Gia-sư-My-teacher

Gia sư HuỲnh Minh LÝ

Mã số gia sư 0015520

Ngày sinh 1991

Giới tính Nam

Ngày cập nhật 06-04-2021

GIỚI THIỆU

Giáo viên dạy kem kinh nghiem 10 năm ở tpHCM, nay chuyển về Quảng Ngãi

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Sư phạm Hóa Học
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Toán học
Lớp: Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8

KHU VỰC DẠY

Quảng Ngãi TP Quảng Ngãi

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Giáo viên dạy kem kinh nghiem 10 năm ở tpHCM, nay chuyển về Quảng Ngãi