Menu Close Menu

Việc làm gia sư tại Thái Nguyên

Trung tâm gia sư Myteacher đã cung cấp, giới thiệu nhiều việc làm gia sư cho các ứng viên gia sư trong khu vực Thái Nguyên. Hiện tại đã có 89 việc làm, trong đó có 39 việc làm đang tuyển dụng gia sư và có 50 việc làm đã được giới thiệu.

Số việc làm đang tuyển dụng gia sư

Các công việc đang cần gia sư làm ngay được liệt kê theo từng khu vực dưới đây:

 • Tại TP Thái Nguyên có:
  • 1 việc làm gia sư Hóa học Lớp 12.
  • 1 việc làm gia sư Tin học Học viên tự do.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 3.
  • 1 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 1.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Giao tiếp cơ bản.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Trung Giao tiếp cơ bản.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 8.
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 8.
  • 1 việc làm gia sư Kiểm tra và chuẩn bị bài Lớp 6.
  • 2 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 10.
  • 1 việc làm gia sư Ngữ văn Lớp 10.
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 10.
  • 1 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 4.
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 12.
  • 1 việc làm gia sư Tin học Lớp 8.
 • Tại Phổ Yên có:
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 4.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Hàn Quốc Học viên tự do.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Nhật Học viên tự do.
  • 2 việc làm gia sư Tiếng Trung Quốc Học viên tự do.
 • Tại Phú Lương có:
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 6.
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 6.
 • Tại Sông Công có:
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 4.
  • 4 việc làm gia sư Tiếng Anh Giao tiếp cơ bản.
  • 1 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 1.
  • 1 việc làm gia sư Hóa học Lớp 12.
 • Tại Đại Từ có:
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Giao tiếp cơ bản.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 8.
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 8.
  • 1 việc làm gia sư Tin học Học viên tự do.
  • 1 việc làm gia sư Toán học Học viên tự do.
 • Tại Phú Bình có:
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 8.
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 8.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 11.
 • Tại Đồng Hỷ có:
  • 1 việc làm gia sư Vật lý Lớp 6.

XEM CHI TIẾT CÁC VIỆC LÀM GIA SƯ

Các việc làm gia sư đã được giới thiệu

 • Tại TP Thái Nguyên có:
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 4.
  • 1 việc làm gia sư Vật lý Lớp 7.
  • 1 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 5.
  • 1 việc làm gia sư Vật lý Lớp 10.
  • 1 việc làm gia sư Ngữ văn Lớp 7.
  • 3 việc làm gia sư Toán học Lớp 7.
  • 2 việc làm gia sư Toán học Lớp 9.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 12.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 10.
  • 3 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 4.
  • 2 việc làm gia sư Tiếng Trung Quốc Học viên tự do.
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 11.
  • 3 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 4.
  • 1 việc làm gia sư Hóa học Lớp 12.
  • 1 việc làm gia sư Vật lý Lớp 12.
  • 1 việc làm gia sư Ngữ văn Lớp 8.
  • 1 việc làm gia sư Hóa học Lớp 8.
  • 1 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 1.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Hàn Quốc Học viên tự do.
 • Tại Sông Công có:
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 9.
  • 2 việc làm gia sư Toán học Lớp 8.
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 11.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 8.
  • 2 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 3.
  • 2 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 5.
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 12.
 • Tại Phổ Yên có:
  • 1 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 4.
  • 2 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 2.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Trung Giao tiếp cơ bản.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Anh Lớp 2.
  • 2 việc làm gia sư Kiểm tra và chuẩn bị bài Lớp 6.
  • 2 việc làm gia sư Các môn tiểu học Lớp 1.
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 7.
  • 1 việc làm gia sư Tiếng Hàn sơ cấp Học viên tự do.
 • Tại Đồng Hỷ có:
  • 1 việc làm gia sư Toán học Lớp 12.
  • 1 việc làm gia sư Hóa học Lớp 10.

ĐĂNG KÝ DẠY

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ GIA SƯ
LH nhận lớp dạy: 0868 814 825

ĐĂNG KÝ HỌC GIA SƯ

Gọi số tư vấn: 0933752424
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư