khu vực: TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5964Xem thêm
Ngày đăng ký:12-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Cầu Tam Kỳ, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5861Xem thêm
Ngày đăng ký:02-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 80.000đ/buổi
Khu vực: TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5795Xem thêm
Ngày đăng ký:28-09-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P An Mỹ, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5629Xem thêm
Ngày đăng ký:11-09-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: phường An Xuân , TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5591Xem thêm
Ngày đăng ký:07-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: xã Tân Thạnh , TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5499Xem thêm
Ngày đăng ký:28-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P AN Phú, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5424Xem thêm
Ngày đăng ký:18-08-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5314Xem thêm
Ngày đăng ký:01-08-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5150Xem thêm
Ngày đăng ký:11-07-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5034Xem thêm
Ngày đăng ký:02-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P An Mỹ, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5033Xem thêm
Ngày đăng ký:02-07-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P An Mỹ, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4940Xem thêm
Ngày đăng ký:23-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P An Mỹ, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4892Xem thêm
Ngày đăng ký:20-06-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 160.000 đ/buổi
Khu vực: TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4757Xem thêm
Ngày đăng ký:07-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 80.000 đ/buổi
Khu vực: 48 Lê Lợi, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4398Xem thêm
Ngày đăng ký:21-04-2018
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P An Mỹ, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4393Xem thêm
Ngày đăng ký:21-04-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4332Xem thêm
Ngày đăng ký:14-04-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4214Xem thêm
Ngày đăng ký:04-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4154Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 160.000 đ/buổi
Khu vực: P An Sơn, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3978Xem thêm
Ngày đăng ký:17-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường An Mỹ, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3810Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường An Khê, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3716Xem thêm
Ngày đăng ký:24-02-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3638Xem thêm
Ngày đăng ký:30-01-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 600k/tháng
Khu vực: Phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3636Xem thêm
Ngày đăng ký:30-01-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường An Xuân, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3635Xem thêm
Ngày đăng ký:30-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường An Xuân, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3590Xem thêm
Ngày đăng ký:19-01-2018
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường An Xuân, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3525Xem thêm
Ngày đăng ký:15-01-2018
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3411Xem thêm
Ngày đăng ký:03-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Thăng Bình

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Thăng Bình

Lớp 12874Xem thêm
Ngày đăng ký:13-06-2022
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 230.000đ/ buổi
Khu vực: TT Hà Lam, Thăng Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11997Xem thêm
Ngày đăng ký:30-06-2021
Môn học: Khoa học tự nhiên
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Bình Quý, Thăng Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10644Xem thêm
Ngày đăng ký:16-07-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Tổ 4, Tịnh Dân, Bình Nam, Thăng Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9872Xem thêm
Ngày đăng ký:01-02-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 9, Bình Xá, Bình Quế, Thăng Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8053Xem thêm
Ngày đăng ký:24-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: thị trấn Hà Lam, Thăng Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8052Xem thêm
Ngày đăng ký:24-05-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: thị trấn Hà Lam, Thăng Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5958Xem thêm
Ngày đăng ký:11-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Bình Tú, Thăng Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3539Xem thêm
Ngày đăng ký:16-01-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 2.500.000 đ/tháng
Khu vực: Xã Bình Giang, Thăng Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Phú Ninh

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Phú Ninh

Lớp 12690Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2022
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Tam Phước, Phú Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12303Xem thêm
Ngày đăng ký:02-11-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tam An, Phú Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12283Xem thêm
Ngày đăng ký:21-10-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tam Đại, Phú Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10466Xem thêm
Ngày đăng ký:03-06-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Khánh Thịnh, Tam Thái, Phú Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7767Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tam Thành, Phú Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6504Xem thêm
Ngày đăng ký:30-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: thỏa thuận
Khu vực: xã Tam Phước, Phú Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6499Xem thêm
Ngày đăng ký:29-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Xã tam phước , Phú Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4722Xem thêm
Ngày đăng ký:01-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 900.000đ/tháng
Khu vực: Phú Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4721Xem thêm
Ngày đăng ký:01-06-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 1000k/tháng
Khu vực: Ngã 3 Kỳ Lý, Phú Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4057Xem thêm
Ngày đăng ký:23-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Tân Thành, Phú Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Điện Bàn

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Điện Bàn

Lớp 12647Xem thêm
Ngày đăng ký:14-03-2022
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Điện Phước, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12614Xem thêm
Ngày đăng ký:25-02-2022
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: xã Điện Phước, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12113Xem thêm
Ngày đăng ký:30-08-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 130.000đ/ buổi
Khu vực: Điện Tiến, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11387Xem thêm
Ngày đăng ký:11-01-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Điện Minh, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10979Xem thêm
Ngày đăng ký:24-09-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Điện Phương, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10596Xem thêm
Ngày đăng ký:08-07-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Ngã Ba Thống Nhất, Điện Dương, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10595Xem thêm
Ngày đăng ký:08-07-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Ngã Ba Thống Nhất, Điện Dương, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10565Xem thêm
Ngày đăng ký:03-07-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 160.000đ/ buổi
Khu vực: Thanh Chiêm, Điện Phương, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10480Xem thêm
Ngày đăng ký:08-06-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Nhị Dinh 3, Điện Phước, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10397Xem thêm
Ngày đăng ký:18-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Điện Ngọc, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10375Xem thêm
Ngày đăng ký:14-05-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Thôn Trung Phú, Điện Minh, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10103Xem thêm
Ngày đăng ký:10-03-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: thôn La Thọ 3, Điện Hòa, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10102Xem thêm
Ngày đăng ký:10-03-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: thôn La Thọ 3, Điện Hòa, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10101Xem thêm
Ngày đăng ký:10-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: thôn La Thọ 3, Điện Hòa, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10067Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Điện Phương, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9876Xem thêm
Ngày đăng ký:02-02-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Điện Phương, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9869Xem thêm
Ngày đăng ký:01-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 130.000đ/ buổi
Khu vực: Khối Phố, Quãng Lăng 2, Điện Nam Trung, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9391Xem thêm
Ngày đăng ký:18-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Gia Thiều, Điện Ngọc, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8746Xem thêm
Ngày đăng ký:28-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Điện Nam Bắc, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8297Xem thêm
Ngày đăng ký:24-06-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8130Xem thêm
Ngày đăng ký:04-06-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Điện Nam Bắc, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8114Xem thêm
Ngày đăng ký:03-06-2019
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Lợi, xã Điện Trung, Điện Bàn
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7995Xem thêm
Ngày đăng ký:13-05-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Điện Dương , Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7684Xem thêm
Ngày đăng ký:03-04-2019
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Điện Dương, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7608Xem thêm
Ngày đăng ký:26-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Điện Trung, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7495Xem thêm
Ngày đăng ký:18-03-2019
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lạc Long Quân, phường Điện Dương, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7169Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Vĩnh Điện, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7087Xem thêm
Ngày đăng ký:16-02-2019
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7081Xem thêm
Ngày đăng ký:16-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 1440
Khu vực: Điện Trung, Điện Bàn
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6967Xem thêm
Ngày đăng ký:20-01-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Điện Nam Bắc, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6633Xem thêm
Ngày đăng ký:10-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: Điện Phước, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6632Xem thêm
Ngày đăng ký:10-12-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Điện Phước, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6521Xem thêm
Ngày đăng ký:01-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: UBND xã Điện Nam Đông, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6468Xem thêm
Ngày đăng ký:27-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 160.000 đ/buổi
Khu vực: Điện Phong , Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6356Xem thêm
Ngày đăng ký:12-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Điện Ngọc, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6233Xem thêm
Ngày đăng ký:01-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ/buổi 2 tiếng
Khu vực: CA Phường Điện Ngọc, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5900Xem thêm
Ngày đăng ký:05-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5354Xem thêm
Ngày đăng ký:08-08-2018
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P vĩnh Điện, Điện Bàn
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4780Xem thêm
Ngày đăng ký:10-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Điện Ngọc, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4779Xem thêm
Ngày đăng ký:10-06-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Điện Ngọc, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4766Xem thêm
Ngày đăng ký:08-06-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Điện An, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4663Xem thêm
Ngày đăng ký:24-05-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Vĩnh Điện, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4508Xem thêm
Ngày đăng ký:08-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Điện Nam Bắc, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4504Xem thêm
Ngày đăng ký:08-05-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: P Điện Dương, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4169Xem thêm
Ngày đăng ký:31-03-2018
Môn học: Đàn Piano
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Điện Hòa, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4157Xem thêm
Ngày đăng ký:30-03-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P. Điện Hòa, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3631Xem thêm
Ngày đăng ký:26-01-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 1.600.000 đ/tháng
Khu vực: Điện An, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3548Xem thêm
Ngày đăng ký:16-01-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Xã Điện Tiến, Điện Bàn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Duy Xuyên

