Menu Close Menu

Tìm việc gia sư, tìm lớp gia sư tại Thừa Thiên Huế

Tìm nhanh tất cả các lớp theo trạng thái

Tìm lớp theo khu vực

Tất cả các lớp gia sư tại khu vực Thừa Thiên Huế được liệt kê theo từng khu vực quận, huyện tương ứng. Các gia sư ở khu vực nào có thể chọn tìm ở khu vực đó trong danh sách của mục lục.

Các lớp gia sư tại TP Huế

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại TP Huế

Lớp 11840Xem thêm
Ngày đăng ký:21-05-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: p. An Tây, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10770Xem thêm
Ngày đăng ký:13-08-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Phú Nhuận, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10099Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Phúc Tần, Kim Long, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10098Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Phúc Tần, Kim Long, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10097Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Phúc Tần, Kim Long, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10060Xem thêm
Ngày đăng ký:28-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trường Chinh, An Đông, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10021Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Trần Văn Kỷ, Tây Lộc, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9931Xem thêm
Ngày đăng ký:08-02-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phú Nhuận, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8562Xem thêm
Ngày đăng ký:05-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Phan Chu Trinh, Phường An Cựu, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8400Xem thêm
Ngày đăng ký:09-07-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Đinh Tiên Hoàng, p Thuận Thành, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8205Xem thêm
Ngày đăng ký:11-06-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Xã Tắc, phường Phú Hòa, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7786Xem thêm
Ngày đăng ký:11-04-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Hữu Trác, phường Thủy Xuân, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7083Xem thêm
Ngày đăng ký:16-02-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: P Thuận Lộc, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7082Xem thêm
Ngày đăng ký:16-02-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: P Thuận Lộc, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7033Xem thêm
Ngày đăng ký:13-02-2019
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: TP Huế
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6261Xem thêm
Ngày đăng ký:04-11-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 400.000đ/tháng
Khu vực: P kim Long, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6025Xem thêm
Ngày đăng ký:15-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Đường Hàm Nghi, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6012Xem thêm
Ngày đăng ký:15-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P An Cựu, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5985Xem thêm
Ngày đăng ký:13-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 1.200.000 đ/tháng
Khu vực: P Vĩ Dạ, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5895Xem thêm
Ngày đăng ký:04-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 500.000 đ/buổi
Khu vực: TÂY Lộc, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5860Xem thêm
Ngày đăng ký:02-10-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Thuận Hòa, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5794Xem thêm
Ngày đăng ký:27-09-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Vĩ Dạ, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5793Xem thêm
Ngày đăng ký:27-09-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 1.200.000đ/tháng
Khu vực: Vĩ Dạ, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5792Xem thêm
Ngày đăng ký:27-09-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 1.200.000 đ/tháng
Khu vực: Vĩ dạ, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5776Xem thêm
Ngày đăng ký:25-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P thuận Lộc, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5696Xem thêm
Ngày đăng ký:16-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 500.000 đ/tháng
Khu vực: P An Cựu, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5695Xem thêm
Ngày đăng ký:16-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 500.000 đ/tháng
Khu vực: P An Cựu, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5687Xem thêm
Ngày đăng ký:15-09-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Lê Ngô Cát, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5580Xem thêm
Ngày đăng ký:06-09-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Thuận Thành, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5546Xem thêm
Ngày đăng ký:31-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Thuận Thành, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5477Xem thêm
Ngày đăng ký:27-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Trung Lập, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4872Xem thêm
Ngày đăng ký:19-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Đường Hùng Vương, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4871Xem thêm
Ngày đăng ký:19-06-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Đường Hùng Vương, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4774Xem thêm
Ngày đăng ký:09-06-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Cầu vượt Thủy Dương, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4700Xem thêm
Ngày đăng ký:30-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Nguyễn Huệ, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4683Xem thêm
Ngày đăng ký:27-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4590Xem thêm
Ngày đăng ký:17-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Phú Hội, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4283Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Phú An, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4242Xem thêm
Ngày đăng ký:06-04-2018
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: P Thủy Dương, TP Huế
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3610Xem thêm
Ngày đăng ký:22-01-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Phường Hương Sơn, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3471Xem thêm
Ngày đăng ký:09-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: phường Phước Vinh, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3423Xem thêm
Ngày đăng ký:04-01-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Tây Lộc, TP Huế
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Phong Điền

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Phong Điền

Lớp 9962Xem thêm
Ngày đăng ký:13-02-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Chợ An Lỗ, Phong Điền, Phong Điền
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Hương Thuỷ

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Hương Thuỷ

Lớp 9892Xem thêm
Ngày đăng ký:03-02-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Tất Thành, TT Phú Bài, Hương Thuỷ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8898Xem thêm
Ngày đăng ký:20-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Phương, Hương Thuỷ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8084Xem thêm
Ngày đăng ký:30-05-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường 2/9, phường Phú Bài, Hương Thuỷ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7534Xem thêm
Ngày đăng ký:20-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Thủy Phù, Hương Thuỷ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7456Xem thêm
Ngày đăng ký:14-03-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, Hương Thuỷ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7455Xem thêm
Ngày đăng ký:14-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, Hương Thuỷ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6272Xem thêm
Ngày đăng ký:06-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: phường Thủy Lương, Hương Thuỷ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5203Xem thêm
Ngày đăng ký:17-07-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Thủy Dương, Hương Thuỷ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Phú Vang

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Phú Vang

Lớp 8859Xem thêm
Ngày đăng ký:16-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phú Thượng, Phú Vang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7758Xem thêm
Ngày đăng ký:09-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Phạm Văn Đồng, xã Phú Thượng, Phú Vang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7693Xem thêm
Ngày đăng ký:04-04-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Phú Thượng, Phú Vang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Hương Trà

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Hương Trà

Lớp 6333Xem thêm
Ngày đăng ký:11-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Lô CN 04, Khu công nghiệp Tứ Hạ, Phường Tứ Hạ, Hương Trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4450Xem thêm
Ngày đăng ký:02-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Hương Trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4449Xem thêm
Ngày đăng ký:02-05-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Hương Trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3881Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 1.000.000 đ/tháng
Khu vực: Phường Hương Vinh, Hương Trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Phú Lộc

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Phú Lộc

Lớp 4011Xem thêm
Ngày đăng ký:20-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phú Lộc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư