Menu Close Menu

Tìm việc gia sư, tìm lớp gia sư tại Quảng Ninh

Tìm nhanh tất cả các lớp theo trạng thái

Tìm lớp theo khu vực

Tất cả các lớp gia sư tại khu vực Quảng Ninh được liệt kê theo từng khu vực quận, huyện tương ứng. Các gia sư ở khu vực nào có thể chọn tìm ở khu vực đó trong danh sách của mục lục.

Các lớp gia sư tại Cẩm Phả

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Cẩm Phả

Lớp 11726Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Cẩm Bình, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11725Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2021
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Cẩm Bình, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11724Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Cẩm Bình, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11685Xem thêm
Ngày đăng ký:31-03-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Km6, phường Cẩm Thạch, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11562Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Cẩm Thạch, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11056Xem thêm
Ngày đăng ký:10-10-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Quang Hanh, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11055Xem thêm
Ngày đăng ký:10-10-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Quang Hanh, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10670Xem thêm
Ngày đăng ký:23-07-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 2, Khu 9A, Quang Hanh, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10563Xem thêm
Ngày đăng ký:02-07-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phố Minh Khai, Cẩm Tây, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10347Xem thêm
Ngày đăng ký:09-05-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 3, khu 6C, Cẩm Trung, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9898Xem thêm
Ngày đăng ký:03-02-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: ngách 83, Phan Bội Châu, Cẩm Thành, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9897Xem thêm
Ngày đăng ký:03-02-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: ngách 83, Phan Bội Châu, Cẩm Thành, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9746Xem thêm
Ngày đăng ký:03-01-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 111, khu 8b, Cẩm Phú, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9745Xem thêm
Ngày đăng ký:03-01-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 111, khu 8b, Cẩm Phú, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9744Xem thêm
Ngày đăng ký:03-01-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 111, khu 8b, Cẩm Phú, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9400Xem thêm
Ngày đăng ký:18-11-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Cẩm Tây, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9299Xem thêm
Ngày đăng ký:06-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 8, khu 9, phường Mông Dương, Cẩm Phả
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9213Xem thêm
Ngày đăng ký:25-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 5, khu 6A, phường Cẩm Trung, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9160Xem thêm
Ngày đăng ký:17-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 2 khu 1B, phường Cẩm Trung, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7955Xem thêm
Ngày đăng ký:08-05-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 300.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Đặng Châu Tuệ, phường Quang Hanh, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7942Xem thêm
Ngày đăng ký:06-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 400.000đ/ buổi
Khu vực: phường Cẩm Trung, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7941Xem thêm
Ngày đăng ký:06-05-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 400.000đ/ buổi
Khu vực: phường Cẩm Trung, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7708Xem thêm
Ngày đăng ký:06-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: phường Cẩm Sơn , Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7469Xem thêm
Ngày đăng ký:15-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P. Cẩm Thạch, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7394Xem thêm
Ngày đăng ký:10-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Cẩm Thành, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6704Xem thêm
Ngày đăng ký:19-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Cẩm Thạch, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6021Xem thêm
Ngày đăng ký:15-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Cẩm Trung, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6020Xem thêm
Ngày đăng ký:15-10-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Cẩm Trung, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6019Xem thêm
Ngày đăng ký:15-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Cẩm Trung, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5800Xem thêm
Ngày đăng ký:28-09-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Cẩm Trung, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5799Xem thêm
Ngày đăng ký:28-09-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Cẩm Trung, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5751Xem thêm
Ngày đăng ký:22-09-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5750Xem thêm
Ngày đăng ký:22-09-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5698Xem thêm
Ngày đăng ký:16-09-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Cẩm Trung, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5642Xem thêm
Ngày đăng ký:12-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 250.000 đ/buổi
Khu vực: Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5641Xem thêm
Ngày đăng ký:12-09-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 250.000 đ/buổi
Khu vực: Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5602Xem thêm
Ngày đăng ký:08-09-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Cẩm Sơn, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5601Xem thêm
Ngày đăng ký:08-09-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Cẩm Sơn, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5532Xem thêm
Ngày đăng ký:30-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Cẩm Thủy, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5476Xem thêm
Ngày đăng ký:26-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Cẩm Thủy, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5433Xem thêm
Ngày đăng ký:19-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P QUang Anh, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5422Xem thêm
Ngày đăng ký:17-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Cẩm Trung, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5166Xem thêm
Ngày đăng ký:12-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Cẩm Sơn, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5092Xem thêm
Ngày đăng ký:07-07-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4692Xem thêm
Ngày đăng ký:28-05-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Cẩm Chung, Cẩm Phả
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4625Xem thêm
Ngày đăng ký:21-05-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Cửa Ông, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4624Xem thêm
Ngày đăng ký:21-05-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Cửa Ông, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4623Xem thêm
Ngày đăng ký:21-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Cửa Ông, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4298Xem thêm
Ngày đăng ký:12-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Cẩm Thạch, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4177Xem thêm
Ngày đăng ký:01-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Quang Hanh, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3822Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Quang Anh, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3774Xem thêm
Ngày đăng ký:28-02-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 180.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Cẩm Thạch, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3689Xem thêm
Ngày đăng ký:20-02-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Cẩm Nhung, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3593Xem thêm
Ngày đăng ký:20-01-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Cẩm Sơn, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3565Xem thêm
Ngày đăng ký:17-01-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Hạ Long

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Hạ Long

Lớp 11411Xem thêm
Ngày đăng ký:14-01-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Hồng Hải, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11360Xem thêm
Ngày đăng ký:05-01-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: p Cao Xanh, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11322Xem thêm
Ngày đăng ký:24-12-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: p Cao Xanh, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11244Xem thêm
Ngày đăng ký:03-12-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: p Cao Xanh, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11230Xem thêm
Ngày đăng ký:30-11-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Thành Công, Cao Xanh, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11221Xem thêm
Ngày đăng ký:27-11-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Khu đô thị Kings Town, cầu Bãi Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11181Xem thêm
Ngày đăng ký:17-11-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Giếng Đáy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11180Xem thêm
Ngày đăng ký:17-11-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Giếng Đáy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11121Xem thêm
Ngày đăng ký:27-10-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Chung cư Center, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11120Xem thêm
Ngày đăng ký:27-10-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Chung cư Center, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11071Xem thêm
Ngày đăng ký:13-10-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 6, khu 10, đường Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11012Xem thêm
Ngày đăng ký:01-10-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Hạ Long
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10774Xem thêm
Ngày đăng ký:13-08-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Cầu vượt Cái Lân, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10714Xem thêm
Ngày đăng ký:01-08-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Tổ 79, Khu 9, Bãi Muối, Cao Thắng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10633Xem thêm
Ngày đăng ký:14-07-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Hồng Gai, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10516Xem thêm
Ngày đăng ký:20-06-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Ngõ 4, Năm Cống, Yết Kiêu, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10479Xem thêm
Ngày đăng ký:06-06-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 260.000đ/ buổi
Khu vực: Ngõ 8, Cao Thắng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10040Xem thêm
Ngày đăng ký:25-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Chung cư Lideco, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10038Xem thêm
Ngày đăng ký:25-02-2020
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 5, Cao Thắng , Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9969Xem thêm
Ngày đăng ký:15-02-2020
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Bến Đoan, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9919Xem thêm
Ngày đăng ký:06-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Cột 3, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9853Xem thêm
Ngày đăng ký:31-01-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Cột 2, phố Chu Văn An, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9706Xem thêm
Ngày đăng ký:26-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường 25/4, phường Bạch Đằng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9675Xem thêm
Ngày đăng ký:24-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 5, khu 6, Cái Dằm, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9385Xem thêm
Ngày đăng ký:16-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Tổ 11B, khu 4A, Hùng Thắng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9380Xem thêm
Ngày đăng ký:15-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Hồng Hà, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9253Xem thêm
Ngày đăng ký:30-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Hà Tu, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9170Xem thêm
Ngày đăng ký:18-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Bạch Đằng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9001Xem thêm
Ngày đăng ký:29-09-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Hoàng Quốc Việt, Bãi Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8782Xem thêm
Ngày đăng ký:04-09-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Hùng Thắng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8719Xem thêm
Ngày đăng ký:26-08-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Ngô Thì Nhậm, phường Yết Kiêu, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8714Xem thêm
Ngày đăng ký:26-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Khu 2, phường Bãi Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8621Xem thêm
Ngày đăng ký:12-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 5, khu 7, Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8620Xem thêm
Ngày đăng ký:12-08-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 5, khu 7, Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8540Xem thêm
Ngày đăng ký:01-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: tòa 24, chung cư Bim Group Hùng Thắng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8480Xem thêm
Ngày đăng ký:23-07-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 230.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Trần Hưng Đạo, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8162Xem thêm
Ngày đăng ký:06-06-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Hùng Thắng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8161Xem thêm
Ngày đăng ký:06-06-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Hùng Thắng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8078Xem thêm
Ngày đăng ký:28-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Hồng Gai, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8077Xem thêm
Ngày đăng ký:28-05-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Hồng Gai, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7964Xem thêm
Ngày đăng ký:08-05-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7945Xem thêm
Ngày đăng ký:06-05-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 375.000đ/ buổi
Khu vực: Khu 3, Yết Kiêu, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7870Xem thêm
Ngày đăng ký:23-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Ba Lan, phường Giếng Đáy , Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7628Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Bãi Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7611Xem thêm
Ngày đăng ký:26-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Hồng Hải, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7403Xem thêm
Ngày đăng ký:11-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Giếng Đáy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7385Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Tổ 3, Khu 1, đường Trần Hưng Đạo, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7378Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Đại Yên , Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7377Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Đại Yên , Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7353Xem thêm
Ngày đăng ký:06-03-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7343Xem thêm
