Gia-sư-My-teacher-Phạm Thị Ngọc Trầm

Gia sư Phạm Thị Ngọc Trầm

Mã số gia sư 0015407

Ngày sinh 1994

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 07-04-2024

GIỚI THIỆU

Trình độ đại học chuyên ngành Toán học, có kinh nghiệm 3 năm làm gia sư tại nhà,2 năm dạy ở trung tâm, hiện đang dạy học tại trường THCS Nguyễn Thái Bình.

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Sư phạm Toán học
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Toán học
Lớp: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9

KHU VỰC DẠY

Tây Ninh TP Tây Ninh, Hoà Thành

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

5 năm giảng dạy ở trường THCS Nguyễn Thái Bình