Gia-sư-My-teacher

Gia sư Huỳnh Minh Hiếu

Mã số gia sư 0009948

Ngày sinh 1993

Giới tính Nam

Ngày cập nhật 02-03-2024

GIỚI THIỆU

Tốt nghiệp Đại cử nhân Anh văn, có tính chỉ Sư Phạm,hiện là gia sư tiếng anh trung tâm Việt Mỹ

CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1
Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Sư phạm Tiếng Anh
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm
CHUYÊN NGÀNH 2
Lĩnh vực:Ngôn ngữ
Chuyên ngành:Tiếng Anh
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Tiếng Anh
Lớp: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện thi đại

KHU VỰC DẠY

Bạc Liêu TP Bạc Liêu

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Tốt nghiệp Đại cử nhân Anh văn, có tính chỉ Sư Phạm,hiện là gia sư tiếng anh trung tâm Việt Mỹ