Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Thị Kim Thoa

Mã số gia sư 0016019

Ngày sinh 1998

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 21-03-2022

GIỚI THIỆU

Hiện tôi là giáo viên Tiểu học ở trường công lập, tôi đủ khả năng sư phạm để có thể giảng dạy cho học viên của tôi hiểu bài nhanh chóng hơn, theo sát học viên để đạt hiệu quả tốt nhất.

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Giáo dục Tiểu học
Học vị:Cao đẳng
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Các môn tiểu học
Lớp: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4

KHU VỰC DẠY

Ninh Thuận Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Hải

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Hiện tôi là giáo viên Tiểu học ở trường công lập, tôi đủ khả năng sư phạm để có thể giảng dạy cho học viên của tôi hiểu bài nhanh chóng hơn, theo sát học viên để đạt hiệu quả tốt nhất.