Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Hải Đăng

Mã số gia sư 0015373

Ngày sinh 1986

Giới tính Nam

Ngày cập nhật 30-01-2021

GIỚI THIỆU

Có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm, nhất là những HS yếu

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Sư phạm Vật Lý
Học vị:Thạc sĩ
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Vật lýLớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Hóa họcLớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Toán họcLớp 6, Lớp 7, Lớp 8

KHU VỰC DẠY

Ninh Bình TP Ninh Bình, Tam Điệp

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm, nhất là những HS yếu