Ngày đăng ký:06-03-2019
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Hồng Hà , Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7336Xem thêm
Ngày đăng ký:05-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7335Xem thêm
Ngày đăng ký:05-03-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7334Xem thêm
Ngày đăng ký:05-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7258Xem thêm
Ngày đăng ký:27-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường Bãy Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7237Xem thêm
Ngày đăng ký:26-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 140.000đ/ buổi
Khu vực: phường Bãy Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7236Xem thêm
Ngày đăng ký:26-02-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 140.000đ/ buổi
Khu vực: phường Bãy Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7235Xem thêm
Ngày đăng ký:26-02-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 140.000đ/ buổi
Khu vực: phường Bãy Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7198Xem thêm
Ngày đăng ký:25-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Hòn Gai, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7176Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: gần chung cư Bim, P Hùng Thắng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7164Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Hồng Hà, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7163Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Hồng Hà, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7162Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Hồng Hà, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7108Xem thêm
Ngày đăng ký:18-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Cao Xanh, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7097Xem thêm
Ngày đăng ký:18-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Khu 5, phường Hồng Hà, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7032Xem thêm
Ngày đăng ký:13-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Hồng Hà , Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6971Xem thêm
Ngày đăng ký:22-01-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Bạch Đằng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6970Xem thêm
Ngày đăng ký:21-01-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 13, khu 4, phường Hồng Hà, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6958Xem thêm
Ngày đăng ký:19-01-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 110.000đ/ buổi
Khu vực: P Hà Phong, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6822Xem thêm
Ngày đăng ký:02-01-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Hà , Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6821Xem thêm
Ngày đăng ký:02-01-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Hà , Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6820Xem thêm
Ngày đăng ký:02-01-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Hà, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6813Xem thêm
Ngày đăng ký:30-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/buổi (90 phút)
Khu vực: tổ 44 khu 4, P. Hà Khẩu, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6771Xem thêm
Ngày đăng ký:26-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Hà Phong, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6732Xem thêm
Ngày đăng ký:22-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Hồng Hải, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6731Xem thêm
Ngày đăng ký:22-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Hồng Hải, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6702Xem thêm
Ngày đăng ký:19-12-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: Đồi Văn Nghệ, tổ 8 khu 5 phường Hồng Hải, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6699Xem thêm
Ngày đăng ký:18-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hải Lộc, phường Hồng Hải, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6553Xem thêm
Ngày đăng ký:04-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Bạch Đằng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6510Xem thêm
Ngày đăng ký:30-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: tổ 1, khu 1, Hà Khẩu, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6500Xem thêm
Ngày đăng ký:29-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Đường Yết Kiêu, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6401Xem thêm
Ngày đăng ký:20-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: phường Hồng Hải, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6381Xem thêm
Ngày đăng ký:18-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Cao Xanh, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6325Xem thêm
Ngày đăng ký:10-11-2018
Môn học: Địa lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Cao Thắng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6324Xem thêm
Ngày đăng ký:10-11-2018
Môn học: Lịch sử
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Cao Thắng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6306Xem thêm
Ngày đăng ký:09-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Ngã ba đường mới ( gần bến xe Bãi Cháy) Bãi Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6212Xem thêm
Ngày đăng ký:31-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P Hùng Thắng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6211Xem thêm
Ngày đăng ký:31-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: P Hùng Thắng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6114Xem thêm
Ngày đăng ký:23-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: p Bạch Đằng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6030Xem thêm
Ngày đăng ký:16-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Bãi Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5997Xem thêm
Ngày đăng ký:15-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Cao Thắng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5994Xem thêm
Ngày đăng ký:15-10-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Hồng Gai, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5993Xem thêm
Ngày đăng ký:15-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Hồng Gai, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5893Xem thêm
Ngày đăng ký:04-10-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Hà Khẩu, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5868Xem thêm
Ngày đăng ký:03-10-2018
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Hồng Gai, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5848Xem thêm
Ngày đăng ký:02-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Bãi Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5823Xem thêm
Ngày đăng ký:30-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Cao Thắng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5783Xem thêm
Ngày đăng ký:26-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Bãi Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5773Xem thêm
Ngày đăng ký:25-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Bãi Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5729Xem thêm
Ngày đăng ký:19-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Hồng Hà, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5727Xem thêm
Ngày đăng ký:19-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Hồng Hà, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5674Xem thêm
Ngày đăng ký:14-09-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Hồng Hải, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5664Xem thêm
