Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Thị Phương Thảo

Mã số gia sư 0015833

Ngày sinh 1995

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 17-06-2022

GIỚI THIỆU

Tôi tốt nghiệp tại trường Đại học Quảng Nam Hiện đang giảng dạy tại trường tiểu học

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Giáo dục Tiểu học
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Toán và Tiếng Việt
Lớp: Lớp 2, Lớp 3

KHU VỰC DẠY

Quảng Ngãi TP Quảng Ngãi, Nghĩa Hành

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Tôi tốt nghiệp tại trường Đại học Quảng Nam Hiện đang giảng dạy tại trường tiểu học