Gia-sư-My-teacher-Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Gia sư Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Mã số gia sư 0015644

Ngày sinh 1991

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 22-06-2022

GIỚI THIỆU

Giáo viên dạy ở trường tiểu học Hữu Đạo thâm niên trong nghề là 9 năm

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Giáo dục Tiểu học
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Các môn tiểu học
Lớp: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4

KHU VỰC DẠY

Tiền Giang Cai Lậy, Châu Thành

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Giáo viên dạy ở trường tiểu học Hữu Đạo thâm niên trong nghề là 9 năm