Gia-sư-My-teacher-Nguyễn Thị Hồng Mơ

Gia sư Nguyễn Thị Hồng Mơ

Mã số gia sư 0015582

Ngày sinh 1992

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 30-04-2022

GIỚI THIỆU

Tôi tên là Nguyễn Thị Hồng Mơ, hiện là giáo viên Tiểu học dạy lớp 1 của trường Tiểu học Hữu Đạo huyện Châu Thành, Tiền Giang.Với 6 năm kinh nghiệm dạy lớp 1

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Giáo dục Tiểu học
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Các môn tiểu học
Lớp: Lớp 1, Lớp 2

KHU VỰC DẠY

Tiền Giang TP Mỹ Tho, Cai Lậy, Châu Thành

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Tôi tên là Nguyễn Thị Hồng Mơ, hiện là giáo viên Tiểu học dạy lớp 1 của trường Tiểu học Hữu Đạo huyện Châu Thành, Tiền Giang.Với 6 năm kinh nghiệm dạy lớp 1