Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê Thị Mai Uyên

Mã số gia sư 0007632

Ngày sinh 1988

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 18-11-2021

GIỚI THIỆU

Tôi làm việc tại trường tiểu học Nguyễn Văn trỗi, Pleiku, gia lai

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Sư phạm Tin Học
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Các môn tiểu họcLớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 6
Kiểm tra và chuẩn bị bàiLớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 6
Tin họcLớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 6
Toán họcLớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 6
Vật lýLớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 6
Ngữ vănLớp 6

KHU VỰC DẠY

Gia Lai Pleiku

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Tôi làm việc tại trường tiểu học Nguyễn Văn trỗi, Pleiku, gia lai