Menu Close Menu

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán có đáp án của tỉnh Tiền Giang năm 2019

Lượt xem 24-07-2020 | Lượt xem 314

Bài III: (1,5 điểm) Hai người đi xe đạp từ huyện A đến huyện B trên quãng đường dài 24 km, khởi hành cùng một lúc. Vận tốc xe của người thứ nhất hơn vận tốc xe của người thứ hai là 3km/h nên người thứ nhất đến huyện B trước người thứ hai là 24 phút. Tính vận tốc xe của mỗi người.

Bài II: (2,0 điểm)

Cho parabol (P): , các đường thẳng và .

  1. Vẽ đồ thị của (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ.
  2. Bằng phép tính, tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d1).
  3. Tìm giá trị của tham số m, biết đường thẳng (d2) tiếp xúc với parabol (P).

Bài III: (1,5 điểm)

Hai người đi xe đạp từ huyện A đến huyện B trên quãng đường dài 24 km, khởi hành cùng mt lúc. Vận tốc xe của người thứ nhất hơn vận tốc xe của người thứ hai là 3km/h nên người thứ nhất đến huyện B trước người thứ hai là 24 phút. Tính vận tốc xe của mỗi người.

Bài IV: (2,5 điểm)

Từ điểm A nằm ngoài đường tròn tâm O, vẽ hai tiếp tuyến AB, AC đến đường tròn tâm O (B, C là hai tiếp điểm) và cát tuyến AEF sao cho điểm E nằm giữa A, F (BE

  1. Chứng minh AB2 = AE.AF.
  2. Gọi I là trung điểm của EF. Chứng minh các tứ giác ABOC, ABIO nội tiếp đường tròn.
  3. Các đường thẳng AO, AF cắt BC lần lượt tại H và D. Chứng minh AD.AI = AE.AF.

Bài V: (1,0 điểm)

Cho hình nón có đường sinh bằng 17cm và diện tích xung quanh bằng . Tính bán kính đáy và thể tích của hình nón.

Hướng dẫn tải tài liệu

Bạn đọc xem và tải tài liệu bằng cách nhấp vào nút phóng to cửa sổ xem rồi chấp chọn vào nút tải xuống là ok.

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư