Tìm việc gia sư, tìm lớp gia sư tại Thái Bình

Tìm nhanh tất cả các lớp theo trạng thái

Tìm lớp theo khu vực

Tất cả các lớp gia sư tại khu vực Thái Bình được liệt kê theo từng khu vực quận, huyện tương ứng. Các gia sư ở khu vực nào có thể chọn tìm ở khu vực đó trong danh sách của mục lục.

Các lớp gia sư tại TP Thái Bình

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại TP Thái Bình

Lớp 12356Xem thêm
Ngày đăng ký:18-11-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: p Đồ Xuyên, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12324Xem thêm
Ngày đăng ký:09-11-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 80.000đ/ buổi
Khu vực: P Púc Khánh, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12179Xem thêm
Ngày đăng ký:22-09-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P tiền Phong, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12154Xem thêm
Ngày đăng ký:15-09-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P Đề Thám, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12057Xem thêm
Ngày đăng ký:17-07-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Hoàng Diệu, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11793Xem thêm
Ngày đăng ký:05-05-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: p. Quang Trung, TP Thái Bình
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11754Xem thêm
Ngày đăng ký:19-04-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: p. Quang Trung, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11752Xem thêm
Ngày đăng ký:19-04-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Vũ Phú, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11751Xem thêm
Ngày đăng ký:19-04-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Vũ Phú, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11688Xem thêm
Ngày đăng ký:31-03-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phú Xuân, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11626Xem thêm
Ngày đăng ký:15-03-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: p. Trần Lãm, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11611Xem thêm
Ngày đăng ký:10-03-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Bồ Xuyên, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11580Xem thêm
Ngày đăng ký:04-03-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: p. Trần Lãm, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11575Xem thêm
Ngày đăng ký:03-03-2021
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Đề Thám, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11541Xem thêm
Ngày đăng ký:25-02-2021
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Đề Thám, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11540Xem thêm
Ngày đăng ký:25-02-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Đề Thám, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11449Xem thêm
Ngày đăng ký:22-01-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: thị trấn Vũ Thư, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11423Xem thêm
Ngày đăng ký:16-01-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: p. Quan Trung, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11164Xem thêm
Ngày đăng ký:12-11-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Lý Thái Tổ, Kỳ Bá, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11027Xem thêm
Ngày đăng ký:05-10-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Trần Thái Tông, Bồ Xuyên, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10963Xem thêm
Ngày đăng ký:21-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 130.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 534, tổ 14, Trần Lãm, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10955Xem thêm
Ngày đăng ký:21-09-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Khu đô thị Thăng Long, Quang Trung, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10732Xem thêm
Ngày đăng ký:04-08-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 90.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 12, Bồ Xuyên, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10731Xem thêm
Ngày đăng ký:04-08-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 12, Bồ Xuyên, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10730Xem thêm
Ngày đăng ký:04-08-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 12, Bồ Xuyên, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10717Xem thêm
Ngày đăng ký:01-08-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 80.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Đề Thám, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10657Xem thêm
Ngày đăng ký:20-07-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Phú Xuân, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10556Xem thêm
Ngày đăng ký:01-07-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Hoàng Công Chất, Quang Trung, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10413Xem thêm
Ngày đăng ký:20-05-2020
Môn học: Địa lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 300.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10381Xem thêm
Ngày đăng ký:15-05-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 94, Lý Thường Kiệt, Lê Hồng Phong, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10297Xem thêm
Ngày đăng ký:02-05-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 360, tổ 27, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10228Xem thêm
Ngày đăng ký:11-04-2020
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10227Xem thêm
Ngày đăng ký:11-04-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10226Xem thêm
Ngày đăng ký:11-04-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10160Xem thêm
Ngày đăng ký:21-03-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Thôn Nam Hùng, xã Vũ Chính, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10156Xem thêm
Ngày đăng ký:21-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Ngõ 305, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Khánh, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10129Xem thêm
Ngày đăng ký:16-03-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10006Xem thêm
Ngày đăng ký:20-02-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: khu 4, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10002Xem thêm
Ngày đăng ký:19-02-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9914Xem thêm
Ngày đăng ký:05-02-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Diệu, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9913Xem thêm
Ngày đăng ký:05-02-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Diệu, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9777Xem thêm
Ngày đăng ký:06-01-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Văn Thái, xã Vũ Chính, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9506Xem thêm
Ngày đăng ký:02-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Chu Văn An, phường Quang Trung, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9486Xem thêm
Ngày đăng ký:29-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Thái Tông, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9360Xem thêm
Ngày đăng ký:14-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Phúc Thượng, xã Vũ Phúc, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9348Xem thêm
