Website Trung tâm gia sư Myteacher đã thay đổi tên miền từ myteacher.edu.vn sang tên miền mới giasumyteacher.com. Cảm ơn quý khách đã truy cập và sử dụng dịch vụ!

Hướng dẫn phụ huynh và học viên thanh toán học phí

Phụ huynh và học viên thanh toán học phí học gia sư vui lòng chuyển khoản qua một trong các ngân hàng sau:

Chú ý khi thanh toán và xác nhận

Nội dung thanh toán: Tên người thanh toán + Mã số lớp

Xác nhận thanh toán: Gửi chứng từ thanh toán về trung tâm qua email, zalo,..