Menu Close Menu

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Toán - Lần 2 có đáp án

Lượt xem 30-07-2020 | Lượt xem 312

Đề thi minh họa thpt Quốc gia môn toán năm 2020 lần 2 gồm 50 câu trắc nghiệm có kèm theo đáp án. Bạn đọc xem đề thi ở dạng file pdf và tải về miễn phí.

Đề thi minh họa thpt Quốc gia môn toán năm 2020 lần 2 gồm 50 câu trắc nghiệm có kèm theo đáp án. Bạn đọc xem đề thi ở dạng file pdf và tải về miễn phí.

Đáp án Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Toán - Lần 2

1A 11D 21B 31B 41A
2A 12D 22D 32C 42B
3A 13D 23B 33D 43C
4B 14A 24C 34D 44D
5C 15B 25A 35A 45C
6C 16C 26B 36B 46C
7D 17D 27C 37C 47D
8A 18D 28C 38D 48B
9C 19C 29D 39D 49B
10C 20B 30A 40A

50B

Hướng dẫn tải tài liệu

Bạn đọc xem và tải tài liệu bằng cách nhấp vào nút phóng to cửa sổ xem rồi chấp chọn vào nút tải xuống là ok.

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư