Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Như Vũ

Mã số gia sư 0013264

Ngày sinh 1990

Giới tính Nam

Ngày cập nhật 15-09-2022

GIỚI THIỆU

Giải nhất môn Tiếng Anh Đại Học FPT ^_^

CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1
Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Sư phạm Tin Học
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm
CHUYÊN NGÀNH 2
Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Sư phạm Tiếng Anh
Học vị:Người lành nghề
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm
CHUYÊN NGÀNH 3
Lĩnh vực:Ngôn ngữ
Chuyên ngành:Tiếng Anh
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Tin họcLớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Sinh viên, Tin học văn phòn
Tiếng AnhChuẩn bị vào Lớp 1, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, L

KHU VỰC DẠY

Lâm Đồng Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng, Di Linh, Đơn Dương, Lạc Dương, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đam Rông

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Giải nhất môn cơ sở dữ liệu, giải nhất môn Tiếng Anh đại học FPT ^_^