Ngày đăng ký:14-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Bãi Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5663Xem thêm
Ngày đăng ký:14-09-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Bãi Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5649Xem thêm
Ngày đăng ký:12-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Hồng Hải, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5625Xem thêm
Ngày đăng ký:11-09-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Cao Thắng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5604Xem thêm
Ngày đăng ký:08-09-2018
Môn học:
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Trần Hưng Đạo, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5600Xem thêm
Ngày đăng ký:08-09-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Bãi Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5533Xem thêm
Ngày đăng ký:30-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Hồng Hà, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5488Xem thêm
Ngày đăng ký:27-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: P Hồng Thắng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5468Xem thêm
Ngày đăng ký:25-08-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Bãi Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5467Xem thêm
Ngày đăng ký:25-08-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: P Bãi Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5466Xem thêm
Ngày đăng ký:25-08-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Bãi Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5465Xem thêm
Ngày đăng ký:25-08-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Bãi Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5448Xem thêm
Ngày đăng ký:22-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Hòn Gai, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5438Xem thêm
Ngày đăng ký:21-08-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Hồng Thắng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5423Xem thêm
Ngày đăng ký:18-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Hà Trung, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5381Xem thêm
Ngày đăng ký:13-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Hồng Hà, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5253Xem thêm
Ngày đăng ký:22-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Hồng Hà, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5219Xem thêm
Ngày đăng ký:18-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: P Bãi Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5218Xem thêm
Ngày đăng ký:18-07-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: P Bãi Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5126Xem thêm
Ngày đăng ký:09-07-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P Hồng Hải, Hạ Long
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5068Xem thêm
Ngày đăng ký:05-07-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Cao Thắng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4979Xem thêm
Ngày đăng ký:28-06-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Cao Xanh, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4812Xem thêm
Ngày đăng ký:12-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Hồng Hải, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4755Xem thêm
Ngày đăng ký:07-06-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Hồng Hải, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4667Xem thêm
Ngày đăng ký:24-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Hồng Hải, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4652Xem thêm
Ngày đăng ký:22-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Hồng Hà, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4651Xem thêm
Ngày đăng ký:22-05-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Hồng Hà, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4641Xem thêm
Ngày đăng ký:22-05-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Hà Khánh, Hạ Long
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4566Xem thêm
Ngày đăng ký:15-05-2018
Môn học: Địa lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Hà Thu, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4497Xem thêm
Ngày đăng ký:07-05-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4496Xem thêm
Ngày đăng ký:07-05-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: P Cái Răng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4412Xem thêm
Ngày đăng ký:24-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: P Bãi Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4361Xem thêm
Ngày đăng ký:16-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Cao Thắng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4359Xem thêm
Ngày đăng ký:16-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4328Xem thêm
Ngày đăng ký:14-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Hồng Gai, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4068Xem thêm
Ngày đăng ký:24-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh TOEIC
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Giếng Đáy, Hạ Long
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4059Xem thêm
Ngày đăng ký:23-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Bãi Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4053Xem thêm
Ngày đăng ký:23-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hà Tu, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4038Xem thêm
Ngày đăng ký:22-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Cao Xanh, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3942Xem thêm
Ngày đăng ký:13-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hồng Gai, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3925Xem thêm
Ngày đăng ký:12-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Trần Hưng Đạo, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3907Xem thêm
Ngày đăng ký:10-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Bãi Cháy, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3840Xem thêm
Ngày đăng ký:04-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Cao Xanh, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3816Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 800.000 đ/tháng
Khu vực: Phường Hồng Thắm, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3815Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 1.200.000 đ/tháng
Khu vực: Phường Hồng Thắm, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3746Xem thêm
Ngày đăng ký:26-02-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hồng Hà, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3632Xem thêm
Ngày đăng ký:26-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Cao Thắng, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3602Xem thêm
Ngày đăng ký:21-01-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Cao Xanh, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3530Xem thêm
Ngày đăng ký:15-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 160.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hồng Hải, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3482Xem thêm
Ngày đăng ký:10-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hồng Hải, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3481Xem thêm
Ngày đăng ký:10-01-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hồng Hải, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3480Xem thêm
Ngày đăng ký:10-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hồng Hải, Hạ Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Uông Bí