Ngày đăng ký:12-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 80.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 120, đường Hùng Vương,phường Phú Khánh, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9216Xem thêm
Ngày đăng ký:25-10-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Hoa Thám, Phường Đề Thám, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9215Xem thêm
Ngày đăng ký:25-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Hoa Thám, Phường Đề Thám, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9112Xem thêm
Ngày đăng ký:11-10-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 300.000đ/ buổi
Khu vực: xã Vũ Quý, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8937Xem thêm
Ngày đăng ký:23-09-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Đinh Tiên Hoàng, Kỳ Bá, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8824Xem thêm
Ngày đăng ký:10-09-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Vũ Lạc, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8801Xem thêm
Ngày đăng ký:07-09-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lý Thường Kiệt, phường Kì Bá, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8791Xem thêm
Ngày đăng ký:05-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 614, phố Lý Bôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8489Xem thêm
Ngày đăng ký:24-07-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Kì Bá, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8451Xem thêm
Ngày đăng ký:19-07-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Hoa Thám, phường Đề Thám, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8445Xem thêm
Ngày đăng ký:18-07-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phố Lý Bôn, phường Quang Trung, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8301Xem thêm
Ngày đăng ký:24-06-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê quý Đôn phường Kỳ Bá, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8184Xem thêm
Ngày đăng ký:09-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Vũ Phúc, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8113Xem thêm
Ngày đăng ký:03-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Trần Lãm, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8030Xem thêm
Ngày đăng ký:19-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 140.000đ/ buổi
Khu vực: phường Kì Bá, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8029Xem thêm
Ngày đăng ký:19-05-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 140.000đ/ buổi
Khu vực: phường Kì Bá, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8028Xem thêm
Ngày đăng ký:19-05-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 140.000đ/ buổi
Khu vực: phường Kì Bá, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7968Xem thêm
Ngày đăng ký:09-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Kì Bá, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7798Xem thêm
Ngày đăng ký:12-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: khu đô thị 379, phường Quang Trung, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7795Xem thêm
Ngày đăng ký:12-04-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Thủ Độ, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7794Xem thêm
Ngày đăng ký:12-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Thủ Độ, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7737Xem thêm
Ngày đăng ký:08-04-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Vũ Phúc, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7732Xem thêm
Ngày đăng ký:08-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Trần Lãm, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7679Xem thêm
Ngày đăng ký:03-04-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7662Xem thêm
Ngày đăng ký:01-04-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Long Hưng, p Hoàng Diệu, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7648Xem thêm
Ngày đăng ký:30-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 313, đường Lý Bôn, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7619Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Hoa Thám, phường Đề Thám, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7233Xem thêm
Ngày đăng ký:26-02-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 240.000đ/ buổi
Khu vực: p. Lê Hồng Phong, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7141Xem thêm
Ngày đăng ký:21-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Ngõ 93, P. Trần Lãm, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7140Xem thêm
Ngày đăng ký:21-02-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Ngõ 93, P. Trần Lãm, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7076Xem thêm
Ngày đăng ký:16-02-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xóm 7, xã Vũ Chính, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6966Xem thêm
Ngày đăng ký:20-01-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P HOàng Diệu, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6895Xem thêm
Ngày đăng ký:11-01-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Văn Năng, P. Trần Lãm, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6844Xem thêm
Ngày đăng ký:05-01-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: phường Quang Trung, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6796Xem thêm
Ngày đăng ký:27-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: P Quang Trung, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6640Xem thêm
Ngày đăng ký:10-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 240.000đ/ buổi
Khu vực: Hai Bà Trưng; P. Lê Hồng Phong, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6573Xem thêm
Ngày đăng ký:05-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6464Xem thêm
Ngày đăng ký:26-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Trần Lãm, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6441Xem thêm
Ngày đăng ký:24-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6431Xem thêm
Ngày đăng ký:23-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Hoàng Diệu, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6421Xem thêm
Ngày đăng ký:21-11-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: P Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6420Xem thêm
Ngày đăng ký:21-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6419Xem thêm
Ngày đăng ký:21-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 50.000đ/buổi
Khu vực: P Kỳ Bá, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6407Xem thêm
Ngày đăng ký:21-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lý Bôn, P. Tiền Phong, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6387Xem thêm
Ngày đăng ký:18-11-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Trần LÃM, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6363Xem thêm
Ngày đăng ký:14-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Trần LÃM, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6276Xem thêm
Ngày đăng ký:06-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 4.000đ/ buổi
Khu vực: Ngõ 824 đường Lý Bôn, tổ 13, p.Trần Lãm, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6183Xem thêm
