Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thành Xinh

Mã số gia sư 0015504

Ngày sinh 1982

Giới tính Nam

Ngày cập nhật 12-03-2021

GIỚI THIỆU

Có hơn 15 năm giảng dạy. Là giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Đạt bằng khen của UBND tỉnh. Có kinh nghiệm trong công tác ôn thi tuyển sinh 10.

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Sư phạm Toán học
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Toán học
Lớp: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8

KHU VỰC DẠY

Đồng Tháp Thanh Bình

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Có hơn 15 năm giảng dạy. Là giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Đạt bằng khen của UBND tỉnh. Có kinh nghiệm trong công tác ôn thi tuyển sinh 10.