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Duy Xuyên

Lớp 12588Xem thêm
Ngày đăng ký:17-02-2022
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: TT Nam Phước, Duy Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12485Xem thêm
Ngày đăng ký:04-01-2022
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Châu Hiệp, Duy Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12450Xem thêm
Ngày đăng ký:24-12-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: xã Duy Trung, Duy Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12129Xem thêm
Ngày đăng ký:07-09-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Châu Hiệp, Duy Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11510Xem thêm
Ngày đăng ký:20-02-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: tt Nam Phước, Duy Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11179Xem thêm
Ngày đăng ký:17-11-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Khu phố Nam Phước, Duy Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8914Xem thêm
Ngày đăng ký:21-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8045Xem thêm
Ngày đăng ký:23-05-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 130.000đ/ buổi
Khu vực: TT Nam Phước, Duy Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7510Xem thêm
Ngày đăng ký:19-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Duy Châu, Duy Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6830Xem thêm
Ngày đăng ký:03-01-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Duy Hải, Duy Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5875Xem thêm
Ngày đăng ký:03-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: xã Duy Hải, Duy Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4243Xem thêm
Ngày đăng ký:07-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Duy Sơn, Duy Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Hội An

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Hội An

Lớp 12547Xem thêm
Ngày đăng ký:10-02-2022
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: P Tân An, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12546Xem thêm
Ngày đăng ký:10-02-2022
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: P Tân An, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12263Xem thêm
Ngày đăng ký:14-10-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Cẩm Hà, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12035Xem thêm
Ngày đăng ký:08-07-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: 15/47 Nguyễn Hoàng, phường Minh An, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11629Xem thêm
Ngày đăng ký:16-03-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Cẩm Hà, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11441Xem thêm
Ngày đăng ký:19-01-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Tất Thành, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10356Xem thêm
Ngày đăng ký:11-05-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường 28/3, phường Thanh hà, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9713Xem thêm
Ngày đăng ký:28-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Phù Đổng thiên Vương, phường Cửa Đại, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9644Xem thêm
Ngày đăng ký:19-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Trường Tộ, phường Minh An, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9333Xem thêm
Ngày đăng ký:11-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 3, Khối An Tân, Cẩm An, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9144Xem thêm
Ngày đăng ký:15-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: khu đô thị Trảng Kèo, Cẩm Hà, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8330Xem thêm
Ngày đăng ký:29-06-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Hùng vương, Cẩm Phổ, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8296Xem thêm
Ngày đăng ký:23-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Cẩm Kim, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8144Xem thêm
Ngày đăng ký:05-06-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Quốc Toản, phường Cẩm Châu, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8143Xem thêm
Ngày đăng ký:05-06-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Quốc Toản, phường Cẩm Châu, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8103Xem thêm
Ngày đăng ký:01-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hùng Vương, phường Cẩm Phô, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8016Xem thêm
Ngày đăng ký:17-05-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Phúc Tần, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8015Xem thêm
Ngày đăng ký:17-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lý Thái Tổ, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7802Xem thêm
Ngày đăng ký:13-04-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Phan Đăng Lưu, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7620Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lý Thường Kiệt, phường Cẩm Châu, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7571Xem thêm
Ngày đăng ký:23-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Cẩm Châu, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7417Xem thêm
Ngày đăng ký:12-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Cẩm Thanh, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7351Xem thêm
Ngày đăng ký:06-03-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Cẩm Hà, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7350Xem thêm
Ngày đăng ký:06-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Cẩm Hà, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6944Xem thêm
Ngày đăng ký:16-01-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Cẩm Hà , Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6604Xem thêm
Ngày đăng ký:07-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6262Xem thêm
Ngày đăng ký:04-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Nguyễn Tất Thành, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6009Xem thêm
Ngày đăng ký:15-10-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Tân Hà, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6008Xem thêm
Ngày đăng ký:15-10-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Tân Hà, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5974Xem thêm
Ngày đăng ký:12-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Cẩm Nam, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5377Xem thêm
Ngày đăng ký:12-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Thanh Hà, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5302Xem thêm
Ngày đăng ký:30-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Cẩm Châu, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5295Xem thêm
Ngày đăng ký:27-07-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: P Thanh Hà, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5064Xem thêm
Ngày đăng ký:04-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 100.000 đ/90phút
Khu vực: P Vĩnh An, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4778Xem thêm
Ngày đăng ký:10-06-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: 69 Trần Cao Vân, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4335Xem thêm
Ngày đăng ký:14-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 1.000.000 đ/tháng
Khu vực: P Thanh Hà, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4240Xem thêm
Ngày đăng ký:06-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000 đ/buổi
Khu vực: P Cẩm Giang, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4122Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Tân An, Hội An
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4034Xem thêm
Ngày đăng ký:21-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 50.000 đ/giờ
Khu vực: Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4033Xem thêm
Ngày đăng ký:21-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 50.000 đ/giờ
Khu vực: Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3828Xem thêm
Ngày đăng ký:03-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3754Xem thêm
Ngày đăng ký:27-02-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Tân An, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3742Xem thêm
Ngày đăng ký:26-02-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Gần chợ Hội An, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3722Xem thêm
Ngày đăng ký:24-02-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Cẩm Châu, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3628Xem thêm
Ngày đăng ký:26-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Tân An, Hội An
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Núi Thành

