Gia-sư-My-teacher

Gia sư Phạm Thị Luyến

Mã số gia sư 0011504

Ngày sinh 1998

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 19-12-2020

GIỚI THIỆU

Tôi đã làm gia sư cho nhiều bạn với nhiều lứa tuổi khác nhau: lớp 1,2,3, 5, 6, 7, 9 và 10, 11,12

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Sư phạm Tiếng Anh
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Tiếng Anh
Lớp: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Sinh viên đại

KHU VỰC DẠY

Quảng Ngãi TP Quảng Ngãi, Sơn Tịnh

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Tôi đã làm gia sư cho nhiều bạn với nhiều lứa tuổi khác nhau: lớp 1,2,3, 5, 6, 7, 9 và 10, 11,12