Menu Close Menu

Bảng giá gia sư dạy tại nhà cập nhật mới nhất

Học phí học gia sư được tính cho mỗi buổi học với thời gian 90 phút/buổi và được tính theo tiền VNĐ với đơn vị là 1.000đ.

Biểu đồ giá gia sư

Mục lục trang [Ẩn]

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại An Giang

An Giang Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Long Xuyên 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Châu Đốc 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Châu Phú 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Châu Thành 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Phú Tân 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Chợ Mới 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Thoại Sơn 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Tri Tôn 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Tịnh Biên 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
An Phú 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Tân Châu 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Bạc Liêu

Bạc Liêu Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Bạc Liêu 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Giá Rai 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Hồng Dân 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Hòa Bình 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Phước Long 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Vĩnh Lợi 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Đông Hải 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Bắc Kạn

Bắc Kạn Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Bắc Kạn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Ba Bể 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bạch Thông 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Chợ Đồng 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Chợ Mới 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Na Rì 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Ngân Sơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Pác Nặm 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Bắc Giang

Bắc Giang Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Bắc Giang 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hiệp Hòa 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Yên Dũng 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Lục Nam 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Sơn Động 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Lạng Giang 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Việt Yên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tân Yên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Lục Ngạn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Yên Thế 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Bắc Ninh

Bắc Ninh Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Bắc Ninh 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Yên Phong 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Quế Võ 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Tiên Du 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Từ Sơn 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Thuận Thành 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Gia Bình 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Lương Tài 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Bến Tre

Bến Tre Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Bến Tre 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Châu Thành 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Chợ Lách 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Mỏ Cày 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Giồng Trôm 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Bình Đại 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Ba Tri 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Thạnh Phú 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Bình Dương

Bình Dương Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Thủ Dầu Một 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Bến Cát 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Tân Uyên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Thuận An 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Dĩ An 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Phú Giáo 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Dầu Tiếng 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Bình Định

Bình Định Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Quy Nhơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
An Lão 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hoài Ân 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hoài Nhơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Phù Mỹ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Phù Cát 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Vĩnh Thạnh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tây Sơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Vân Canh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
An Nhơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tuy Phước 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Bình Phước

Bình Phước Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Đồng Xoài 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đồng Phú 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Chơn Thành 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bình Long 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Lộc Ninh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bù Đốp 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Phước Long 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bù Đăng 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Bình Thuận

Bình Thuận Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Phan Thiết 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
LaGi 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tuy Phong 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bắc Bình 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hàm Thuận Bắc 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hàm Thuận Nam 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hàm Tân 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đức Linh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tánh Linh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đảo Phú Quý 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Cà Mau

Cà Mau Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Cà Mau 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Thới Bình 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
U Minh 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Trần Văn Thời 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Cái Nước 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Đầm Dơi 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Ngọc Hiển 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Năm Căn 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Phú Tân 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Cao Bằng

Cao Bằng Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Cao Bằng 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bảo Lạc 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Thông Nông 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hà Quảng 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Trà Lĩnh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Trùng Khánh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Nguyên Bình 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hòa An 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Quảng Uyên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Thạch An 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hạ Lang 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bảo Lâm 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Phục Hòa 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Cần Thơ

Cần Thơ Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Ninh Kiều 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Bình Thủy 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Cái Răng 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Ô Môn 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Phong Điền 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Cờ Đỏ 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Vĩnh Thạnh 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Thốt Nốt 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Đà Nẵng

Đà Nẵng Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Hải Châu 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Thanh Khê 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Sơn trà 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Ngũ Hành Sơn 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Liên Chiểu 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Cẩm Lệ 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Hòa Vang 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Đắk Lắk

Đắk Lắk Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Buôn Ma Thuột 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Ea H Leo 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Krông Buk 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Krông Năng 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Ea Súp 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Cư M gar 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Krông Pắc 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Ea Kar 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
M`Đrăk 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Krông Ana 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Krông Bông 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Lăk 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Buôn Đôn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Cư Kuin 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Đắk Nông