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Uông Bí

Lớp 11138Xem thêm
Ngày đăng ký:02-11-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Uông Bí
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9057Xem thêm
Ngày đăng ký:06-10-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 9, khu 3, phường Quang Trung, Uông Bí
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9056Xem thêm
Ngày đăng ký:06-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 9, khu 3, phường Quang Trung, Uông Bí
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8516Xem thêm
Ngày đăng ký:28-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Bắc Sơn, Uông Bí
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8515Xem thêm
Ngày đăng ký:28-07-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Bắc Sơn, Uông Bí
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8442Xem thêm
Ngày đăng ký:17-07-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P. Thanh Sơn, Uông Bí
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7526Xem thêm
Ngày đăng ký:20-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Bí Trung 1, Uông Bí
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6466Xem thêm
Ngày đăng ký:27-11-2018
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: đường Thanh Niên, Uông Bí
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6417Xem thêm
Ngày đăng ký:21-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 80.000đ/buổi
Khu vực: ngõ 195, P. Phương Đông, Uông Bí
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5782Xem thêm
Ngày đăng ký:26-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Công Thành, Yên Thanh, Uông Bí
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5780Xem thêm
Ngày đăng ký:26-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P KINH Sơn, Uông Bí
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4890Xem thêm
Ngày đăng ký:20-06-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/buổi
Khu vực: Uông Bí
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4487Xem thêm
Ngày đăng ký:06-05-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản
Học phí: 270.000 đ/buổi
Khu vực: Quảng Yên, Uông Bí
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4159Xem thêm
Ngày đăng ký:30-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Thanh Sơn, Uông Bí
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4019Xem thêm
Ngày đăng ký:20-03-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Phường Thanh Sơn, Uông Bí
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4018Xem thêm
Ngày đăng ký:20-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Thanh Sơn, Uông Bí
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3941Xem thêm
Ngày đăng ký:13-03-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Thanh Sơn, Uông Bí
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3905Xem thêm
Ngày đăng ký:10-03-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Bắc Sơn, Uông Bí
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3694Xem thêm
Ngày đăng ký:21-02-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Quang Trung, Uông Bí
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Vân Đồn

