Gia-sư-My-teacher

Gia sư HoÀng ThÁi HiỀn

Mã số gia sư 0015208

Ngày sinh 1996

Giới tính Nam

Ngày cập nhật 28-11-2020

GIỚI THIỆU

Tôi là Hoàng Thái Hiền, kỹ sư ngành Điện năng lượng tái tạo. Tính cách yêu trẻ, không tạo áp lực học tâp, giúp trẻ tư duy logic với môn Toán. Vừa học vừa chơi. Từ chối dạy những trẻ bị áp lực thành tích từ phụ huynh. Toán học là tư duy, không phải để ám ảnh

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Kỹ thuật
Chuyên ngành:Kỹ thuật điện - Điện tử
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Toán họcLớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4
Kiểm tra và chuẩn bị bàiLớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7
Hóa học

KHU VỰC DẠY

Ninh Thuận Phan Rang Tháp Chàm, Thuận Nam

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Tôi là Hoàng Thái Hiền, kỹ sư ngành Điện năng lượng tái tạo. Tính cách yêu trẻ, không tạo áp lực học tâp, giúp trẻ tư duy logic với môn Toán. Vừa học vừa chơi. Từ chối dạy những trẻ bị áp lực thành tích từ phụ huynh. Toán học là tư duy, không phải để ám ảnh