Ngày đăng ký:29-10-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6155Xem thêm
Ngày đăng ký:26-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000d/buoi
Khu vực: Phan Bá Vành khu đô thị petro Thăng Long , TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6112Xem thêm
Ngày đăng ký:23-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Bồ Xuyên, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5961Xem thêm
Ngày đăng ký:11-10-2018
Môn học: Hội họa
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Trần Lãm, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5953Xem thêm
Ngày đăng ký:10-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Trần Lãm, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5927Xem thêm
Ngày đăng ký:08-10-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Bồ Xuyên, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5926Xem thêm
Ngày đăng ký:08-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: Bồ Xuyên, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5925Xem thêm
Ngày đăng ký:08-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Bồ Xuyên, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5910Xem thêm
Ngày đăng ký:06-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Quang Trung, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5633Xem thêm
Ngày đăng ký:12-09-2018
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5508Xem thêm
Ngày đăng ký:28-08-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Hòa, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5500Xem thêm
Ngày đăng ký:28-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Bồ Xuyên, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5418Xem thêm
Ngày đăng ký:17-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh IELTS
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: P Trần Lãm, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5386Xem thêm
Ngày đăng ký:13-08-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Bồ Xuyên, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5229Xem thêm
Ngày đăng ký:19-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Hoàng Diệu, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5226Xem thêm
Ngày đăng ký:19-07-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4879Xem thêm
Ngày đăng ký:19-06-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/90phút
Khu vực: TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4829Xem thêm
Ngày đăng ký:14-06-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000 đ/buổi
Khu vực: TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4828Xem thêm
Ngày đăng ký:14-06-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000 đ/buổi
Khu vực: TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4733Xem thêm
Ngày đăng ký:03-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Quang Trung, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4732Xem thêm
Ngày đăng ký:03-06-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Quang Trung, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4719Xem thêm
Ngày đăng ký:31-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Trần Lãm, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4658Xem thêm
Ngày đăng ký:24-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Vũ Phúc, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4602Xem thêm
Ngày đăng ký:19-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Hoàng Diệu, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4599Xem thêm
Ngày đăng ký:19-05-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Quang Trung, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4579Xem thêm
Ngày đăng ký:15-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: P Quang Trung, TP Thái Bình
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4523Xem thêm
Ngày đăng ký:10-05-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Tiền Phong, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4522Xem thêm
Ngày đăng ký:10-05-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Tiền Phong, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4521Xem thêm
Ngày đăng ký:10-05-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Tiền Phong, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4512Xem thêm
Ngày đăng ký:09-05-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Hoàng Diệu, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4503Xem thêm
Ngày đăng ký:08-05-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Tiền Phong, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4319Xem thêm
Ngày đăng ký:13-04-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Đề Thám, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4282Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: P Trần Lãm, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4211Xem thêm
Ngày đăng ký:04-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 160.000 đ/buổi
Khu vực: P Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4139Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 80.000 đ/buổi
Khu vực: P Trần Lãm, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3999Xem thêm
Ngày đăng ký:19-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Trần Lãm, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3996Xem thêm
Ngày đăng ký:18-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Phú Khánh, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3785Xem thêm
Ngày đăng ký:28-02-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3697Xem thêm
Ngày đăng ký:21-02-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Trần Lãm, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3696Xem thêm
Ngày đăng ký:21-02-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Trần Lãm, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3642Xem thêm
Ngày đăng ký:30-01-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3598Xem thêm
Ngày đăng ký:21-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Quang Trung, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3495Xem thêm
Ngày đăng ký:12-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Trần Lãm, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3452Xem thêm
Ngày đăng ký:08-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3444Xem thêm
Ngày đăng ký:07-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Đông Hòa, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3443Xem thêm
Ngày đăng ký:07-01-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Đông Hòa, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3442Xem thêm
Ngày đăng ký:07-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Đông Hòa, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3441Xem thêm
Ngày đăng ký:07-01-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Tiền Phong, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3437Xem thêm
Ngày đăng ký:06-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3426Xem thêm
Ngày đăng ký:04-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Quang Trung, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3409Xem thêm
Ngày đăng ký:02-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Quang Trung, TP Thái Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Quỳnh Phụ

