Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đặng thị kim hoa

Mã số gia sư 0012804

Ngày sinh 2000

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 19-01-2021

GIỚI THIỆU

Dạy được 1 năm.

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Ngôn ngữ
Chuyên ngành:Tiếng Anh
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Tiếng Anh
Lớp: Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8

KHU VỰC DẠY

Bình Định Quy Nhơn

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Dạy được 1 năm.