Gia-sư-My-teacher-Vũ Minh Huyền

Gia sư Vũ Minh Huyền

Mã số gia sư 0015283

Ngày sinh 1998

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 06-07-2021

GIỚI THIỆU

Đã tốt nghiệp Đại Học, có bằng IELTS và có kinh nghiệm dạy Tiếng Anh cơ bản

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Xã hội học
Chuyên ngành:Báo chí
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Tiếng Anh
Lớp: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

KHU VỰC DẠY

Quảng Ninh Hạ Long

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Đã tốt nghiệp Đại Học, có bằng IELTS và có kinh nghiệm dạy Tiếng Anh cơ bản