Gia-sư-My-teacher

Gia sư Huỳnh Lê Lan Trường

Mã số gia sư 0015449

Ngày sinh 1998

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 18-02-2021

GIỚI THIỆU

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản lí giáo dục, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại đang học thêm chuyên ngành Sư phạm mầm non, trường Cao đẳng Bến Tre.

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Quản lý Giáo dục
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp: Các lớp mầm non, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4

KHU VỰC DẠY

Bến Tre Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản lí giáo dục, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại đang học thêm chuyên ngành Sư phạm mầm non, trường Cao đẳng Bến Tre.