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Quỳnh Phụ

Lớp 12103Xem thêm
Ngày đăng ký:26-08-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: xã An Quý, Quỳnh Phụ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8828Xem thêm
Ngày đăng ký:11-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Quỳnh Mỹ, Quỳnh Phụ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8723Xem thêm
Ngày đăng ký:27-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: thỏa thuận
Khu vực: Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8487Xem thêm
Ngày đăng ký:24-07-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Quỳnh Phụ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7947Xem thêm
Ngày đăng ký:06-05-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7888Xem thêm
Ngày đăng ký:25-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 230.000đ/ buổi
Khu vực: xã Quỳnh Minh, Quỳnh Phụ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7379Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6215Xem thêm
Ngày đăng ký:31-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: Xã an Vinh, Quỳnh Phụ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4586Xem thêm
Ngày đăng ký:16-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 80.000 đ/buổi
Khu vực: Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Vũ Thư

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Vũ Thư

Lớp 12065Xem thêm
Ngày đăng ký:22-07-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Tân Phong, Vũ Thư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11715Xem thêm
Ngày đăng ký:08-04-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Tân Lập, Vũ Thư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11621Xem thêm
Ngày đăng ký:13-03-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Vũ Hội, Vũ Thư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11041Xem thêm
Ngày đăng ký:07-10-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Ỗ Mễ, Vũ Thư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10867Xem thêm
Ngày đăng ký:07-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Nam Trung, Trung An, Vũ Thư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10720Xem thêm
Ngày đăng ký:03-08-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ TOEIC
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Song An, Vũ Thư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10669Xem thêm
Ngày đăng ký:22-07-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Cầu Tân Đệ, Vũ Thư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8792Xem thêm
Ngày đăng ký:06-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Vũ Tiến , Vũ Thư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7823Xem thêm
Ngày đăng ký:16-04-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tân Lập, Vũ Thư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7527Xem thêm
Ngày đăng ký:20-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Tự Tân , Vũ Thư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6740Xem thêm
Ngày đăng ký:24-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: xã Hồng Lý , Vũ Thư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6288Xem thêm
Ngày đăng ký:06-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Bách Thuận, Vũ Thư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5507Xem thêm
Ngày đăng ký:28-08-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Hòa, Vũ Thư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5506Xem thêm
Ngày đăng ký:28-08-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Hòa, Vũ Thư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4576Xem thêm
Ngày đăng ký:15-05-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Song An, Vũ Thư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4262Xem thêm
Ngày đăng ký:08-04-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Trung An, Vũ Thư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3803Xem thêm
Ngày đăng ký:01-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Vũ Thư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3802Xem thêm
Ngày đăng ký:01-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Vũ Thư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3494Xem thêm
Ngày đăng ký:12-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Việt Thuận, Vũ Thư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3483Xem thêm
Ngày đăng ký:11-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Nguyên Xá, Vũ Thư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3428Xem thêm
Ngày đăng ký:04-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Tạ Tân, Vũ Thư
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Hưng Hà

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Hưng Hà

Lớp 11937Xem thêm
Ngày đăng ký:18-06-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Hưng Hà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10262Xem thêm
Ngày đăng ký:20-04-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Sàng, xã Chí Hòa, Hưng Hà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6705Xem thêm
Ngày đăng ký:20-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 70.000 đ/buổi
Khu vực: Hưng Hà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6690Xem thêm
Ngày đăng ký:17-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Thái Hưng, Hưng Hà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3626Xem thêm
Ngày đăng ký:25-01-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Thị trấn Hưng Hà, Hưng Hà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Thái Thụy

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Thái Thụy

Lớp 11655Xem thêm
Ngày đăng ký:20-03-2021
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Tin học văn phòng
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Minh Lộc, Thái Thụy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11539Xem thêm
Ngày đăng ký:25-02-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Thái Nguyên, Thái Thụy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11148Xem thêm
Ngày đăng ký:05-11-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Xóm 2, thôn Ngọc Thịnh, Thái Nguyên, Thái Thụy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11103Xem thêm
Ngày đăng ký:22-10-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 260.000đ/ buổi
Khu vực: Km số 2, Diêm Điền, Thái Thụy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3447Xem thêm
Ngày đăng ký:08-01-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: xã Thái Phúc, Thái Thụy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Tiền Hải

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Tiền Hải

Lớp 11506Xem thêm
Ngày đăng ký:20-02-2021
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Tây Lương, Tiền Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11505Xem thêm
Ngày đăng ký:20-02-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Tây Lương, Tiền Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6668Xem thêm
Ngày đăng ký:14-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: xã Vân Trường , Tiền Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6667Xem thêm
Ngày đăng ký:14-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: xã Vân Trường , Tiền Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5581Xem thêm
Ngày đăng ký:06-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Đông Hoàng, Tiền Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4102Xem thêm
Ngày đăng ký:27-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Vân Trường, Tiền Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4101Xem thêm
Ngày đăng ký:27-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Vân Trường, Tiền Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Kiến Xương

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Kiến Xương

Lớp 11351Xem thêm
Ngày đăng ký:03-01-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Vũ Tây, Kiến Xương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10638Xem thêm
Ngày đăng ký:15-07-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Thôn 3, Vũ Quý, Kiến Xương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10492Xem thêm
Ngày đăng ký:11-06-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Vũ Lễ, Kiến Xương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8955Xem thêm
Ngày đăng ký:25-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Vũ An, Kiến Xương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8802Xem thêm
Ngày đăng ký:07-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Vũ Quí, Kiến Xương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7474Xem thêm
Ngày đăng ký:16-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Vũ An, Kiến Xương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7360Xem thêm
Ngày đăng ký:07-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: TT Kiến Xương, Kiến Xương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7051Xem thêm
Ngày đăng ký:14-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Vũ Lạc, Kiến Xương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7050Xem thêm
Ngày đăng ký:14-02-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Vũ Lạc, Kiến Xương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6906Xem thêm
Ngày đăng ký:13-01-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Xã quang Lịch, Kiến Xương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6104Xem thêm
Ngày đăng ký:22-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: thôn Đại Thành, xã Quang Bình, Kiến Xương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4430Xem thêm
Ngày đăng ký:28-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Vũ Linh, Kiến Xương
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Đông Hưng

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Đông Hưng

Lớp 11238Xem thêm
Ngày đăng ký:01-12-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã đông động, Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11214Xem thêm
Ngày đăng ký:27-11-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Đông Động, Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10992Xem thêm
Ngày đăng ký:28-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Xóm 6, thôn Phạm, Phú Châu, Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10444Xem thêm
Ngày đăng ký:28-05-2020
Môn học: Các môn mầm non
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Thôn Bắc, Đông Sơn, Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10414Xem thêm
Ngày đăng ký:20-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Mê Linh, Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10172Xem thêm
Ngày đăng ký:25-03-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đông Hưng, Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10171Xem thêm
Ngày đăng ký:25-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đông Hưng, Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10170Xem thêm
Ngày đăng ký:25-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Đông Hưng, Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8726Xem thêm
Ngày đăng ký:27-08-2019
Môn học: Các môn mầm non
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đội 1, thôn Bắc, Đông Sơn, Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8662Xem thêm
Ngày đăng ký:18-08-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: nhà văn hóa tổ 7, thị trấn Đông Hưng, Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8627Xem thêm
Ngày đăng ký:13-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phong Châu , Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8341Xem thêm
Ngày đăng ký:02-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Đông Sơn, Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8145Xem thêm
Ngày đăng ký:05-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phong Châu, Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8100Xem thêm
Ngày đăng ký:01-06-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Đông Động, Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7286Xem thêm
Ngày đăng ký:01-03-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường 10, Đông Học , Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7285Xem thêm
Ngày đăng ký:01-03-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường 10, Đông Học , Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7284Xem thêm
Ngày đăng ký:01-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường 10, Đông Học , Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7009Xem thêm
Ngày đăng ký:11-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: khóm Phú Khê, Xã Đông Á, Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6673Xem thêm
Ngày đăng ký:14-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Hồng Châu, Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6406Xem thêm
Ngày đăng ký:21-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: xóm Đông Á, Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6160Xem thêm
Ngày đăng ký:27-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Thăng Long, Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6159Xem thêm
Ngày đăng ký:27-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Thăng Long, Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4830Xem thêm
Ngày đăng ký:14-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000 đ/buổi
Khu vực: Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4827Xem thêm
Ngày đăng ký:14-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4640Xem thêm
Ngày đăng ký:22-05-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 160.000 đ/buổi
Khu vực: Đông Hưng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư