Tìm việc gia sư, tìm lớp gia sư tại Trà Vinh

Tìm nhanh tất cả các lớp theo trạng thái

Tìm lớp theo khu vực

Tất cả các lớp gia sư tại khu vực Trà Vinh được liệt kê theo từng khu vực quận, huyện tương ứng. Các gia sư ở khu vực nào có thể chọn tìm ở khu vực đó trong danh sách của mục lục.

Các lớp gia sư tại TP Trà Vinh

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại TP Trà Vinh

Lớp 12208Xem thêm
Ngày đăng ký:29-09-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Phường 7, TP Trà Vinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10885Xem thêm
Ngày đăng ký:08-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Phường 7, TP Trà Vinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10508Xem thêm
Ngày đăng ký:16-06-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Vũ Đình Liệu, Vĩnh Yên, Long Đức, TP Trà Vinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9836Xem thêm
Ngày đăng ký:29-01-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 70.000đ/ buổi
Khu vực: Võ Văn Kiệt, khóm 7, phường 7, TP Trà Vinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8909Xem thêm
Ngày đăng ký:21-09-2019
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Long Đức , TP Trà Vinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8901Xem thêm
Ngày đăng ký:20-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Võ Văn Kiệt, phường 7, TP Trà Vinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8655Xem thêm
Ngày đăng ký:16-08-2019
Môn học: Âm nhạc
Lớp, chuyên đề: Đàn Guitare
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Long Đức, Vĩnh Yên, TP Trà Vinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8408Xem thêm
Ngày đăng ký:11-07-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường 1 , TP Trà Vinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8267Xem thêm
Ngày đăng ký:18-06-2019
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: TP Trà Vinh
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7537Xem thêm
Ngày đăng ký:20-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Điện Biên Phủ, phường 6, TP Trà Vinh
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7070Xem thêm
Ngày đăng ký:15-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: phường 5, TP Trà Vinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6676Xem thêm
Ngày đăng ký:14-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 9, TP Trà Vinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6514Xem thêm
Ngày đăng ký:30-11-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 5, TP Trà Vinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6326Xem thêm
Ngày đăng ký:11-11-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 80.000 đ/buổi
Khu vực: gần Điện Máy Xanh, đường Điện Biên Phủ, Khóm 4, Phường 6, TP Trà Vinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5573Xem thêm
Ngày đăng ký:05-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Phường 8 hoặc 5, TP Trà Vinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5531Xem thêm
Ngày đăng ký:30-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 4, TP Trà Vinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4718Xem thêm
Ngày đăng ký:31-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: TP Trà Vinh
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4682Xem thêm
Ngày đăng ký:27-05-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 1, TP Trà Vinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4547Xem thêm
Ngày đăng ký:12-05-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 80.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 1, TP Trà Vinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4069Xem thêm
Ngày đăng ký:24-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 80.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 4, TP Trà Vinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3799Xem thêm
Ngày đăng ký:01-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 4, TP Trà Vinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3751Xem thêm
Ngày đăng ký:27-02-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 7, TP Trà Vinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3460Xem thêm
Ngày đăng ký:08-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 80.000 đ/buổi
Khu vực: xã Long Đức , TP Trà Vinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Châu Thành

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Châu Thành

Lớp 11938Xem thêm
Ngày đăng ký:19-06-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hùng Vương, Hòa Thuận, Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11865Xem thêm
Ngày đăng ký:31-05-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Hòa Thuận, Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11106Xem thêm
Ngày đăng ký:22-10-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Chợ Hòa Lợi, Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10898Xem thêm
Ngày đăng ký:10-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Du, Khóm 6, phường 8, Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4168Xem thêm
Ngày đăng ký:31-03-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Mỹ Chánh, Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4167Xem thêm
Ngày đăng ký:31-03-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Mỹ Chánh, Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4166Xem thêm
Ngày đăng ký:31-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Mỹ Chánh, Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3611Xem thêm
Ngày đăng ký:22-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: xã Phước Hảo, Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3603Xem thêm
Ngày đăng ký:21-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Phúc Hảo, Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Càng Long

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Càng Long

Lớp 11904Xem thêm
Ngày đăng ký:09-06-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Bình Phú, Càng Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7772Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tân Bình, Càng Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7771Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tân Bình, Càng Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Cầu Kè

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Cầu Kè

Lớp 11835Xem thêm
Ngày đăng ký:20-05-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phong Phú, Cầu Kè
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Cầu Ngang

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Cầu Ngang

Lớp 11520Xem thêm
Ngày đăng ký:23-02-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7657Xem thêm
Ngày đăng ký:01-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: xã Mỹ Hòa, Cầu Ngang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Duyên Hải

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Duyên Hải

Lớp 11509Xem thêm
Ngày đăng ký:20-02-2021
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đôn Xuân, Duyên Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10188Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2020
Môn học: Đàn Guitar
Lớp, chuyên đề: Đàn Guitare
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Đôn Xuân, Duyên Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10124Xem thêm
Ngày đăng ký:13-03-2020
Môn học: Âm nhạc
Lớp, chuyên đề: Đàn Guitare
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: TT Duyên Hải, Duyên Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10123Xem thêm
Ngày đăng ký:13-03-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: TT Duyên Hải, Duyên Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9344Xem thêm
Ngày đăng ký:12-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: thị trấn Duyên Hải, Duyên Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8688Xem thêm
Ngày đăng ký:22-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường 1, TT Duyên Hải, Duyên Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7572Xem thêm
Ngày đăng ký:23-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Dân Thành, Duyên Hải
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Tiểu Cần

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Tiểu Cần

Lớp 9021Xem thêm
Ngày đăng ký:02-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xóm 4, thị trấn Tiểu Cần, Tiểu Cần
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư