Gia-sư-My-teacher-Nguyễn Thị Tiết Nghi

Gia sư Nguyễn Thị Tiết Nghi

Mã số gia sư 0015493

Ngày sinh 2001

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 14-07-2022

GIỚI THIỆU

Sinh viên năm cuối, có kinh nghiệm đi thực tập và dạy thêm

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Giáo dục Tiểu học
Học vị:Cao đẳng
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Các môn tiểu học
Lớp: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4

KHU VỰC DẠY

Tây Ninh TP Tây Ninh, Hoà Thành

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Sinh viên năm cuối, có kinh nghiệm đi thực tập và dạy thêm


Đăng ký làm gia sư