Gia-sư-My-teacher-Nguyễn Thị Tiết Nghi

Gia sư Nguyễn Thị Tiết Nghi

Mã số gia sư 0015493

Ngày sinh 2001

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 05-05-2023

GIỚI THIỆU

Sinh viên năm cuối, có kinh nghiệm đi thực tập và dạy thêm

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Giáo dục Tiểu học
Học vị:Cao đẳng
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Toán và Tiếng Việt
Lớp: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

KHU VỰC DẠY

Tây Ninh TP Tây Ninh, Hoà Thành

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Sinh viên năm cuối, có kinh nghiệm đi thực tập và dạy thêm