Các bước đăng ký học gia sư

Đăng ký học gia sư dạy kèm tại nhà gồm 3 bước sau:

Bước 1: Học viên và đại diện học viên liên hệ với trung tâm sẽ được tư vấn và đăng ký học

Bước 2: Trung tâm chọn gia sư phù hợp với thông tin và yêu cầu đăng ký học của học viên. Trung tâm sẽ thông báo và cung cấp thông tin gia sư cho đại diện học viên (nếu có gia sư phù hợp). Thời gian thông báo chậm nhất là 24 giờ tính từ thời điểm đăng ký.

Bước 3: Khi nhận được thông tin gia sư dạy, đại diện học viên liên hệ chỉ đường cho gia sư đến nhà trao đổi và thống nhất lịch học.

Đăng ký và học gia sư dạy kèm trực tuyến gồm 5 bước sau:

Bước 1: Học viên và đại diện học viên liên hệ với trung tâm sẽ được tư vấn và đăng ký học

Bước 2: Nhân viên trung tâm liên hệ học viên hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm kết nối với gia sư dạy trực tuyến.

Bước 3: Học viên học thử tối đa 2 buổi (có tính học phí nếu học viên tiếp tục học chính thức).

Bước 4: Để học chính thức, học viên phải thanh toán học phí cho trung tâm ít nhất một kỳ (tương đương học phí của một tháng, ví dụ học 3 buổi /tuần thì 1 kỳ là 12 buổi).

Bước 5: Sau mỗi buổi học chính thức, gia sư sẽ báo nội dung và tình hình học tập của học viên trên hệ thống. Học viên và đại diện học viên xem báo cáo này trong tài khoản học viên.

Đăng ký làm gia sư