Menu Close Menu

Việc làm gia sư tại Quảng trị

Trung tâm gia sư Myteacher đã cung cấp, giới thiệu nhiều việc làm gia sư cho các ứng viên gia sư trong khu vực Quảng trị. Hiện tại đã có 82 việc làm, trong đó có 18 việc làm đang tuyển dụng gia sư và có 64 việc làm đã được giới thiệu.

Số việc làm đang tuyển dụng gia sư

Các công việc đang cần gia sư làm ngay được liệt kê theo từng khu vực dưới đây:

 • Tại Đông Hà có:
  • 1 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 2.
  • 1 việc làm gia sư Kiểm tra và chuẩn bị bài Lớp 7.
  • 1 việc làm gia sư Kiểm tra và chuẩn bị bài Lớp 11.
  • 3 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 9.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 7.
  • 1 việc làm gia sư Ngữ văn Lớp 8.
  • 1 việc làm gia sư thanh nhạc Học viên tự do.
 • Tại Triệu Phong có:
  • 1 việc làm gia sư Kiểm tra và chuẩn bị bài Lớp 4.
 • Tại Cam Lộ có:
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 8.
 • Tại Hải Lăng có:
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Trung Quốc Học viên tự do.
  • 1 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 1.
 • Tại TX Quảng Trị có:
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
  • 1 việc làm gia sư Sinh học Lớp 12.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 10.
  • 1 việc làm gia sư Violympic Tiếng Anh Lớp 8.
 • Tại Gio Linh có:
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Nhật Học viên tự do.

XEM CHI TIẾT CÁC VIỆC LÀM GIA SƯ

Các việc làm gia sư đã được giới thiệu

 • Tại Đông Hà có:
  • 3 việc làm gia sư Toán học Lớp 9.
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 8.
  • 4 việc làm gia sư Toán học Lớp 6.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Giao tiếp cơ bản.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Học viên tự do.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 4.
  • 7 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 1.
  • 2 việc làm gia sư Tin học Học viên tự do.
  • 2 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 9.
  • 2 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 11.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Nhật Lớp 6.
  • 1 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 2.
  • 2 việc làm gia sư Toán học Luyện thi đại học.
  • 1 việc làm gia sư Kiểm tra và chuẩn bị bài Lớp 6.
  • 1 việc làm gia sư Hóa học Lớp 8.
  • 2 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 5.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 10.
  • 1 việc làm gia sư Hóa học Lớp 10.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 2.
  • 1 việc làm gia sư Vật lý Lớp 12.
  • 2 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 4.
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 2.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Trung Quốc Học viên tự do.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 12.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 8.
  • 2 việc làm gia sư Vật lý Luyện thi đại học.
  • 1 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 3.
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 7.
  • 1 việc làm gia sư Toán học .
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 10.
 • Tại Cam Lộ có:
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 9.
 • Tại TP Đồng Hới có:
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 1.
 • Tại TX Quảng Trị có:
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 8.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 7.
  • 2 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 8.
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 7.
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 10.
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 6.
  • 1 việc làm gia sư Vật lý Lớp 10.
 • Tại Hải Lăng có:
  • 1 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 1.
 • Tại Gio Linh có:
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Trung Quốc Học viên tự do.
 • Tại Triệu Phong có:
  • 1 việc làm gia sư Tin học Học viên tự do.
 • Tại Huyện Hải Lăng có:
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 7.
 • Tại TP Đông Hà có:
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 9.

ĐĂNG KÝ DẠY

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ GIA SƯ
LH nhận lớp dạy: 0868 814 825

ĐĂNG KÝ HỌC GIA SƯ

Gọi số tư vấn: 0933752424
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư