Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Nguyễn Khánh Linh

Mã số gia sư 0016080

Ngày sinh 2002

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 25-07-2021

GIỚI THIỆU

Giảng dạy hết mình, chi tiết, cố gắng giúp các em hiểu bài và học tập tốt hơn.

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Kinh tế và quản lý
Chuyên ngành:Kinh tế
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Tiếng AnhLớp 6, Lớp 7, Lớp 8
Toán họcLớp 6, Lớp 7
Sinh họcLớp 10

KHU VỰC DẠY

Nam Định Vụ Bản

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Giảng dạy hết mình, chi tiết, cố gắng giúp các em hiểu bài và học tập tốt hơn.