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Núi Thành

Lớp 12312Xem thêm
Ngày đăng ký:05-11-2021
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tam Anh Nam, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11943Xem thêm
Ngày đăng ký:19-06-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Núi Thành
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11804Xem thêm
Ngày đăng ký:09-05-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Thôn Văn Thạch xã Tam Điệp, Núi Thành
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11803Xem thêm
Ngày đăng ký:08-05-2021
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Thôn Văn Thạch xã Tam Điệp, Núi Thành
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11802Xem thêm
Ngày đăng ký:08-05-2021
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Thôn Văn Thạch xã Tam Điệp, Núi Thành
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11801Xem thêm
Ngày đăng ký:08-05-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Thôn Văn Thạch xã Tam Điệp, Núi Thành
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11727Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Tam Nghĩa, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11603Xem thêm
Ngày đăng ký:09-03-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Tam Hiệp , Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11225Xem thêm
Ngày đăng ký:28-11-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Hòa Mỹ, Tam Nghĩa, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11150Xem thêm
Ngày đăng ký:06-11-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Tam Anh Nam, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11079Xem thêm
Ngày đăng ký:15-10-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Phạm Văn Đồng, Núi Thành, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10645Xem thêm
Ngày đăng ký:16-07-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Tam Xuân 1, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10439Xem thêm
Ngày đăng ký:26-05-2020
Môn học: Đàn ghi ta
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10235Xem thêm
Ngày đăng ký:13-04-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Chợ Tam Quang, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9968Xem thêm
Ngày đăng ký:15-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Phạm Văn Đồng, khối 2, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9912Xem thêm
Ngày đăng ký:05-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Hòa Mỹ, Tam Nghĩa, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9875Xem thêm
Ngày đăng ký:02-02-2020
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 160.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Nam Sơn. Vịnh An Hòa, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9793Xem thêm
Ngày đăng ký:08-01-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 130.000đ/ buổi
Khu vực: Vịnh An Hòa, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9792Xem thêm
Ngày đăng ký:08-01-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 130.000đ/ buổi
Khu vực: Vịnh An Hòa, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8324Xem thêm
Ngày đăng ký:27-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 130.000đ/ buổi
Khu vực: Tam Xuân 1, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8183Xem thêm
Ngày đăng ký:09-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tam Nghĩa, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8182Xem thêm
Ngày đăng ký:09-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tam Nghĩa, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7700Xem thêm
Ngày đăng ký:05-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Diệu, Khối 3, thị trấn Núi Thành, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7328Xem thêm
Ngày đăng ký:05-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: TT Núi Thành, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7100Xem thêm
Ngày đăng ký:18-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Tam Hiệp, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7099Xem thêm
Ngày đăng ký:18-02-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Tam Hiệp, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6445Xem thêm
Ngày đăng ký:25-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Tam Xuân 1, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6436Xem thêm
Ngày đăng ký:23-11-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Tam Mỹ Tây, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6321Xem thêm
Ngày đăng ký:10-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Tam Xuân 1, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6045Xem thêm
Ngày đăng ký:17-10-2018
Môn học: Hội họa
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5939Xem thêm
Ngày đăng ký:09-10-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Tam Quang Động, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5938Xem thêm
Ngày đăng ký:09-10-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5814Xem thêm
Ngày đăng ký:28-09-2018
Môn học: Luật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Xã Tam Hiệp, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5333Xem thêm
Ngày đăng ký:04-08-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5332Xem thêm
Ngày đăng ký:04-08-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4111Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 70.000 đ/buổi
Khu vực: Khu công nghiệp Kính Nổi, Núi Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Đại Lộc

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Đại Lộc

Lớp 12192Xem thêm
Ngày đăng ký:26-09-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Đại Quang, Đại Lộc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6757Xem thêm
Ngày đăng ký:25-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: xã Đại Hòa, Đại Lộc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5892Xem thêm
Ngày đăng ký:04-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TT Ái Nghĩa, Đại Lộc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5891Xem thêm
Ngày đăng ký:04-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TT Ái Nghĩa, Đại Lộc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5872Xem thêm
Ngày đăng ký:03-10-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 900.000 đ/tháng
Khu vực: Xã Đại Quang, Đại Lộc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5871Xem thêm
Ngày đăng ký:03-10-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 900.000 đ/tháng
Khu vực: Xã Đại Quang, Đại Lộc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Quế Sơn

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Quế Sơn

Lớp 9815Xem thêm
Ngày đăng ký:13-01-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Thị Minh Khai, TT Đông Phú, Quế Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư