Gia-sư-My-teacher

Gia sư Kiều Tuấn Anh

Mã số gia sư 0015767

Ngày sinh 1990

Giới tính Nam

Ngày cập nhật 19-05-2021

GIỚI THIỆU

Có 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường THCS, THPT, có 5 năm kinh nghiệm dạy kèm gia sư, nhiệt tình với công việc

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Sư phạm Hóa Học
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Hóa học
Lớp: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12

KHU VỰC DẠY

Hà Nội Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Có 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường THCS, THPT, có 5 năm kinh nghiệm dạy kèm gia sư, nhiệt tình với công việc