Gia-sư-My-teacher-Mai Thị Chung

Gia sư Mai Thị Chung

Mã số gia sư 0016053

Ngày sinh 1965

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 18-07-2021

GIỚI THIỆU

bản thân tôi có 29 năm kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy các lớp tiểu học. Đạt nhiều thành tích trong giảng dạy. Luôn thay đổi phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng gd của lớp. Đặc biệt, có kinh nghiệm rèn cho hs thi hs giỏi các môn học và rèn viết chữ đẹp.

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Giáo dục Tiểu học
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Toán học
Lớp: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4

KHU VỰC DẠY

Tây Ninh Tân Biên

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

bản thân tôi có 29 năm kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy các lớp tiểu học. Đạt nhiều thành tích trong giảng dạy. Luôn thay đổi phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng gd của lớp. Đặc biệt, có kinh nghiệm rèn cho hs thi hs giỏi các môn học và rèn viết chữ đẹp.