Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đinh Thị Hà

Mã số gia sư 0015391

Ngày sinh 1997

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 23-01-2021

GIỚI THIỆU

Họ và tên: Đinh Thị Hà Sinh ngày: 10/05/1997 Nghề nghiệp: Giáo viên Trình độ học vấn: Cử nhân Sư phạm Vật lý Đã có 5 năm kinh nghiệm dạy gia sư kèm 1:1 và dạy cấp tốc theo nhóm tối đa 8 Hs. 1 năm làm quản sinh Vật lý cho Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức.

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Sư phạm Vật Lý
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Vật lý
Lớp: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện thi đại học, Luyện thi ViOlympic

KHU VỰC DẠY

Ninh Bình TP Ninh Bình

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Họ và tên: Đinh Thị Hà Sinh ngày: 10/05/1997 Nghề nghiệp: Giáo viên Trình độ học vấn: Cử nhân Sư phạm Vật lý Đã có 5 năm kinh nghiệm dạy gia sư kèm 1:1 và dạy cấp tốc theo nhóm tối đa 8 Hs. 1 năm làm quản sinh Vật lý cho Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức.