Gia-sư-My-teacher-Nguyễn Thị Hoa

Gia sư Nguyễn Thị Hoa

Mã số gia sư 0015221

Ngày sinh 1995

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 02-12-2020

GIỚI THIỆU

Hi guys,I’m Hoa and I come from Ha Long city where is the worth life in Vietnam ???? for me, if you try hard and do hard today , everything will be easy in the future. So, from now you need to study to make a good foundation for your next steps.

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Sư phạm Tiếng Anh
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Tiếng Anh
Lớp: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện thi đại

KHU VỰC DẠY

Quảng Ninh Hạ Long

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Hi guys,I’m Hoa and I come from Ha Long city where is the worth life in Vietnam ???? for me, if you try hard and do hard today , everything will be easy in the future. So, from now you need to study to make a good foundation for your next steps.