GIẢI BÀI TẬP MÔN TOÁN MIỄN PHÍ

GỬI BÀI TOÁN VÀ NHẬN THÔNG BÁO BÀI GIẢI

Gửi bài toán

HƯỚNG DẪN GỬI BÀI TẬP

- Mỗi lần gửi bạn sẽ nhận được một mã câu hỏi ứng với duy nhất 1 bài tập, mã này dùng để truy vấn bài giải của bài tập đã gửi.

- Nếu cần giải nhiều bài tập, bạn cần gửi nhiều lần, mỗi lần 1 bài.

- Nếu trong ảnh bài tập có nhiều bài, bạn phải chỉ định cần giải bài nào. Nếu không chỉ định, các giáo viên sẽ giải bài đầu tiên trong ảnh.