Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Văn Nam

Mã số gia sư 0015121

Ngày sinh 1992

Giới tính Nam

Ngày cập nhật 02-01-2021

GIỚI THIỆU

Là giáo viên giảng dạy đứng lớp 6 năm, có kinh nghiệm gia sư 8 năm, nhiệt tình vui vẻ tỉ mỉ

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Sư phạm Toán học
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Toán họcLớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8
Toán và Tiếng ViệtLớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4

KHU VỰC DẠY

Đồng Nai Long Khánh, Xuân Lộc

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Là giáo viên giảng dạy đứng lớp 6 năm, có kinh nghiệm gia sư 8 năm, nhiệt tình vui vẻ tỉ mỉ