Đắk Nông Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Gia Nghĩa 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Dăk RLấp 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Dăk Mil 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Cư Jút 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Dăk Song 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Krông Nô 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Dăk GLong 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tuy Đức 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Điện Biên

Điện Biên Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Điện Biên Phủ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Mường Lay 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Điện Biên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tuần Giáo 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Mường Chà 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tủa Chùa 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Điện Biên Đông 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Mường Nhé 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Mường Ảng 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Đồng Nai

Đồng Nai Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Biên Hoà 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Vĩnh Cửu 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tân Phú 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Định Quán 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Thống Nhất 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Long Khánh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Xuân Lộc 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Long Thành 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Nhơn Trạch 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Trảng Bom 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Cẩm Mỹ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Đồng Tháp

Đồng Tháp Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Cao Lãnh 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Sa Đéc 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Tân Hồng 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Hồng Ngự 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Tam Nông 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Thanh Bình 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Lấp Vò 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Tháp Mười 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Lai Vung 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Châu Thành 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Gia Lai

Gia Lai Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Pleiku 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Chư Păh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Mang Yang 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Kbang 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
An Khê 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Kông Chro 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đức Cơ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Chư Prông 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Chư Pưh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Chư Sê 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Ayun Pa 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Krông Pa 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Ia Grai 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đăk Đoa 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Ia Pa 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Phú Thiện 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Hà Nam

Hà Nam Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Phủ Lý 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Duy Tiên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Kim Bảng 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Lý Nhân 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Thanh Liêm 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bình Lục 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Hà Nội

Hà Nội Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Ba Đình 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Hoàn Kiếm 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Hai Bà Trưng 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Đống Đa 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Tây Hồ 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Cầu Giấy 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Thanh Xuân 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Hoàng Mai 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Long Biên 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Từ Liêm 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Thanh Trì 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Gia Lâm 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Đông Anh 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Sóc Sơn 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Hà Đông 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Sơn Tây 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Ba Vì 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Phúc Thọ 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Thạch Thất 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Quốc Oai 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Chương Mỹ 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Đan Phượng 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Hoài Đức 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Thanh Oai 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Mỹ Đức 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Ứng Hoà 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Thường Tín 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Phú Xuyên 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Mê Linh 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Hà Tĩnh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hồng Lĩnh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đức Thọ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Nghi Xuân 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Can Lộc 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hương Khê 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Thạch Hà 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Cẩm Xuyên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Kỳ Anh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Vũ Quang 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Lộc Hà 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Hải Dương

Hải Dương Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Hải Dương 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Chí Linh 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Nam Sách 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Kinh Môn 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Gia Lộc 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Tứ Kỳ 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Thanh Miện 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Ninh Giang 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Cẩm Giàng 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Thanh Hà 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Kim Thành 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Bình Giang 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Hải Phòng

Hải Phòng Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Hồng Bàng 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Lê Chân 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Ngô Quyền 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Kiến An 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Hải An 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Đồ Sơn 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Dương Kinh 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
An Lão 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Kiến Thuỵ 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Thủy Nguyên 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
An Dương 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Tiên Lãng 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Vĩnh Bảo 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Cát Hải 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Bạch Long Vĩ 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Hà Giang

Hà Giang Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Hà Giang 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đồng Văn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Mèo Vạc 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Yên Minh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Quản Bạ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Vị Xuyên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bắc Mê 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hoàng Su Phì 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Xín Mần 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bắc Quang 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Huyện Quang Bình 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Hòa Bình

Hòa Bình Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Hoà Bình 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đà Bắc 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Mai Châu 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tân Lạc 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Lạc Sơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Kỳ Sơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Lương Sơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Kim Bôi 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Lạc Thuỷ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Yên Thuỷ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Cao Phong 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Quận 1 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Quận 2 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Quận 3 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Quận 4 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Quận 5 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Quận 6 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Quận 7 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Quận 8 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Quận 9 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Quận 10 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Quận 11 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Quận 12 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Gò Vấp 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Tân Bình 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Tân Phú 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Bình Thạnh 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Phú Nhuận 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Thủ Đức 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Bình Tân 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Bình Chánh 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Củ Chi 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Hóc Môn 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Nhà Bè 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận
Cần Giờ 100150200Thỏa thuận 120180220Thỏa thuận 200220250Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Hậu Giang

Hậu Giang Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Vị Thanh 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Ngã Bảy 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Vị Thuỷ 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Long Mỹ 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Phụng Hiệp 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Châu Thành 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Châu Thành A 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Hưng Yên

Hưng Yên Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Hưng Yên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Kim Động 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Ân Thi 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Khoái Châu 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Yên Mỹ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tiên Lữ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Phù Cừ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Mỹ Hào 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Văn Lâm 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Văn Giang 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Khánh Hòa

Khánh Hòa Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Nha Trang 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Cam Ranh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Vạn Ninh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Ninh Hoà 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Diên Khánh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Khánh Vĩnh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Khánh Sơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Trường Sa 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Cam Lâm 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Kiên Giang

Kiên Giang Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Rạch Giá 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Hà Tiên 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Kiên Lương 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Hòn Đất 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Tân Hiệp 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Châu Thành 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Giồng Riềng 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Gò Quao 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
An Biên 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
An Minh 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Vĩnh Thuận 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Phú Quốc 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Kiên Hải 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
U minh Thượng 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Kon Tum

Kon Tum Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Kon Tum 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đăk Glei 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Ngọc Hồi 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đăk Tô 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Sa Thầy 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Kon Plong 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đăk Hà 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Kon Rộy 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tu Mơ Rông 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Lai Châu

Lai Châu Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Lai Châu 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tam Đường 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Phong Thổ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Sìn Hồ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Mường Tè 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Than Uyên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Lào Cai

Lào Cai Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Lào Cai 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Lào Cai 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bát Xát 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bảo Thắng 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Sa Pa 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Văn Bàn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bảo Yên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bắc Hà 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Mường Khương 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Lạng Sơn

Lạng Sơn Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Lạng Sơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tràng Định 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bình Gia 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Văn Lãng 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bắc Sơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Văn Quan 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Cao Lộc 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Lộc Bình 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Chi Lăng 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đình Lập 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hữu Lũng 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Lâm Đồng

Lâm Đồng Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Đà Lạt 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bảo Lộc 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đức Trọng 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Di Linh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đơn Dương 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Lạc Dương 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đạ Huoai 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đạ Tẻh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Cát Tiên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Lâm Hà 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bảo Lâm 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đam Rông 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Long An

Long An Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Tân An 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Vĩnh Hưng 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Mộc Hoá 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Tân Thạnh 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Huyện Thạnh Hoá 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Đức Huệ 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Đức Hoà 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Bến Lức 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Thủ Thừa 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Châu Thành 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Tân Trụ 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Cần Đước 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Cần Giuộc 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Tân Hưng 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Nam Định

Nam Định Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Nam Định 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Mỹ Lộc 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Xuân Trường 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Giao Thủy 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Ý Yên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Vụ Bản 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Nam Trực 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Trực Ninh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Nghĩa Hưng 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hải Hậu 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Nghệ An

Nghệ An Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Vinh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Cửa Lò 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Quỳ Châu 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Quỳ Hợp 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Nghĩa Đàn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Quỳnh Lưu 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Kỳ Sơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tương Dương 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Con Cuông 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tân Kỳ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Yên Thành 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Diễn Châu 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Anh Sơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đô Lương 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Thanh Chương 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Nghi Lộc 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Nam Đàn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hưng Nguyên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Quế Phong 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Ninh Bình

Ninh Bình Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Ninh Bình 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tam Điệp 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Nho Quan 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Gia Viễn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hoa Lư 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Yên Mô 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Kim Sơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Yên Khánh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Ninh Thuận

Ninh Thuận Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Phan Rang Tháp Chàm 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Ninh Sơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Ninh Phước 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Thuận Nam 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bác Ái 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Thuận Bắc 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Ninh Hải 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Phú Thọ

Phú Thọ Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Việt Trì 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
TX Phú Thọ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đoan Hùng 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Thanh Ba 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hạ Hoà 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Cẩm Khê 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Yên Lập 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Thanh Sơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Phù Ninh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Lâm Thao 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tam Nông 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Thanh Thủy 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tân Sơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Phú Yên

Phú Yên Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Tuy Hoà 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đồng Xuân 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Sông Cầu 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tuy An 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Sơn Hoà 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Sông Hinh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đông Hoà 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Phú Hoà 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tây Hoà 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Quảng Bình

Quảng Bình Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Đồng Hới 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
TX Ba Đồn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tuyên Hoá 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Minh Hoá 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Quảng Trạch 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bố Trạch 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Quảng Ninh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Lệ Thuỷ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Quảng Nam

Quảng Nam Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Tam Kỳ 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Hội An 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Duy Xuyên 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Điện Bàn 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Đại Lộc 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Quế Sơn 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Hiệp Đức 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Thăng Bình 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Núi Thành 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Tiên Phước 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Bắc Trà My 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Đông Giang 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Nam Giang 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Phước Sơn 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Nam Trà My 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Tây Giang 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Phú Ninh 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Quảng Ngãi

Quảng Ngãi Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Quảng Ngãi 506080Thỏa thuận 7080100Thỏa thuận 90100120Thỏa thuận
Lý Sơn 506080Thỏa thuận 7080100Thỏa thuận 90100120Thỏa thuận
Bình Sơn 506080Thỏa thuận 7080100Thỏa thuận 90100120Thỏa thuận
Trà Bồng 506080Thỏa thuận 7080100Thỏa thuận 90100120Thỏa thuận
Sơn Tịnh 506080Thỏa thuận 7080100Thỏa thuận 90100120Thỏa thuận
Sơn Hà 506080Thỏa thuận 7080100Thỏa thuận 90100120Thỏa thuận
Tư Nghĩa 506080Thỏa thuận 7080100Thỏa thuận 90100120Thỏa thuận
Nghĩa Hành 506080Thỏa thuận 7080100Thỏa thuận 90100120Thỏa thuận
Minh Long 506080Thỏa thuận 7080100Thỏa thuận 90100120Thỏa thuận
Mộ Đức 506080Thỏa thuận 7080100Thỏa thuận 90100120Thỏa thuận
Đức Phổ 506080Thỏa thuận 7080100Thỏa thuận 90100120Thỏa thuận
Ba Tơ 506080Thỏa thuận 7080100Thỏa thuận 90100120Thỏa thuận
Sơn Tây 506080Thỏa thuận 7080100Thỏa thuận 90100120Thỏa thuận
Tây Trà 506080Thỏa thuận 7080100Thỏa thuận 90100120Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Quảng Ninh

Quảng Ninh Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Hạ Long 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Cẩm Phả 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Uông Bí 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Móng Cái 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bình Liêu 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đầm Hà 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hải Hà 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tiên Yên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Ba Chẽ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đông Triều 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Yên Hưng 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hoành Bồ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Vân Đồn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Cô Tô 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Quảng Yên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Quảng trị

Quảng trị Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Đông Hà 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
TX Quảng Trị 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Vĩnh Linh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Gio Linh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Cam Lộ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Triệu Phong 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hải Lăng 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hướng Hoá 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đăk Rông 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đảo Cồn cỏ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Sóc Trăng

Sóc Trăng Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Sóc Trăng 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Kế Sách 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Mỹ Tú 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Mỹ Xuyên 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Thạnh Trị 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Long Phú 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Vĩnh Châu 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Cù Lao Dung 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Ngã Năm 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Châu Thành 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Trần Đề 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Sơn La

Sơn La Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Sơn La 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Quỳnh Nhai 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Mường La 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Thuận Châu 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bắc Yên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
H.Phù Yên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Mai Sơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Yên Châu 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Sông Mã 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Mộc Châu 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Sốp Cộp 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Tây Ninh

Tây Ninh Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Tây Ninh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tân Biên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tân Châu 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Dương Minh Châu 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Châu Thành 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hoà Thành 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bến Cầu 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Gò Dầu 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Trảng Bàng 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Thái Bình

Thái Bình Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Thái Bình 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Quỳnh Phụ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hưng Hà 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đông Hưng 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Vũ Thư 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Kiến Xương 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tiền Hải 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Thái Thụy 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Thái Nguyên

Thái Nguyên Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Thái Nguyên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Sông Công 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Định Hoá 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Phú Lương 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Võ Nhai 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đại Từ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đồng Hỷ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Phú Bình 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Phổ Yên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Thanh Hóa

Thanh Hóa Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Thanh Hoá 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bỉm Sơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Sầm Sơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Quan Hoá 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Quan Sơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Mường Lát 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bá Thước 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Thường Xuân 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Như Xuân 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Như Thanh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Lang Chánh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Ngọc Lặc 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Thạch Thành 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Cẩm Thủy 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Thọ Xuân 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Vĩnh Lộc 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Thiệu Hoá 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Triệu Sơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Nông Cống 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đông Sơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hà Trung 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hoằng Hoá 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Nga Sơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hậu Lộc 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Quảng Xương 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tĩnh Gia 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Yên Định 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Huế 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Phong Điền 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Quảng Điền 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hương Trà 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Phú Vang 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hương Thuỷ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Phú Lộc 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Nam Đông 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
A Lưới 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Tiền Giang

Tiền Giang Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Mỹ Tho 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Gò Công 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Cái Bè 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Cai Lậy 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Châu Thành 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Chợ Gạo 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Gò Công Tây 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Gò Công Đông 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Tân Phước 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Trà Vinh

Trà Vinh Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Trà Vinh 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Càng Long 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Cầu Kè 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Tiểu Cần 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Châu Thành 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Trà Cú 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Cầu Ngang 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Duyên Hải 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Tuyên Quang

Tuyên Quang Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Tuyên Quang 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Na Hang 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Chiêm Hoá 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Hàm Yên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Yên Sơn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Sơn Dương 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Vĩnh Long

Vĩnh Long Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Vĩnh Long 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Long Hồ 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Mang Thít 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Bình Minh 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Tam Bình 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Trà Ôn 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Vũng Liêm 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận
Bình Tân 7080100Thỏa thuận 100120150Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Vĩnh Yên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tam Dương 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Lập Thạch 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Vĩnh Tường 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Yên Lạc 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bình Xuyên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Mê Linh 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Phúc Yên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tam Đảo 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Bà Rịa Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Vũng Tàu 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Bà Rịa 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Xuyên Mộc 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Long Điền 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Côn Đảo 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Tân Thành 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Châu Đức 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Đất Đỏ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy tại nhà tại Yên Bái

Yên Bái Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
TP Yên Bái 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Nghĩa Lộ 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Văn Yên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Yên Bình 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Mù Cang Chải 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Văn Chấn 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Trấn Yên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Trạm Tấu 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận
Lục Yên 80100120Thỏa thuận 120150180Thỏa thuận 150180200Thỏa thuận

Bảng giá gia sư dạy trực tuyến

Đối tượng gia sưLớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12Chuyên đề, chứng chỉ
Nhóm I
Đúng chuyên môn
Sinh viên7080100120
Giáo viên mới80100120150
Giáo viên kinh nghiệm120150180220
Giáo viên là thạc sĩ hoặc dạy trường chuyên, trường điểm150200250300
Nhóm II
Ngoài chuyên môn
Sinh viên607080100
Đã tốt nghiệp7080100120
Nhiều kinh nghiệm80100120150

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư