Tìm việc gia sư, tìm lớp gia sư tại Tuyên Quang

Tìm nhanh tất cả các lớp theo trạng thái

Tìm lớp theo khu vực

Tất cả các lớp gia sư tại khu vực Tuyên Quang được liệt kê theo từng khu vực quận, huyện tương ứng. Các gia sư ở khu vực nào có thể chọn tìm ở khu vực đó trong danh sách của mục lục.

Các lớp gia sư tại TP Tuyên Quang

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại TP Tuyên Quang

Lớp 12083Xem thêm
Ngày đăng ký:12-08-2021
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12067Xem thêm
Ngày đăng ký:24-07-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11679Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: p. An Tường, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11227Xem thêm
Ngày đăng ký:29-11-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11226Xem thêm
Ngày đăng ký:29-11-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11100Xem thêm
Ngày đăng ký:21-10-2020
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Tổ 6, Nông Tiến, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11092Xem thêm
Ngày đăng ký:16-10-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Tổ 1, Hưng Thành, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11008Xem thêm
Ngày đăng ký:30-09-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 8, Trần Nhật Duật, Minh Xuân, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10824Xem thêm
Ngày đăng ký:28-08-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 7, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10789Xem thêm
Ngày đăng ký:18-08-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Quang Trung, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10759Xem thêm
Ngày đăng ký:11-08-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Ỷ La, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10266Xem thêm
Ngày đăng ký:20-04-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 2, phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10128Xem thêm
Ngày đăng ký:15-03-2020
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Lợi 1, Tân Quang, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9958Xem thêm
Ngày đăng ký:13-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 6, Nông Tiến, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9696Xem thêm
Ngày đăng ký:26-12-2019
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường Tân Quang, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9606Xem thêm
Ngày đăng ký:15-12-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: TP Tuyên Quang
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8975Xem thêm
Ngày đăng ký:27-09-2019
Môn học: Rèn chữ tiếng Việt
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xóm 1, Viên Châu, An Tường, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8766Xem thêm
Ngày đăng ký:31-08-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Song Hào, Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8718Xem thêm
Ngày đăng ký:26-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 180, đường Lê Đại Hành, phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8717Xem thêm
Ngày đăng ký:26-08-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 180, đường Lê Đại Hành, phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8716Xem thêm
Ngày đăng ký:26-08-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 180, đường Lê Đại Hành, phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8411Xem thêm
Ngày đăng ký:12-07-2019
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8159Xem thêm
Ngày đăng ký:06-06-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8158Xem thêm
Ngày đăng ký:06-06-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8157Xem thêm
Ngày đăng ký:06-06-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8060Xem thêm
Ngày đăng ký:25-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Tân Quang, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8022Xem thêm
Ngày đăng ký:18-05-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7920Xem thêm
Ngày đăng ký:02-05-2019
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Tân Quang, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7889Xem thêm
Ngày đăng ký:25-04-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Ỷ La, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6413Xem thêm
Ngày đăng ký:21-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Tổ 2, phố Hoa Lư, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6038Xem thêm
Ngày đăng ký:17-10-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 270.000 đ/buổi
Khu vực: TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5796Xem thêm
Ngày đăng ký:28-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 160.000 đ/buổi
Khu vực: Tân QUang, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5530Xem thêm
Ngày đăng ký:30-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Mỹ La, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5417Xem thêm
Ngày đăng ký:17-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TP Tuyên Quang
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5301Xem thêm
Ngày đăng ký:28-07-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 300.000 đ/buổi
Khu vực: TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4935Xem thêm
Ngày đăng ký:22-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4315Xem thêm
Ngày đăng ký:12-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Thái Long, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3710Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3676Xem thêm
Ngày đăng ký:07-02-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Yên Sơn

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Yên Sơn

Lớp 11919Xem thêm
Ngày đăng ký:14-06-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Thắng Quân, Yên Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11820Xem thêm
Ngày đăng ký:15-05-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 90.000đ/ buổi
Khu vực: xã Hoàng Khai, Yên Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10928Xem thêm
Ngày đăng ký:14-09-2020
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Lâm Sơn, Trung Sơn, Yên Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8359Xem thêm
Ngày đăng ký:03-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xóm 1 , xã Kim Phú, Yên Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8358Xem thêm
Ngày đăng ký:03-07-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xóm 1 , xã Kim Phú, Yên Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6639Xem thêm
Ngày đăng ký:10-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: xã Trung Môn, Yên Sơn
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5032Xem thêm
Ngày đăng ký:02-07-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Yên Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3531Xem thêm
Ngày đăng ký:15-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Trung Môn, Yên Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Hàm Yên

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Hàm Yên

Lớp 7055Xem thêm
Ngày đăng ký:14-02-2019
Môn học: Luật Giáo Dục
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Minh Dân , Hàm Yên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7054Xem thêm
Ngày đăng ký:14-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Minh Dân , Hàm Yên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7053Xem thêm
Ngày đăng ký:14-02-2019
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Minh Dân , Hàm Yên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư