Gia-sư-My-teacher-Bùi Thị Mỹ Linh

Gia sư Bùi Thị Mỹ Linh

Mã số gia sư 0015783

Ngày sinh 1999

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 24-05-2021

GIỚI THIỆU

Xin chào, mình là Linh, mình học chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh. Tiếng anh là một môn học không chỉ học ngày một ngày hai, mình hiểu những khó khăn mà các bạn đang gặp phải. Mình đã đi làm trợ giảng tại trung tâm anh ngữ Ila và tại Apollo.

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Ngôn ngữ
Chuyên ngành:Tiếng Anh
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Tiếng Anh
Lớp: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Giao tiếp cơ

KHU VỰC DẠY

Quảng Ninh Hạ Long

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Xin chào, mình là Linh, mình học chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh. Tiếng anh là một môn học không chỉ học ngày một ngày hai, mình hiểu những khó khăn mà các bạn đang gặp phải. Mình đã đi làm trợ giảng tại trung tâm anh ngữ Ila và tại Apollo.