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Vân Đồn

Lớp 10762Xem thêm
Ngày đăng ký:11-08-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Thị trấn Cái Dầu, Vân Đồn
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8283Xem thêm
Ngày đăng ký:21-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Đông Xá, Vân Đồn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Quảng Yên

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Quảng Yên

Lớp 10134Xem thêm
Ngày đăng ký:17-03-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: xã Cẩm La, Hà Nam, Quảng Yên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8854Xem thêm
Ngày đăng ký:15-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Đình, Yên Giang, Quảng Yên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7871Xem thêm
Ngày đăng ký:23-04-2019
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 4800
Khu vực: phường Đông Mai , Quảng Yên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7655Xem thêm
Ngày đăng ký:31-03-2019
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: phường Quảng Yên, Quảng Yên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7653Xem thêm
Ngày đăng ký:31-03-2019
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Quảng Yên, Quảng Yên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7536Xem thêm
Ngày đăng ký:20-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 140.000đ/ buổi
Khu vực: khu số 11, phường Minh Thành , Quảng Yên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Móng Cái

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Móng Cái

Lớp 9611Xem thêm
Ngày đăng ký:16-12-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Ninh Dương, Móng Cái
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9610Xem thêm
Ngày đăng ký:16-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Ninh Dương, Móng Cái
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9511Xem thêm
Ngày đăng ký:02-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Ninh Dương, Móng Cái
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9510Xem thêm
Ngày đăng ký:02-12-2019
Môn học: Các môn mầm non
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: phường Ninh Dương, Móng Cái
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7932Xem thêm
Ngày đăng ký:03-05-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phố Hà Tiên, phường Ka Long, Móng Cái
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7039Xem thêm
Ngày đăng ký:14-02-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Hải Hòa, Móng Cái
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6781Xem thêm
Ngày đăng ký:26-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Văn Cừ, Ka Long, Móng Cái
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6780Xem thêm
Ngày đăng ký:26-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Văn Cừ, Ka Long, Móng Cái
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4123Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: P Hải Yên, Móng Cái
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Hoành Bồ

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Hoành Bồ

Lớp 9362Xem thêm
Ngày đăng ký:14-11-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: TT Trới, Hoành Bồ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9361Xem thêm
Ngày đăng ký:14-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: TT Trới, Hoành Bồ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Đông Triều

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Đông Triều

Lớp 7919Xem thêm
Ngày đăng ký:02-05-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã An Sinh, Đông Triều
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6714Xem thêm
Ngày đăng ký:21-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/buổi/2h
Khu vực: xã Bình Dương, Đông Triều
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5923Xem thêm
Ngày đăng ký:07-10-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Đông Triều
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Yên Hưng

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Yên Hưng

Lớp 6248Xem thêm
Ngày đăng ký:02-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: TX QUảng Yên, Yên Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Tiên Yên

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Tiên Yên

Lớp 4627Xem thêm
Ngày đăng ký:21-05-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 300.000 đ/buổi
Khu vực: Tiên Yên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư