Menu Close Menu

Hướng dẫn phụ huynh và học viên thanh toán học phí

Phụ huynh và học viên thanh toán học phí học gia sư vui lòng chuyển khoản qua một trong các ngân hàng sau:

Chú ý khi thanh toán và xác nhận

Nội dung thanh toán: Tên người thanh toán + Mã số lớp

Xác nhận thanh toán: Gửi chứng từ thanh toán về trung tâm qua email, zalo,..

Đăng ký làm gia sư