Menu Close Menu

Việc làm gia sư tại Đắk Nông

Trung tâm gia sư Myteacher đã cung cấp, giới thiệu nhiều việc làm gia sư cho các ứng viên gia sư trong khu vực Đắk Nông. Hiện tại đã có 50 việc làm, trong đó có 31 việc làm đang tuyển dụng gia sư và có 19 việc làm đã được giới thiệu.

Số việc làm đang tuyển dụng gia sư

Các công việc đang cần gia sư làm ngay được liệt kê theo từng khu vực dưới đây:

 • Tại Dăk Song có:
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 3.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 7.
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 7.
 • Tại Gia Nghĩa có:
  • 1 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 1.
  • 3 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 5.
  • 2 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 2.
  • 1 việc làm gia sư Kiểm tra và chuẩn bị bài Lớp 6.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 6.
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 6.
  • 1 việc làm gia sư Âm nhạc Đàn Organ.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 5.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Hàn Quốc Học viên tự do.
  • 1 việc làm gia sư Vật lý Lớp 10.
  • 3 việc làm gia sư Toán học Lớp 10.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 8.
 • Tại Dăk Mil có:
  • 1 việc làm gia sư Âm nhạc Lớp 1.
  • 2 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 1.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Tiếng Anh IELTS.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Pháp Học viên tự do.
 • Tại Cư Jút có:
  • 1 việc làm gia sư Tin học Học viên tự do.
 • Tại Dăk GLong có:
  • 1 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 4.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Hàn Quốc Học viên tự do.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Nhật Học viên tự do.
  • 2 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 3.

XEM CHI TIẾT CÁC VIỆC LÀM GIA SƯ

Các việc làm gia sư đã được giới thiệu

 • Tại Gia Nghĩa có:
  • 2 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 6.
  • 4 việc làm gia sư Hóa học Lớp 10.
  • 1 việc làm gia sư Vật lý Lớp 10.
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 10.
  • 1 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 4.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 9.
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 9.
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 11.
 • Tại Dăk Mil có:
  • 1 việc làm gia sư Các môn tiểu học Các lớp mầm non.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
 • Tại Dăk GLong có:
  • 2 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 3.
 • Tại Dăk Song có:
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
 • Tại Dăk RLấp có:
  • 1 việc làm gia sư Các môn tiểu học Chuẩn bị vào lớp 1.
 • Tại TX.Gia Ngĩa có:
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 3.

ĐĂNG KÝ DẠY

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ GIA SƯ
LH nhận lớp dạy: 0868 814 825

ĐĂNG KÝ HỌC GIA SƯ

Gọi số tư vấn: 0933752424
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư