HƯỚNG DẪN THANH TOÁN PHÍ DỊCH VỤ GIA SƯ

Quý khách thanh toán các khoản phí, vui lòng thanh toán qua các tài khoản ngân hàng sau:

Tài khoản vietcombank

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK
Chi nhánh An Giang
Chủ tài khoản: NGUYỄN PHI THÔNG
Số tài khoản: 0151 000 539 033

Tài khoản techcombank

NGÂN HÀNG TECHCOMBANK
Chi nhánh An Giang
Chủ tài khoản: NGUYỄN PHI THÔNG
Số tài khoản: 1903 4722 884 011

Tài khoản agribank

NGÂN HÀNG AGRIBANK
Chi nhánh An Giang
Chủ tài khoản: NGUYỄN PHI THÔNG
Số tài khoản: 6700 205 253 345

Tài khoản ACB

NGÂN HÀNG Á CHÂU ACB
Chi nhánh An Giang
Chủ tài khoản: NGUYỄN PHI THÔNG
Số tài khoản: 805 1967